Neautorizováno !


(17.40 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Právní úprava rodičovského příspěvku je taková, že při změně péče o dvojčata na péči o jedno dítě se přepočítává celková částka rodičovského příspěvku na částku náležející při péči o jedno dítě. Přitom do celkové částky rodičovského příspěvku se započítávají již vyplacené částky, a pokud přesáhnou částku 220 tisíc, nejde o přeplatek a rodič nemusí převyšující částku vracet. Může se jednat o různé situace, například jedno dítě je svěřeno do péče jiné osoby, pak horní limit pro každou pečující osobu činí 220 tisíc. Situace rodiny v případě, kdy zemře malé dítě, se velmi bolestně dotýká všech jejich členů. Zemře-li jedno z dvojčat, celková částka rodičovského příspěvku činí poté 220 tisíc korun s tím, že se z ní odečtou již vyplacené částky. Komplikovanější situace v průběhu čtyř let mohou nastat při změnách péče o trojčata či vícerčata.

Vzhledem k citlivosti této situace a různým dopadům na rodinu v konkrétních případech, se navrhuje možnost zmírnění úpravy zákona. Možnost zmírnění je zaměřena na tuto výjimečnou situaci v rodině a dává možnost reagovat na konkrétní situaci v konkrétní rodině. Výjimečnost situace podtrhuje skutečnost, že tato pravomoc je dána přímo ministru či ministryni práce a sociálních věcí, což rovněž zaručuje konzistentní přístup.

Z hlediska dopadu na státní rozpočet se jedná o naprosto marginální dopad vzhledem k tomu, že se může jednat o jednotlivé případy, které se pokryjí v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

A jenom pro zajímavost, za rok 2017 v průběhu prvního roku života zemřelo bohužel 304 dětí, od prvního roku života do čtvrtého roku života 67 dětí, přitom údaje o tom, kolik takových dětí bylo z vícečetných porodů, se nesledují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím poslankyni Richterovou, připraví se paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové je velmi příjemné tady vystoupit nad tématem, na kterém se, myslím, všichni shodneme. To je nevšední, jenom se tady střídáme v tom, jak zlepšit, kterou konkrétní část rodičovského příspěvku.

Já bych ráda poděkovala také kolegům panu Vítu Kaňkovskému, Věře Kovářové, Markétě Pekarové Adamové, kteří se připojili k pirátskému návrhu valorizace rodičovského příspěvku. A to je asi to hlavní, na co bych ráda upozornila. Přece jen toto souznění se nemusí opakovat každý rok.

Naopak by bylo vhodné, abychom se shodli na té částce, která má být taková ta hladina pro rodičovský příspěvek, a potom, abychom tak jak rostou ceny, jak jde inflace, měli automat. Tuto předvídatelnost by myslím rodiče velmi ocenili. Ten návrh je k vyzkoušení na webové kalkulačce. Je to na adrese socialnisystem.pirati.cz/kalkulacka. Je tam jednoduše vidět, jak by při různé rychlosti čerpání, při všech možnostech volby, jaké mají rodiče dnes, ta podle našeho názoru velmi zodpovědně navržená valorizace mohla vypadat.

V důvodové zprávě je pak vypořádáno vše, co v průběhu konzultací vůči tomu návrhu namítalo ministerstvo. Já bych pouze vypíchla, že skutečně taková ta velká námitka, že přijde úprava evropské směrnice Work-Life Balance a že budeme nuceni překopat náš systém, je lichá, poněvadž jediné, co skutečně musíme implementovat je 10 dní otcovské dovolené.

Ještě takový bonus, takový snad až žert k tomu návrhu. Tu webovou kalkulačku, kterou jsem prezentovala, naprogramoval za hodinu a půl kolega poslanec František Navrkal. Protože paní ministryně se podivovala vzorci, který za tou kalkulačkou je, tak si jí dovolím předat vlastně znázornění té kalkulačky. (Předává ministryní Maláčové. - Poznámka paní ministryně neslyšitelná.) Musím prostřednictvím předsedajícího k paní ministryni?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Členové vlády se mohou oslovovat přímo.

 

Poslankyně Olga Richterová: To jsem velmi ráda. Každopádně je myslím namístě poznamenat, že vzorce v zákonech mohou být složité. Důležité je, aby jednoduché bylo to rozhraní pro lidi.

Už jenom velice stručně. Další dva pozměňovací návrhy, které Piráti mým prostřednictvím předkládají, se týkají toho, aby byl jako dnes stejný princip spodního limitu čerpání pro ty lidi, kteří nemají denní vyměřovací základ, typicky jsou to třeba studenti, studentky anebo také živnostníci, osoby samostatně výdělečně činné. Takže navrhujeme buď dnešní pevný, fixní limit 7 600 korun nahradit třicetinou částky, anebo v druhém návrhu 10 000 korun, což by odpovídalo dnešní možné rychlosti čerpání. Hlavní cíl je zamezit tomu, aby si lidé navzdory své volbě neprodlužovali pobyt na rodičovské dovolené nad 30 měsíců, jak to je umožněno dnes.

A poslední věc týkající se něčeho jiného, ale obsažená v tomto zákoně o státní sociální podpoře, je, že zase jako Piráti nechceme obchod s chudobou, nechceme, aby v zákonech byly díry umožňující nespravedlnost, a proto na základě toho, jak proběhla diskuze na výboru minulý týden, jsme ještě zpracovali návrh týkající se takového zdánlivě menšího okruhu věcí, a sice aby při vydávání příspěvku na bydlení nebylo možné si účelově přehlašovat trvalé bydliště jinam. Takže jde o to, aby bylo možné skutečně přezkoumat místním šetřením lidi sdílející společnou domácnost, aby tak do společného příjmu byli započítáni všichni, kteří v tom bytě, v tom domě společně bydlí. Takže to je poslední náš pozměňovací návrh nahraný v systému pod mým jménem a ještě jednu úpravu představí posléze kolega Tomáš Martínek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než pozvu další řečnici, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se pan poslanec Ondráček od 17.30 do konce jednacího dne, omlouvá se pan poslanec Rais mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Dolínek ze zbytku dnešního jednání z osobních důvodů.

A nyní prosím paní poslankyní Pastuchovou, připraví se paní poslankyně Šafránková.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vím, že při novele tohoto zákona jde především a nejvíc o nárůst rodičovského příspěvku, a jsem za to moc ráda, nicméně je otevřen zákon, který nám pomůže a může pomoci omezit zneužívání dávek, a to konkrétně příspěvku na bydlení. Možná bych tento pozměňovací návrh dnes nenavrhovala, ale rozhodla jsem se na základě toho, že všichni členové sociálního výboru, a vidím, že nás je tu většina, jsme se na výboru pro sociální politiku minulý týden ve čtvrtek dozvěděli, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nám někdy v polovině loňského roku předalo materiály pro 15 opatření proti chudobě a návrh změny příspěvku na bydlení s termínem předložení vládě březen, duben letošního roku, což by mělo vlastně narovnat a řešit zneužívání těchto dávek, nám předložilo stejné materiály s posunem termínu plnění listopad až prosinec letošního roku. Chápu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší mnoho věcí, nicméně při mém dotazu, proč se vše posunulo, nám bylo sděleno, že se paní ministryně rozhodla, že předloží vlastně úplně něco jiného a nového, ale nikdo z nás poslanců za sociální výbor, ba ani hlavní hygienička o tom nic nevěděla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP