(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevřu rozpravu, do které je zatím přihlášeno devět do obecné rozpravy a devět do podrobné rozpravy. První je s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně velmi podrobně zdůvodnila svůj návrh. Udělala to poctivě i na rozpočtovém výboru. Prakticky stejnými slovy, omlouvám se tedy členům rozpočtového výboru, že i ode mě uslyší podruhé reakci na předložený návrh zákona i na slova paní ministryně.

Za prvé chci říci, že není úplně poctivé, když vláda zdůvodňuje svůj návrh především bojem se závislostí. Nezpochybňuji samozřejmě, že jak na nikotinu, tak na alkoholu, tak na hazardních hrách vzniká závislost, ale kdyby byla skutečně vláda motivována bojem se závislostí, pak by zcela jistě zvýšení daňové zátěže u těchto komodit bylo vyváženo snížením některých jiných daní, zejména odvodů, které se vážou k pracovnímu místu, neboť jistě ani vládě, ani Světové zdravotnické organizaci nemůže vadit závislost na práci. Nicméně na rozpočtovém výboru paní ministryně zcela kategoricky odmítala snížení jednotlivých pozměňujících návrhů, ať už se to týkalo sazby, nebo ať už se týkalo zvýšení odpočtu na poplatníka. Tedy pardon, slevy na poplatníka. Takže je evidentní, že motivem předložení tohoto návrhu není boj se závislostí, ale že to je prostá snaha o zvýšení daňové zátěže občanů a zvýšení příjmů státního rozpočtu, přičemž upozorňuji, že nikdy v minulosti nebyla daňová kvóta tak vysoko, jako je právě v letošním roce. A tento návrh ji samozřejmě posune ještě mnohem blíže k číslu čtyři, zatímco by měla klesat k číslu tři.

Je to dobře vidět i na návrhu, který se vrací k roku 2015 se zdaněním hazardních her. Zatímco ty nejnebezpečnější hazardní hry vládní návrh ponechává v sazbě 35 %, ty mnohem méně nebezpečné, u těch méně nebezpečných daň zvyšuje. Mám tedy opačný názor než paní ministryně a domnívám se, že návrh rozpočtového výboru, který byl přijat a mění vládní návrh, mnohem lépe naplňuje onen motiv boje se závislostí. Paní ministryně v souvislosti s hazardními hrami vzpomíná na analýzy roku 2015. Já si spolu s ní myslím, že jsou skutečně velmi kvalitní, a rád bych jí připomněl, že v materiálech Ministerstva financí z roku 2015 na základě těchto analýz v roce 2015 Ministerstvo financí jednoznačně odmítlo zdaňovat výhry z loterií, z hazardních her. Zdaňování výher označilo jako neefektivní a nespravovatelné. Takže prosím, paní ministryně, chcete-li se vrátit do roku 2015, pojďme se tam vrátit včetně tohoto stanoviska, které Ministerstvo financí během čtyř let naprosto nepochopitelně přehodnotilo a navrhuje nám zdanění výher.

My jsme v zásadě připraveni podpořit jak zvýšení spotřební daně u tabáku, u lihu, tak zvýšení daní z hazardu za předpokladu, že minimálně ve stejném ekvivalentu finančního objemu budou jiné daně, zejména tedy doufám daně z příjmu fyzických osob, sníženy. Jinak z naší strany ta podpora nepřipadá v úvahu. Z toho důvodu se domnívám, že by bylo ideální, kdyby si vláda tento návrh vzala, přepracovala ho a v tomto smyslu předložila Poslanecké sněmovně, a proto předložím v první řadě návrh na přepracování.

Pokud nebude přijat, tak dovolte, abych krátce zdůvodnil dva pozměňující návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. (Krátká odmlka.) Promiňte... které předložím v podrobné rozpravě.

První se týká daně z příjmů fyzických osob. Vláda v tomto volebním období i v minulém volebním období má ve svém programovém prohlášení zrušení superhrubé mzdy, přičemž cudně zamlčuje, že superhrubá mzda už byla zrušena zákonem platným z roku 2012 s účinností k 1. 1. 2015. Současné vládní strany zrušily zrušení superhrubé mzdy ještě dříve, než tento platný zákon mohl vzejít v účinnost, a tak si tu superhrubou mzdu ponechaly a navzájem se každý rok ujišťují, že už ji konečně zruší. Zatím k tomu nedošlo. Mně připadá tento návrh zákona velmi vhodný k tomu, abychom konečně to vládní prohlášení naplnili, a tady tedy vládě vycházím vlídně vstříc a předkládám pozměňující návrh, který ruší superhrubou mzdu a stanovuje devatenáctiprocentní sazbu daně z hrubé mzdy.

Druhý pozměňující návrh se týká zdanění technických rezerv, o kterých paní ministryně již hovořila. Prosím pěkně, netajím se tím, že z celého toho balíku daňových změn, který projednáváme, tohle pokládám za naprosto nejnebezpečnější a nejškodlivější návrh. Není diskutován poprvé. Byla s tím konfrontována řada ministrů v minulosti, ať už z ODS, ze sociální demokracie, z KDU, či z TOP 09, a všichni po diskuzi s odborníky a regulátorem, Českou národní bankou, vyhodnotili takový nápad za škodlivý pro českou ekonomiku a nebezpečný. Já si nepamatuji žádný návrh Ministerstva financí v minulosti, ať už tady byly levicové, či pravicové vlády, které by cíleně oslabovaly robustnost finančního sektoru v České republice. Prosím pěkně, jsme deset let od lehmanovské krize a já bych rád připomněl, že Česká republika byla jednou ze čtyř zemí v OECD, kde nemusel daňový poplatník intervenovat ve prospěch stability finančního sektoru. Nemusel, protože jsme měli velmi dobrou kapitálovou přiměřenost bank a velmi robustní rezervy u pojišťoven.

Paní ministryně, nebo vláda, přichází s návrhem, kdy chce tyto robustní rezervy oslabit tím, že bude zdaněno cokoliv, co bude nad rámec směrnice Solvency II Evropské unie. Prosím pěkně, připomínám, že ta směrnice byla reakcí na finanční krizi. Já jsem patřil k těm, kteří ještě dojednávali, a právě proto, aby byly v rámci Evropské unie nějaké minimální rezervy, tak byly onou směrnicí stanoveny povinné minimální rezervy. Ale ty minimální ještě neznamenají, že jsou dostatečné. Pochopitelně, že jak Česká národní banka... Je v zájmu jak České národní banky, tak... Nebo Česká národní banka je přesvědčena, že je v zájmu stability finančního sektoru, aby ty rezervy byly mnohem větší. Ale vláda říká: cokoliv budete mít nad toto povinné minimum, my vám zdaníme. To znamená, vláda chce tlačit ty pojišťovny do velmi malých, mnohem menších rezerv, než mají teď, a zvyšovat riziko vůči budoucím mimořádným situacím a oslabovat stabilitu finančního sektoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP