(18.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

V bodě H je popis dalších dílčích skutků, mezi něž bychom každý z nás mohli přiřadit ještě něco z toho, jak pozorujeme, že prezident republiky svou funkci vykonává nebo nevykonává. Já se zastavím u jednoho bodu, který v souvislosti s 30. výročím znovunabytí svobody a demokracie v naší zemi považuji za velmi důležitý. Týká se toho, že prezident republiky odmítl jmenovat některé profesory s odůvodněním, které se vztahuje k jejich působení před rokem 1989. Mínil tím spolupráci s StB a členství v komunistické straně. Já určitě toto vidím jako vadu, ale divím se, proč prezident republiky, když mu toto vadí, se stejným přístupem a konzistentně nepřistupuje úplně ke všem. Jak to, že mu tato vada nevadí u současného premiéra, která je úplně stejná? Jak to, že mu tato vada nevadí u předsedy parlamentní strany, která tuto vládu podporuje? Není jejím členem, ale písemně se zavázala, že ji bude podporovat. Jde o stejnou vadu. Tam prezidentovi republiky nevadí, tyto osoby bere jako ty, které chce preferovat, opakovaně říká, že Andreji Babišovi dá kdykoliv jmenování opět, o předsedovi oné nejmenované politické strany, ale všichni víme, že mluvím o KSČM a jejím předsedovi Vojtěchovi Filipovi, nemá pochybnosti, že by měl být tím, kdo bude tuto vládu dále protežovat a držet. Tato nekonzistence je pro mě zarážející a dokládá to, že prezident republiky jedná výsostně účelově, a to nikoliv v zájmu toho, co potřebuje demokratická společnost, co potřebuje vztah moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní, ale jedná přímo proti tomu a tyto vztahy destruuje.

To by mohl být i závěr toho, co jsem si tady poznamenala jako věci, které chci zmínit. Jsem přesvědčena o tom, že Senát udělal dobrou práci. Nemusí uspět. Tato debata, která trvá už řadu hodin, ukazuje, že naše pohledy se liší. Může nám Ústavní soud říci - a řekne-li, tak já za to budu velmi vděčná - v čem jsme se mýlili, v čem jsme měli pravdu, ale nikdo jiný než on nám to nemůže říci. Proto považuji tuto práci za velmi cennou. Dokonce sama pro sebe si říkám, byla bych velmi ráda, kdyby skutečně ta žaloba dospěla k Ústavnímu soudu, protože by to byla logická tečka za těmi spory, které se ve společnosti vaří, za těmi úvahami, které vedeme mezi sebou, protože by přišlo nějaké rozřešení té věci. Jestliže k tomu nedojde, svět se jistě nezboří, ale ta cennost toho materiálu pro mě zůstane v tom, že bude existovat nějaký opravdu přesný, detailní popis toho, jak si v jedné historické etapě počínala hlava státu a jak nebezpečně destruovala nejenom ústavní pořádek, ale v důsledku toho také celou společnost, která - když jsem mluvila o tom 30. výročí vzniku - určitě směřovala k něčemu jinému než k tomu, aby se musela zabývat tím, jestli platí základní věci, tedy první zákon naší země, Ústava, a jestli ten, kdo ji má dodržovat první, tedy hlava státu, tak koná, nebo nekoná.

Je mi velmi líto, že toto jednání musíme vést, ale z mého pohledu Miloš Zeman se opravdu podílí na destrukci Ústavy a záměrně, cílevědomě, opakovaně a soustavně koná tak, aby oslabil roli Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Černohorský ruší svoji omluvu, je přítomen. Pan senátor Láska se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Václav Láska: Pane předsedající, děkuji za slovo. My jsme se dohodli, že závěrečné slovo k té naší materii bude mít kolega Goláň, ale já mám na srdci jednu věc, pro kterou jsem využil tuto faktickou poznámku.

Podívám se teď doprava a chtěl bych poděkovat řečníkům, kteří dosud přišli z této části Sněmovny, ono se to možná za chvilku změní, ale ti, co přišli doteď. Já jsem si dobře vědom toho - byl jsem účasten těch jednání v Senátu - že řada z vás má trošku jinou představu o tom, jak by ta žaloba měla vypadat, že jste měli jinou představu, snažili jste se třeba prosadit jinou podobu té žaloby, přesto ale v tuto chvíli jste všichni byli připraveni respektovat většinovou vůli Senátu, a přestože ta žaloba v plném znění nemusím vám všem osobně korespondovat, dokázali jste pro ni najít slova podpory a vyjádřili jste respekt vůči horní komoře. Za to vám velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Klaus, připraví se pan předseda Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážení kolegové, ukradli jste mi moje dětství, moje sny (smích v sále, potlesk) a teď jste mi ukradli i celé odpoledne, kdy tady sledujeme plejádu vystoupení, která se liší na lidi, kteří prezidenta Zemana nemají rádi, mají s ním politické souboje, a lidi, kteří z levicové strany spektra ho rádi mají.

Naše hnutí Trikolóra se na této debatě nechce podílet a budeme se držet věcných věcí. Nepodpoříme ústavní žalobu na prezidenta a vedou nás k tomu tyto důvody:

Za prvé důvody ústavní. Pokud by zákonodárci chtěli, jistě by napsali do Ústavy: premiér jmenuje ministry nebo prezident jmenuje ministry do tří dnů a podobně. Neudělali to, napsali to jinak. Tím dali prezidentům České republiky jistý prostor pro jejich politickou činnost, a jak pan prezident Havel - například ministr Ruml byl v demisi asi osm měsíců od května do listopadu -, tak pan prezident Klaus tuto možnost využívali. Pan prezident Klaus tuším odmítl odvolat nebo rekonstruovat Grossovu vládu za ministry US-DEU. Tím znemožnil rekonstrukci a vláda mezitím padla. Netvrdím, že tehdejší zákonodárci při rozpadu federace napsali Ústavu špatně nebo nejasně. Jenom připomínám, že jde o lidský konstrukt, nikoliv o zásah prozřetelnosti.

Pokud si položíme otázku, zda se současný prezident Zeman chová fatálně jinak než oba jeho předchůdci, tady náš názor je, že ano, že se trochu jinak chová, ale myslíme, že to je zejména kvůli tomu, že má maličko jiný mandát. Ty miliony hlasů přímých voličů ho samozřejmě k takové nedůvěře k Parlamentu a k Senátu posilují. A tady musím říci, že bohužel ti stejní populisté, kteří dnes nejvíce křičí o neústavnosti, jsou ti, kteří tuto významnou změnu, přímou volbu prezidenta, prosadili, aniž přitom jasně vymezili či omezili prezidentovy pravomoci. Je to zejména ČSSD, Občanská demokratická strana a další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP