Neautorizováno !


(11.20 hodin)
(pokračuje Feri)

Je-li toto v gesci obcí, tak bych také považoval za velmi nutné, aby v tom návrhu bylo i stanovisko Svazu měst a obcí, které tam není. A to nejen z hlediska, řekněme, nějaké administrativní náročnosti, ale především z hlediska peněz. Kolik by spolupráce s těmi obcemi měla stát, jaké nároky to na obce bude klást a kdo to zaplatí. Protože ukládat obcím je velmi jednoduché, ale už se pak na to nepomýšlí z hlediska financování, už se na to nepomýšlí z hlediska rozpočtového určení daní.

A protože s kolegyní Červíčkovou prostřednictvím pana předsedajícího sedím v ústavněprávním výboru, tak se nemohu nevyjádřit k otázce právě té spolupráce a toho výkladu. Ony ty zákony nemusí být nezbytně psané do naprostého detailu, protože právě ty legislativní mezery se překonávají výkladem. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že tomu výkladu soudnímu, který je závazný, předchází výklad správních orgánů. Máme-li tu napsáno, že když ten útulek nespolupracuje s obcí, tak se zakazuje, tak z toho není úplně patrné, jakou formu by ta spolupráce měla mít. Jestli je to spolupráce v podobě nějaké veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi tím útulkem a obcí, nebo jestli se jedná o spolupráci toliko, řekněme, informativní, indikativní. Protože prostě obec ví, že tady má nějaký útulek a že s ním bude spolupracovat.

Praxe těch správních orgánů, které vedou přestupkové řízení a případně ukládají správní tresty, to znamená krajské veterinární správy, může být velmi odlišná. Co se bude dít? Povede se v nějakém kraji nějaké správní řízení, přestupkové řízení? Proti tomu se ten útulek odvolá, protože samozřejmě nechce být zakázán, chce vykonávat dál tu svoji prospěšnou činnost. A pak teprve se bude moci bránit... (Silný hluk v sále. Řečník se obrací na předsedajícího s požadavkem zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám skutečně o klid ve sněmovně. Diskuze, které se netýkají tématu, zásadně v předsálí. Myslím tím na všechny části sněmovny a nenuťte mě, abych jmenoval ty, kteří opravdu diskutují něco jiného v lavicích... Já ještě počkám... Můžete pokračovat.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za zjednání klidu, pane místopředsedo. No a po té uložené pokutě, nebo respektive poté, kdy tedy ten správní orgán konstatuje, že ten útulek má být zakázán, přičemž v sousedním kraji může ta krajská veterinární správa klidně konstatovat: No to je v pohodě, my si to ustanovení vykládáme tak, že prostě spolupráce stačí, když starosta ví, že je tady útulek, komunikuje s nimi, oznamuje ta nalezená zvířata a tak podobně. No tak omlouváme se, my jsme tady v přísném kraji, no a nemůžete dál fungovat. Pak je samozřejmě možnost se bránit v režimu správního soudnictví. To znamená podat příslušnému soudu, ke krajskému soudu, správní žalobu, případně podat kasačku na Nejvyšší správní soud.

Myslím, že všichni tušíte, kdo se s tím někdy setkal, že dostat to do tady té fáze a mít závazný právní výrok od Nejvyššího správního soudu, tak to jsme někdy tak jako za tři roky. To znamená, že tu píšeme nějaký zákon, nebo je tu předložen nějaký návrh, u nějž si nejsme vůbec jisti výkladem, nejsme si jisti, co to v praxi způsobí, a na nějaké závazné rozetnutí toho problému bychom museli čekat tři roky. To znamená, tady z toho hlediska je potřeba buď upřesnit, trvá-li na tom paní navrhovatelka, anebo ten návrh vůbec nepřijímat, což si myslíme, že je podle našeho soudu úplně to nejlepší.

Takže tento návrh je problematický a vyžadoval by širší debatu předem. To znamená už před samotným předložením nějaké předlohy. To se ostatně podává i ze stanoviska Ministerstva zemědělství. Cituji: "V dané souvislosti je však nutno upozornit, že návrh mění dosavadní koncepci fungování útulku pro zvířata, aniž by byl předem projednán s dotyčným subjekty a aniž by zohlednil možné dopady na tyto subjekty."

Samozřejmě není možné spravedlivě po paní navrhovatelce požadovat, aby obepsala všech těch 293 útulků, to vůbec ne. Ale zjistit alespoň nějakou, řekněme, zeptat se deseti patnácti z nich, jaké by to na ně mělo mít dopady, nebo mohlo mít dopady, bych požadoval za více než vhodné a přiléhavé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu. Nyní ještě pan poslanec Leo Luzar v rozpravě přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já budu velice krátký. Obdrželi jsme asi všichni dopis od kolegyně Balaštíkové, který je podepsán rektorem vysoké školy z Brna, který podporuje návrh číslo 17. Já jsem ale dostal i druhý dopis od studentů veteriny v Košicích, kteří se specializují, jestli jsem to správně pochopil, na velká domácí zvířata, to znamená koně, krávy a dále, kteří se nyní ptají, jak budou akreditováni zpětně. To znamená, jestli budou veterinárně specializovaní, nebo jestli budou jenom ti veterinární praktičtí lékaři, když s tím studiem v Košicích přijdou k nám.

V tom prováděcím předpise se hovoří o tom, že podrobnosti stanoví Ministerstvo zemědělství. Tak bych se rád zeptal, jestli byste mohl říci ve svém závěrečném slově, jaké tedy ty akreditační podmínky budou, aby tito studenti vysoké veteriny v Košicích, kterých je docela hodně, Čechů, kteří tam studují, když přijdou zpátky, k jaké skupině budou zařazeni, jak se na ně bude hledět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ještě než přejdeme k dalšímu kroku, konstatuji omluvu pana poslance Dolínka do 13 hodin z pracovních důvodů.

Ptám se nyní, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře. Není tomu tak. Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje, aby zaujal místo u řečnického pultu a seznámil nás s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. O totéž požádám pana ministra.

Ještě, pane zpravodaji, jedna omluva. A to pana poslance Karla Schwarzenberga od 13 do 19 hodin ze zdravotních důvodů.

Evidoval jsem žádost klubu TOP 09 na přestávku a ptám se, jestli tu přestávku chce až po schválení procedury hlasování, nebo před procedurou. (Poslanec Kalousek: Před procedurou.) Před procedurou? Já jsem to tak nevnímal. Myslel jsem, že si tady nejdřív dáme proceduru, abychom věděli... Dobře, tak v tom případě, pane zpravodaji, nezbývá nic jiného, než že vyhlašuji přestávku do... (O slovo se hlásí poslanec Kalousek.) Pane předsedo klubu TOP 09, před procedurou, nebo po proceduře?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, měl jsem pocit, že jsem to řekl jasně. Nám jde zejména o dva pozměňovací návrhy, o kterých se potřebujeme poradit, takže před hlasováním o pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O pozměňovacích návrzích. Tak jsem to pochopil správně. Čili nejdříve proceduru, a pak vyhlásím přestávku. Takže děkuji za upřesnění předsedovi klubu TOP 09 a pan zpravodaj pokračuje. Budeme se nyní zabývat procedurou hlasování. Prosím o klid sněmovnu. Ještě ne, pane zpravodaji, počkáme až se kolegové a kolegyně usadí. Můžete nás seznámit s navrženou procedurou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal návrh zákona a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k tomuto návrhu zákona v následujícím pořadí.

V prvním hlasování by byly návrhy legislativně technických úprav. Ty ve třetím čtení v rozpravě nebyly předneseny, takže nebude hlasování o legislativně technických úpravách. Takže to je první hlasování.

Potom budou pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 až A16 a A18 až A28 en bloc jedním hlasováním.

Další hlasování, tedy v pořadí druhé, by byl pozměňovací návrh zemědělského výboru A17. Pro ty, kteří dosud nedávali pozor nebo nevěnovali tomu tu pozornost, jde o návrh týkající se onoho vzdělávání na veterinární univerzitě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP