Neautorizováno !


(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále zařadit bod 319 návrhu pořadu, Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu, a bod 318 návrhu pořadu, Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví, na úterý 22. října v uvedeném pořadí, budou-li vyčerpány body z bloku zákony vrácené Senátem, jako první a druhý bod jednání.

A na závěr mám ještě jedno sdělení. Nebudou-li ve čtvrtek 17. října doprojednány pevně zařazené zprávy České televize, budeme pokračovat v jejich projednávání ihned po ukončení bodu Ústní interpelace.

To je z mé strany vše. V tuto chvíli registruji jako první písemnou přihlášku pana předsedy Bartoše. Pak se mi hlásil pan předseda Kalousek, další v pořadí je pan předseda Faltýnek, vše osoby s přednostním právem. Poté pan předseda Rakušan a poté pan předseda Chvojka. Takto už si vás napíšu.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, zástupci vlády. Chtěl bych vás požádat o podporu mého návrhu zařazení bodu 211, což je právo občana na digitální službu, je to sněmovní tisk 447, na středu 6. listopadu odpoledne jako první bod v bloku třetích čtení. Důvodem je fakt, že organizační (garanční) výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projedná tento tisk až 31. 10. na své schůzi. Jedná se tedy o variabilní týden, požadavek na pevné zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále se hlásil pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, promiňte, pokládám za vhodné, aby v Poslanecké sněmovně nahlas zazněla informace, že Ústavní soud vyhlásil zrušení zákona o zdanění restitucí. Ústava tedy zůstala v tomto státě ochráněna, právní stav ve věci vyrovnání státu s církvemi zůstává stejný, tak jak byl nastaven od 1. 1. 2013, a vám, milí kolegové, kteří jste se na pokusu o tuto komunistickou krádež podíleli, zůstala jenom věčná ostuda. (Dlouhý potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další v pořadí je přihlášen pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za potlesk a za slovo, pane předsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Moc se omlouvám, že jsem to neprojednal na jednání grémia, jsou to dvě nekonfliktní věci. Jedna je na žádost předsedkyně zdravotnického výboru profesorky Adámkové, abychom vyřadili z programu schůze body číslo 32 a 239. Jedná se o poslanecký návrh zákona o zdravotnických prostředcích, je to sněmovní tisk 438, druhé a třetí čtení.

A potom druhá prosba, zařadit do bloku voleb od 12.30 ve středu i bod číslo 249, potvrzení předsedů výborů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Teď tam bylo několik rychlých přihlášek po sobě. Doufám, že i když nedodržíme úplně přesně, pan místopředseda Pikal se hlásil, pak tam byl pan Rakušan. (Poslanec Chvojka z lavice: A já!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji, pane předsedo, jenom k tomu bodu, který je navržen k situaci v Sýrii, který je navržen jako nový, chtěl bych navrhnout dále jeho zařazení za dnešní blok senátních vratek, tak abychom ho dnes stihli projednat. Probíral jsem to se zástupci všech klubů, neměl by v tom být problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Samozřejmě ten návrh je podmíněný tím, že se nám podaří zařadit nový bod, že schválíme gremiální návrh.

Teď poprosím pana předsedu Rakušana.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Já bych navrhoval za klub poslanců STAN zařazení bodu s názvem Informace vlády k přípravě předsednictví Evropské unie. My se domníváme, že i to hlasování, které proběhlo na zasedání vlády ČR, ukázalo, že ne všichni ministři současné vlády se cítí být komfortní s tím, jakým způsobem je předsednictví připravováno, resp. jaké je mu v současné době dáváno finanční krytí. Bavíme se v této době o schválených výdajích zhruba ve výši 1,2 mld. Kč, a pokud se podíváme na názory jednotlivých ministerstev, tak se v těch jejich hodnoceních objevují slova jako nedostatečná, neodpovídající, nereálné, neadekvátní.

Já si dovolím citovat např. Ministerstvo životního prostředí. Pokud chce Česko na předsednictví šetřit, mělo by raději organizaci předat jiným evropským zemím. Ministerstva další mají podobné názory. S počty lidí, tak jak navrhlo Ministerstvo financí, se předsednictví nedá kvalitně zvládnout vůbec. Je otázkou, zda ho v takovém případě přijímat, nebo nepřijímat.

My se skutečně domníváme, že by v daném případě mohlo dojít podruhé v době předsednictví České republiky k blamáži, že by Česká republika skutečně nedostála svým závazkům, které z této důležité pozice vyplývají, a naším názorem je naopak to, že Česká republika by si na mezinárodním poli v rámci ambiciózního předsednictví mohla udělat dobré a silné jméno, čemuž tedy to finanční krytí, které bylo vládou schváleno, jednoznačně, ale jednoznačně neodpovídá.

Dále bychom rádi od vlády jako Sněmovna slyšeli i to, jaké budou základní priority, ty nosné body, pilíře předsednictví ČR, na co se Česká republika hodlá soustředit, co Česká republika chystá. Sněmovna je suverén, úkolem Sněmovny je kontrovat vládu, a domnívám se, že bychom jako poslanci na takovouto zevrubnou informaci měli mít právo, a myslím si, že vláda v rámci své komunikace s Poslaneckou sněmovnou by s návrhem okomentování příprav na naše předsednictví měla přijít sama.

Pokud se tak nestalo, navrhuji tedy, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod po pevně zařazeném bodu na pátečním jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tento pátek. Děkuji. Další přednostní právo pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl prosím za poslanecký klub ČSSD navrhnout pevné zařazení bodu číslo 33, což je sněmovní tisk 463, návrh poslanců Aleny Gajdůškové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, samozřejmě ve znění pozdějších předpisů, a to na zítřek, na středu 16. 10., ve 14.30 jako první bod odpoledního jednání, kdy je předpokládaný ten blok, začátek bloku druhých čtení.

Je potřeba říci, že tento návrh má podle jednání sociálního výboru jednoznačnou podporu průřezem politických stran, a byl také podpořen jednáním tripartity, ale pokud má býti podpořeno zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a doplacení příspěvků na jejich zaměstnávání ve vazbě na zvýšení minimální mzdy ještě v posledním čtvrtletí tohoto roku od počátku příštího roku, tak je nezbytně nutné, aby návrh prošel legislativním procesem co nejdříve. Děkuji za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP