Neautorizováno !


(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Zahajuji odpolední program jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvy. Pan poslanec Václav Votava se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, poslanec a předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá mezi 14.30 a 21.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Richter se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tak. Aha, už jste tady. Vidíte, já jsem vás... takže (se smíchem) pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš již je přítomen.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než začneme projednávat pevně zařazené body 244 a 30, tak požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Prosím, máte slovo. Můžete.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a zapnutí mikrofonu. Přeji vám dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Zde jsou výsledky dnešních voleb.

 

Prvním bodem je

237.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Dnešních voleb se zúčastnilo 174 poslanců a poslankyň, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 88.

V první volbě člena Rady Státního fondu kinematografie bylo odevzdáno, vydáno i odevzdáno, 174 hlasovacích lístků. Pan Lubor Dohnal získal 145 hlasů. Byl zvolen členem tohoto orgánu, tedy členem Rady Státního fondu kinematografie. Rada je v tuto chvíli kompletní a volba tímto končí.

238.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

U druhého volebního bodu bylo vydáno 174 lístků, odevzdáno 173, jeden byl tedy neodevzdán. Kvorum je ale stejné, 88. Paní Angelika Bazalová získala 131 hlasů, pan Michal Semín 33. Zvolena byla Angelika Bazalová. Rada je kompletní, a volba tímto končí.

239.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

V další volbě jsme obsazovali dvě místa členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Tato volba byla úspěšná jen zčásti, z poloviny. Bylo vydáno a odevzdáno 174 lístků. Jan Hrnčíř získal 36 hlasů, Jan Kubík 80, Michal Kučera 37 a Jaroslava Nestěrová 94 hlasů. Znamená to, že v druhém kole byla zvolena paní Jaroslava Nestěrová. A jedno místo v této dozorčí radě zůstává neobsazené. Byla to druhá volba. To znamená, skončila a volební komise bude vypisovat novou lhůtu na podání návrhu.

 

A konečně poslední volební bod.

240.
Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady

Vydáno i odevzdáno 174 lístků. Pan Jan Pavel získal 144 hlasů, a je tedy Poslaneckou sněmovnou potvrzen na další šestileté funkční období.

Nyní ještě informace k dalším volebním bodům. Rád bych vás informoval o tom, že kolegyně Jana Pastuchová rezignovala na pozici předsedkyně stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, ale zůstává členkou této komise. Podle jednacího řádu, to je ten krok, který děláme vždy na začátku volebního období, předsedy komisí volí Poslanecká sněmovna ze členů těch komisí na základě návrhu poslaneckých klubů. To znamená, je to standardní volební bod, a proto vyhlašuji dohromady hned tři nové lhůty. Všechny budou do úterý 5. listopadu do 12 hodin.

První lhůta je na návrhy předsedů této stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitostí a národnostní menšiny.

Druhá lhůta je standardní změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

A do třetice před chvílí zmíněné jedno místo Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Ještě jednou zopakuji tu lhůtu. Je to do úterý 5. listopadu do 12 hodin, kdy bude probíhat Poslanecká sněmovna. Volební komise poté přijme tato usnesení na své schůzi, a byly by tak všechny volby připraveny potom na další, listopadovou schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Přečtu další omluvu. Pan poslanec František Vácha se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy otevřeme další bod. Jedná se o

244.
Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci po zvolení výborem Poslanecká sněmovna.

Chtěl bych vás informovat, že se dne 3. října 2019 sešel výbor pro sociální politiku a zvolil svou novou předsedkyni. Předsedkyní výboru pro sociální politiku se stala poslankyně Jana Pastuchová.

Dále bych vás chtěl informovat, že dne 16. října se sešel zahraniční výbor a také zvolil svého předsedu. Předsedou zahraničního výboru se stal poslanec Ondřej Veselý.

Zahajuji rozpravu. Do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. (Chvilku čeká.)

 

Tak. A nyní přednesu návrhy usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Janu Pastuchovou ve funkci předsedkyně výboru pro sociální politiku."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 55 přihlášeno 183 poslanců, pro 139. Návrh byl přijat. (Potlesk.) Konstatuji, že jsme potvrdili předsedkyni výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu usnesení, které nyní přečtu: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Ondřeje Veselého ve funkci předsedy zahraničního výboru."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 56 přihlášeno 183 poslanců, pro 138, proti 1. A já konstatuji, že jsme potvrdili předsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. (Potlesk.) Tímto tento bod končím.

 

Nyní otevřeme další bod dnešního programu schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o

30.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého,
Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka,
Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Alena Gajdůšková. Paní poslankyně, máte slovo. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP