(17.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

V současné situaci tam bohužel zůstává nekonzistence, která spočívá v tom, že není přesně upraven proces v Senátu - to je pravda. Současně se plně aplikuje zákon o Sbírce zákonů, který například stanoví, že příprava legislativy probíhá v informačním systému podle toho zákona o Sbírce zákonů. Takže není to tak, že by pro senátory neplatily žádné povinnosti. Ty povinnosti, které jsou obecné v zákoně o Sbírce zákonů, nepochybně platit budou a naběhnou, předpokládám, spolu s tím jednak zkušebním provozem a potom s ostrým provozem.

Do budoucna, co je potřeba ještě odpracovat, je, aby buď Senát sám, nebo případně ministerstvo v nějakém zrychleném režimu po konzultaci se Senátem předložilo návrh změnového zákona k jednacímu řádu Senátu. Ale domnívám se, že my jako Poslanecká sněmovna bychom neměli dále odkládat zavedení elektronizace legislativního procesu. A je bez jakýchkoliv pochybností, že pokud bychom přistoupili na ten pozměňovací návrh Senátu, tak bychom to celé museli, tu elektronizaci, udělat znovu, protože si uvědomme naprosto základní fakt, že ten dodavatel informačního systému ten vysoutěžený informační systém musí programovat podle platné legislativy, a pokud aktuálně nemají žádnou platnou legislativu, nebo je to v nejistém režimu, kdy obrovský balík legislativy není jasné, jestli bude přijat, nebo nebude přijat, tak pořádně nelze zrealizovat ani tu veřejnou zakázku, případně by se musely potom dělat služby rozšířené podpory, aby se tam zahrnuly všechny ty změny, které vyplynou z legislativního procesu.

Proto je naprosto správně, pokud dneska schválíme návrh zákona, tak jak ho schválila Poslanecká sněmovna, přehlasujeme Senát a odstartujeme tu elektronizaci legislativního procesu. Děkuji za podporu toho návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě než otevřeme rozpravu, tak se může vyjádřit také zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ondřej Profant, pokud má zájem. Žádný zájem nevidím, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do ní je první přihlášen pan předseda Michálek. (Hlásí se poslankyně Valachová.) Jsem si toho vědom, ale faktickou poznámku mohu udělit, až někdo vystoupí v rozpravě. To se zatím nestalo, ale do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kupka. A potom bude faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátká poznámka k tomu, co se vlastně přihodilo v Senátu. Ono to zaznívalo při té senátní diskusi. Ano, došlo k brutálnímu ořezání. V tomhle případě cituji doslova, to brutální ořezání ve výsledku ohrožuje funkčnost toho, co přijala Poslanecká sněmovna. Navíc z toho vypadávají dvě konkrétní opatření, pro která se tady podařilo najít průřezově shodu a která opravdu míří k tomu, že by právní řád v České republice byl přehlednější, byl jednodušší. A tohle je akcent, který znovu chci zdůraznit.

Jak tabulka povinností, pro kterou mimochodem už ta eSbírka v zadání výběrového řízení, tak jak je připravilo Ministerstvo vnitra, na to pamatuje, aby to nezůstalo oslyšeno, aby se nakonec nemuselo dodatečně hledat i to technické řešení, tak ony dva dny, kdy mohou v České republice nabývat zákony účinnosti, to je inspirace ze světa, z mnoha zemí, kde to dobře funguje, a opravdu to přispívá k tomu, že česká veřejnost by pak měla větší jistotu, větší právní jistotu. Snáz by se orientovala v tom, co na ni dopadá, jak z povinností, tak z jiných zákonných nařízení.

Děkuji mnohokrát za pozornost. Pevně doufám, že se podaří i tady v Poslanecké sněmovně obhájit znovu to, s čím už jsme se jednou vypořádali a schválili to.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Teď jsou tu faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Václav Klaus, paní poslankyně Valachová. (Poslankyně Valachová již jde k pultíku.) Já se omlouvám, paní poslankyně, před vámi je přihlášen ještě pan poslanec Klaus a pak jste na řadě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak zjednodušení práva pro občany by bylo, kdyby se nějaké zákony zrušily. Tady se akorát dodělává nějaký elektronický systém. Jestli se dobře pamatuji, tak to bylo toho lobbisty ODS pana Zajíčka, který nějak Piráty uhranul, že pro to tedy jsou. Ale pořád nechápu, co je na tom za zjednodušení legislativního procesu. Legislativní proces by byl, kdyby se nějaké zákony zrušily, nebo vykostily aspoň, že budou mít méně paragrafů. To by bylo zjednodušení legislativního procesu. Tady se bavíme o nějakém systému, který bude zaváděn. Tak tady nemluvte o nějaké průřezové shodě. Já ji tedy nemám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Valachová, faktická poznámka. Potom pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já předesílám, že podpořím tu sněmovní vládní verzi, ale... Chtěla bych se ohradit proti tomu, co tady zaznělo na pultíku, jakási úvaha o tom, že Senát někoho vydírá. Tak to v žádném případě není pravda. Senát sem poslal senátní návrh na změnu Ústavy, navrhuje - potřebujeme šedesát dnů místo třiceti. Já musím jako i bývalá šéfka legislativy Senátu přesvědčit, že tohle není žádné politikaření. Skutečně v souvislosti s metodami a technikou vlastně toho nového legislativního procesu Senát potřebuje více času a měli bychom to jako druhá komora respektovat.

A také bych chtěla využít situace, protože jsem dnes jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu jednala o změnách Ústavy s prezidentem republiky, a co se týká prodloužení té lhůty z třiceti na šedesát dnů, tak jenom chci avizovat, že prezident republiky této změně Ústavy vyslovil podporu, nebo souhlas, chcete-li. A stejně tak, co se týká projednávání stálých komisí pro Ústavu Senátu a Sněmovny, protože jsme se sešly obě komise na půdě Senátu v minulých týdnech, tak i tam to rozšíření té lhůty ze třiceti na šedesát dnů má podporu. Plénum o tom ještě nejednalo. Jednat určitě budeme. Bude jednat ústavně-právní výbor.

Ale chci říct, že to je absolutně, absolutně legitimní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kupka s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Musím bohužel konstatovat, že pan kolega Klaus je v tomto případě vedle jak ta jedle. To jsou konkrétní opatření, která opravdu přispívají k tomu, že budou zákony jednodušší, že budou jasnější, kdy nabývají účinnosti. Nebude v tom takový nepořádek a nebude ta situace pro každého, třeba i pro ředitele škol, tak komplikovaná, jaká je v současné době.

Co se týče tabulky povinností, tak to je konkrétní pomoc všem, kteří se obtížně orientují v zákonech, a nakonec i velmi významná pomoc pro stát, aby věděl, co v těch zákonech vlastně všude je. Protože dnes i pro zručné legislativce je obtížné se v tom orientovat. A pro nás jako zákonodárce to, myslím, bude významná berlička k tomu, aby byla Sněmovna střídmější k přijímání nových a nových zákonů, protože od té chvíle bude muset každý patřičně zdůvodnit, pokud navrhne nějakou povinnost, jestli je opravdu namístě něco takového lidem ukládat. V tomto směru vnímám to opatření jako velmi užitečné a bude jednoznačně směřovat k tomu, že bude složitější přijímat nesmysly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak pane Kupko prostřednictvím pana předsedajícího, když si berete do úst ředitele školy, oni jsou většinou svéprávní, oni dokážou přečíst ten zákon. Jmenuje se to školský zákon. Já jsem to také zvládl. V tom skutečně žádný problém není. Problém je, že jsme žádný školský zákon neměli, a teď máme asi třistastránkový a navazující vyhlášky. Čili já jsem jenom velice skeptický k tomu, že to další, navíc elektronické opatření nějakým zásadním způsobem těm ředitelům vylepší. Takže v tom se lišíme.

A debatu o jedlích bych si nechal, až se budeme bavit o kůrovcích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Žádná další písemná přihláška do rozpravy ani k faktické poznámce zde není. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan senátor, pan ministr? Tak pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já jenom možná, mně to připadá, že v té debatě zaznělo, myslím, že to byl poslanec Michálek, který řekl asi to úplně zásadní. Senát se z té eLegislativy nevyvlékne. Bude muset podle ní jet dle již schváleného hlavního zákona. A má dva roky, aby si případně upravil svůj jednací řád. To tady zaznělo. Myslím, že to je pravda, tak to jenom zopakuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo, pan senátor Dienstbier. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP