(15.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále navrhuji vypustit z toho zákona zdanění technických rezerv pojišťoven. Velmi stručně - v čem je problém? Problém je v tom, že Česká národní banka, tedy regulátor, nařizuje pojišťovnám držet určité množství technických rezerv. Ty rezervy, které pojišťovny musejí držet, jsou vyšší než 100 % rezerv podle Solvency II. To znamená, vláda na jedné straně říká, že pokud bude mít pojišťovna rezervy vyšší než 100 % rezerv podle Solvency II, tak jí ten rozdíl zdaní, a současně Česká národní banka jako regulátor říká: musíte mít víc než 100 % Solvency II. Takže ty minimální rezervy, které ČNB uznává, aby pojišťovnám nesebrala licenci a nezakázala těm ředitelům vůbec řídit pojišťovnu a nedala tam nějakou nucenou správu, tak ten limit je vyšší než ten limit, který chce vláda pro to zdanění. Takže i pojišťovna, která drží rezervy na minimu toho, co po ní požaduje Česká národní banka, bude platit nějakou daň, která se navíc platí fakticky dopředu.

My jsme otevřeni debatě o větším zdanění finančního sektoru, i když si myslím, že u bank je ten problém výrazně větší než u pojišťoven. Nicméně to technické provedení, které vláda zvolila, je extrémně nešťastné. Ve skutečnosti trestá ty pojišťovny, které se připravovaly třeba na povodně nebo byly obecně obezřetnější v tom, jak si dělaly rezervy na vyplácení pojistného, a vydělají na něm ti, kteří to naopak šponovali na maximum a vyváděli největší objem zisku do ciziny. Proto navrhuji toto opatření z tohoto zákona vypustit.

Dále navrhuji, abychom sladili zvyšování cen cigaret s Polskem. Proto navrhuji rozložit zdražení do dvou kroků, kde jeden by byl v lednu a jeden v červenci příštího roku. Rozpočtové dopady budou podle našich propočtů naprosto minimální, spíše čekáme, jak se říká, kladnou nulu, protože klesne předzásobení a současně bude menší odliv prodeje cigaret do Polska a na Slovensko. Proč říkám sladit s Polskem? V červenci se chystá zvýšit tuto daň Polsko. Takže ve chvíli, kdy my máme v tuhle chvíli vyšší cenu cigaret než v Polsku a ještě ji zvýšíme, tak když počkáme na zvýšení na polské straně, tak odliv zákazníků do Polska bude menší a naše daňová správa na tom vydělá. Takže je to taková drobná racionalizace tohoto opatření, a priori se zvýšením spotřební daně na cigarety nemáme vůbec žádný problém.

A abych nezůstal jen u výdajové stránky, resp. o navyšování zdrojů státního rozpočtu, o omezování zvyšování daní, tak navrhuji zrušit i jednu daňovou výjimku, a to výjimku z daně z příjmu. Zdůrazňuji pouze u příjmu nad 20 milionů korun při prodeji cenných papírů. Mám za to, že podobně jako v Rakousku bychom měli redukovat počet daňových výjimek. Nevidím důvod pro to, aby byly prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun osvobozeny od daně z příjmu. Ve chvíli, kdy člověk z práce platí zhruba 45 % daní a odvodů, nevidím důvod, proč z prodeje cenných papírů po třech až pěti letech by měl platit nula, když je to také příjem. Proto navrhuji, aby se na tento typ příjmů vztahovala daň jako na všechny ostatní.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Omlouvá se předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík dnes od 14.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů.

A nyní požádám o vystoupení pana poslance Tomáše Martínka, zatím poslední v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych taky okomentoval pár svých pozměňovacích návrhů, které budu načítat. Týkají se jednak zavádění omezení osvobození výher, které podle návrhu vlády má být srážkou daní nad 100 tisíc. Na rozpočtovém výboru byl přijat jakýsi přijatelný kompromis, kdy se navyšuje částka na milion a nejedná se přímo o srážkovou daň. Každopádně kdyby nedošlo k racionalizaci původního vládního návrhu, tak i proto budu rád, aby byly přijaty některé pozměňovací návrhy, které řeší současnou problematiku vládního návrhu. Především se jedná o zdanění pouze čisté výhry, protože současný návrh je napsán tak, že pokud člověk vsadí 90 tisíc, vyhraje 110 tisíc, tak by danil celých 110 tisíc, a ne pouze 20, což je čistá výhra.

Dále se jedná o pozměňovací návrh, který zavádí daň pouze z hodnoty převyšující daný limit, tedy 100 tisíc. Dále úprava na zvýšení daného limitu tak, aby se to týkalo především větších výherců, a ne drobných hráčů. Kromě toho navrhuji i v případě, že nebude přijat žádný kompromisní, nebo racionalizační návrh, zrušení daného návrhu na změnu osvobození výher.

Kromě toho předkládám ještě další pozměňovací návrhy. Jeden z nich se věnuje zrušení § 59 zákona o hazardních hrách, který dopadá na turnaje, které mají přesně stanovený čas začátku, a není stanoven počet účastníků turnaje, tzv. scheduled turnaje. Naprostá většina těchto turnajů je garantovaných, takže jejich pořádání omezuje § 59 zákona o hazardních hrách, a to často tak, že je takový turnaj přímo nemožné uspořádat. Při tvorbě tohoto ustanovení byla opomenuta existence fáze pozdní registrace, stejně jako skutečnost, že některé turnaje mají více startovních dní. Pokud platí výklad § 59 zákona o hazardních hrách v tom smyslu, že předem stanovená minimální výše výhry znamená garantovaný cenový fond turnaje, pak se těžko hledá způsob, jak takový turnaj zcela korektně pořádat v kamenných kasinech, a částečné řešení u online turnajů, které dovoluje českým hráčů vstoupit do turnaje až po vybrání 50 % garance, může být považováno za jejich znevýhodnění oproti hráčům z jiných zemí.

Druhá část zákona o hazardních hrách stanovující maximální procentní výši všech vkladů na vyplacené výhry se v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, vyhlášeného v březnu 2019, zavádí i do zákona o dani z hazardních her. Z tohoto důvodu považujeme druhou část § 59 o hazardních hrách za nadbytečnou.

Takže to je jeden pozměňovací návrh, který určitě bude stát o vaši pozornost, protože nemá negativní rozpočtové dopady a de facto pomáhá řešit současnou diskriminující situaci hráčů především v online.

Dále předkládám pozměňovací návrh, který se týká změny sazby u živých her, kde se navrhuje zakotvit nižší daňovou sazbu pro ty živé karetní hry, u kterých hráči hrají proti sobě, nikoliv proti kasinu, a výsledek hry je ovlivněn též dovednostmi a zkušenostmi jednotlivých hráčů, tedy nezávisí pouze na náhodě. Například poker. Hráč při takových hrách může počítat kombinace a pravděpodobnosti, a to jak své, tak protihráčů. Dle toho se následně může rozhodovat o postupu v dané hře. Například, zda je vhodné vsadit více, či méně, či svou účast v živé hře zcela ukončit. Hráč dále může pozorovat hru soupeře a hledat vhodnou strategii, případně též blufovat. Takové hry vykazují nižší míru společenské nebezpečnosti, a z toho důvodu pro ně navrhuji pozměňovací návrhy zavádějící nižší, nebo zařazující je do nižší sazby, konkrétně buď do vládou navržených 25 %, případně stávajících 23 %. Pozměňovací návrh je napsán tak, že buď se týká všech živých her, anebo je vyčleněn pouze poker a další karetní hry, které splňují to, co jsem právě říkal.

Ve všech případech budu rád za vaši podporu pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali mám ještě nějakou přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Bude ještě podrobná rozprava. Paní ministryně? Ne. Pan zpravodaj? Také ne.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásilo 15 poslanců. Takže jako první vyzývám paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Václav Votava. Takže paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP