(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Teď vás odhlásím a poprosím vás o opětovné přihlášení, čímž se zároveň odprezentujete.

Pro přítomné připomínám, že jsou tu pořád brýle. Nikdo se o ně nepřihlásil. Kdo sleduje - pouzdro, v nich hnědé brýle.

Sděluji, že omluvení své neúčasti požádaly tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec do 18 hodin - zdravotní důvody, Jiří Běhounek - zahraniční cesta, Ondřej Benešík do 9.50 - osobní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Stanislav Blaha - pracovní důvody, Jiří Bláha - rodinné důvody, Marian Bojko - pracovní důvody, Lukáš Černohorský do 14.30 - pracovní důvody, Jana Černochová - rodinné důvody, Monika Červíčková - zdravotní důvody, Kamal Farhan do 11 hodin - pracovní důvody, Petr Gazdík - zdravotní důvody, Pavla Golasowská do 12 hodin - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - osobní důvody, Ivan Jáč do 14 hodin - pracovní důvody, Stanislav Juránek - zdravotní důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, Václav Klaus od 9.30 do 11.15 - pracovní důvody, Jiří Kohoutek - rodinné důvody, Jan Kubík - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková do 18 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Eva Matyášová - rodinné důvody, Marek Novák - zdravotní důvody, Jana Pastuchová od 9.00 do 12.30 a od 15.30 do 18.30 bez udání důvodu, Petr Pávek do 14.30 z pracovních důvodů. Marie Pěnčíková - zdravotní důvody, David Pražák od 10 hodin do 14.00 - pracovní důvody, Jan Richter do 9.30 - pracovní důvody, Jan Řehounek do 11 hodin - zdravotní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody, Helena Válková do 9.30 - pracovní důvody, Ondřej Veselý - pracovní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Ivo Vondrák od 14.30 do 21 hodin - pracovní důvody, Václav Votava - pracovní důvody, Radek Zlesák - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Marie Benešová - osobní důvody, Richard Brabec - zahraniční cesta, Jan Hamáček do 11 hodin - pracovní důvody, Karel Havlíček - zahraniční cesta, Jana Maláčová - zdravotní důvody, Lubomír Metnar do 13 hodin - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - zdravotní důvody, Adam Vojtěch do 14.30 - pracovní důvody.

Takže oprava. Je to náš Tomáš Kohoutek, není to Jiří Kohoutek. Chybička se vloudila do omluv.

Dále ještě zde přečtu omluvu paní ministryně Maláčové, která se omlouvá z důvodu nemoci dnes, 26. září. Přišly ještě další dodatečné omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Karla Šlechtová od 9 hodin z osobních důvodů.

Jak všichni vidíte, pan poslanec Adamec je zde, není omluven. Zřejmě došlo k chybě.

Pan poslanec Marek Novák, toho už jsem četl, že se omlouvá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Pustějovský od 9 do 10 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Tereza Hyťhová do 10 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Lucie Šafránková mezi 9.00 a 9.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Černohorský je omluven od 14.30 z pracovních důvodů. Poslední dodatečná omluva - paní poslankyně Marcela Melková se omlouvá z rodinných důvodů z dnešního jednání.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

316.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování.

Dnešní den zahájíme odpověďmi na písemné interpelace. Jako první v pořadí je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Pan premiér je v zahraničí, je omluven, z toho důvodu překážka k projednání této interpelace trvá a projednáme ji na příštím zasedání, na příští schůzi.

Další v pořadí je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci budování jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí a stav postupného nahrazování systému společnosti OKsystem. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 571. I projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně. A paní ministryně dodala omluvu ze zdravotních důvodů, jak jsem před chvílí četl, tudíž ani tuto písemnou interpelaci nemůžeme projednat a bude předmětem dalšího jednání na další schůzi.

Nyní zde máme interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce, který odpověděl na interpelaci poslance Radka Holomčíka ve věci postupu Ministerstva životního prostředí v kauze těžby štěrkopísku u obce Moravský Písek. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 587. Také toto projednávání bylo přerušeno do přítomnosti ministra životního prostředí. A jak víme, pan ministr je taktéž v zahraničí a je řádně omluven. Nemůžeme projednat. Budeme projednávat na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Poslední odpověď na písemnou interpelaci. Jedná se o interpelaci opět na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci poslankyně Olgy Richterová ve věci provedené systemizace služebních míst v oblasti lékařské posudkové služby a její reformy ve věci informačních systémů a podpory procesu lékařské posudkové služby a věci posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 588. Taktéž tato odpověď byla přerušena do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, tudíž bohužel nemůžeme projednávat ani tuto interpelaci a budeme se jí věnovat na příští, říjnové schůzi.***
Přihlásit/registrovat se do ISP