(16.20 hodin)

 

Poslanec Jan Čižinský: Dámy a pánové, rád bych se vrátil k ústavní žalobě, čeká nás důležité hlasování. Každý z nás má rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak to má být vždy a tak to má být i dnes.

Navrhuji tedy, abychom o ústavní žalobě hlasovali tajně. Tajná volba je svobodnou volbou každého podle jeho svědomí a podle slibu, který každý z nás skládal. Vím, že se pohybuji na tenkém ledě. Může být namítáno, že nejde o transparentní postup. Dnes jde o respekt k Ústavě. Jde také mimo jiné o respekt k výsledku budoucích voleb ze strany prezidenta i budoucích prezidentek či prezidentů. Tajná volba umožní těm poslancům, kteří by se veřejně báli hlasovat jinak, než jak jim nařídil jejich šéf či klub, aby hlasovali podle svého svědomí. I Senát jednal o ústavní žalobě neveřejně. Jde o mimořádnou situaci, proto navrhuji také mimořádně hlasovat tajně a umožnit každému hlasovat podle jeho svědomí.

Jednotlivé kluby tady deklarují, jak budou hlasovat. Podle stanovisek klubů ústavní žaloba nemá žádnou šanci, nedostane se k Ústavnímu soudu. Pojďme tedy umožnit tajným hlasováním zjistit, zda ústavní žaloba bude, či nebude předána Ústavnímu soudu, bez ohledu na šéfy a kluby, ale ohledem na svědomí každého z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. O návrhu, který je procedurální, budeme hlasovat po vyčerpání rozpravy, protože jde o způsob hlasování, nikoli o procedurální návrh ve smyslu např. přerušení, podle § 63. Děkuji.

Pokračujeme tedy vystoupením pana poslance Jaroslava Foldyny, připraví se Marian Jurečka.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, děkuji za hlas. Pokusím se říci pár slov, jak ta diskuse pro veřejnost asi vypadá. Myslím si, že určitě veřejnost, která se na to dívá, tak z velké části není ústavními právníky, nečte analýzy ústavních právníků, ale dívají se na politiku a svým selským rozumem se ptají, co se to v té české Sněmovně vlastně odehrává.

Možná začnu od konce. Budeme v tajné volbě rozhodovat, protože je demokratičtější než ta veřejná? Předtím tady, podle zvyklostí naší demokracie, volilo prezidenta 200 poslanců a 81 senátorů. Přišli, a nemyslím si, že je to velmi rozdílná skupina, která dneska chce žalobou napadat prezidenta, která řekla - my chceme přímou volbu. Tady se velmi plédovalo pro to, aby volby prezidenta probíhaly přímo, nikoli prostřednictvím poslanců a senátorů. Chceme přímou volbu! Dneska jdete a slyšíte, jak je to špatné, veřejnost není schopna vybrat, protože dostává různé informace, fake news tomu říkají. Fake news je možná to, když přijme senátní výbor rozhodnutí z veřejných zdrojů, tedy třeba z České televize, a to rozhodnutí je postavené na ne zrovna přesných a korektních informacích. To je také fake news. Já si myslím, že přímá volba je velmi demokratická a že posuzování mandátu podle toho, jestli někoho zvolilo deset nebo dva miliony lidí, nemá velkou oporu v té logice kolem té demokracie.

Prezidenta České republiky Miloše Zemana zvolilo 2 853 390 hlasů a posledních senátních voleb se zúčastnilo 114 tisíc obyvatel. Kdybych šel podobnou logikou a řekl, že mandát senátora získá jen ten, když se voleb zúčastní 10 % oprávněných voličů, část republiky by si za tři senátní kola vydechla, zavřeli by a zhasli v Senátu. To je výsledek, jak to v této chvíli na české politické scéně vypadá. (Hovoří velmi naléhavě a čím dál emotivněji.) A vypadá to tak proto, že ti, kteří umí stahovat králíky, dělat dřepy, točit se dokola, běhat do půl těla po pražském náměstí, ti dneska chtějí prezidenta vyhnat před soud, aby se pokusili získat to, co nezískali volbou, ale rozhodnutím nezávislého soudu. Ale mezitím se jim podaří naplnit Letenskou pláň za pět korun tisíce demonstranty, kteří budou řvát "jak je ten prezident špatnej"! Pak přijde jeden z těch a řekne "škoda, že ten Zeman neumřel, když umře, tak se to vyřeší"! Jednou těm lidem dojde trpělivost a oni to vyřeší za vás!

To je ta atmosféra, která se tady rodí. Ti lidé, kteří prohráli volby, protože sice umí stahovat králíky, umí dělat dřepy, umí se točit dokola, a dokonce běhají po Praze a mají možná určitě hezčí tělo než stávající Miloš Zeman, v demokratických volbách prohráli. A dneska se tady snaží prostřednictvím soudu zvrátit tu demokracii a hledat jinou cestu.

A proto já pro žádnou takovou cestu hlasovat nebudu. A oni to dobře vědí, že žádných 120 poslanců se tady nenajde. My se tady vzájemně zdržujeme, ale to patří k té demokracii, o které tak rádi a horlivě vyprávějí.

Takže přátelé, to, co tady odsud vypadne, až se lidi budou dívat na ČT24, bude, že si velká část republiky poklepe na hlavu a bohužel zase bude vnímat tu politickou scénu tak, jak ji vnímá, a velká část jich zas nepřijde k volbám, protože řeknou, že je to trapné.

Takže moc vám tedy není za co děkovat, páni senátoři, umíte sice, někteří z vás, dobře stahovat ty králíky a máte někteří pěkná těla, když běháte po Václaváku, ale veřejnost dala prostor selskému rozumu, vlastenectví a zdravé politice, kterou dělá Miloš Zeman!

Takže děkuji vám, přátelé, všem, kteří nebudete hlasovat pro to, abychom udělali změnu v naší politice tím, že odsoudíme Miloše Zemana, protože tomuto se nedá v této chvíli věřit, co ti pánové nám přinesli a předvedli. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Foldynovi. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Josef Hájek, poté Miroslav Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych ještě zareagoval na slova paní Němcové prostřednictvím pana předsedajícího, i pana Čižinského.

Já se také neztotožňuji s výrokem pana prezidenta Zemana, to naprosto souhlasím s vámi, že bychom měli takový výrok odsoudit. Ale jaká mediální pozornost byla dána výroku pana prezidenta a jaká mediální pozornost výroku pana Polčáka? No, téměř žádná. A teď mi paní Němcová prostřednictvím pana předsedajícího odpovězte, kdyby nějaký poslanec ANO řekl nějaký výrok obdobný výroku pana Polčáka, co by se dělo? Byly by demonstrace, on-line přenos České televize, Milion chvilek by běhal s transparenty kolem bydliště toho našeho poslance - a teď je ticho po pěšině. Je to fér? Já si myslím, z mého pohledu určitě ne.

Ještě bych zareagoval na pana Čižinského. Prosím vás, jaká tajná volba? Přece každý poslanec hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jestli hlasuje tajně, nebo veřejně. To potom chcete říci, že bychom o důvěře vlády nebo nedůvěře vládě měli hlasovat tajně, aby se ten poslanec nebál? Myslím si, že to je špatně. Můj názor je - vyjádřeme se k tomuto návrhu zřetelně, jasně, zpříma. Já s tím skutečně nemám problém a myslím si, že většina našich kolegů také ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hájkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska, a pak pan poslanec Válek také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP