(12.00 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, strašně se omlouvám, že těch pár, co tuší, jaká bude procedura hlasování, teď dorazím, ale nebude to složité.

My z logiky věci, protože ten takzvaný myslivecký paragraf, který tam je, to znamená paragraf G7 pozměňovacího návrhu, má jednotlivé body v logický celek spojené do jednoho paragrafu, bychom chtěli navrhnout změnu procedury, aby se tento bod G7 hlasoval jako celek. Ne po bodech, ale jako celek, to znamená ta myslivecká část G7. To je jediný drobný návrh, který máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkuji. Je ještě někdo, kdo se hlásí k proceduře? Není. Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu paní poslankyně Fialové, pak budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Válka a uvidíme, jak hlasování dopadnou.

Pan předseda Kalousek se ještě hlásí k proceduře, nebo s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedající, protinávrh paní poslankyně samozřejmě hlasovat musíme. Ale pokud bude zpravodaj akceptovat žádost předkladatele pana poslance Válka, aby bod G(7) byl hlasován jako celek, protože jinou logiku to nedává, tak to hlasovat nemusíme, pokud to bude zpravodaj akceptovat, protože my jinak s jeho procedurou nemáme problém. Chtěl jsem vás tady poprosit, kolegové, vždycky bývá zvykem, aby ten, kdo předkládá, že se mu vyhoví v tom, jestli se má hlasovat po bodech, nebo jako celek, protože kdyby se to hlasovalo po bodech, některé body by prošly, některé neprošly, pak to má zcela jiný smysl, než v jakém ho kolegyně Pekarová Adamová předkládala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pana zpravodaje se dotážeme. Ještě s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, jenom jsem chtěl pouze poprosit před finálním hlasováním o návrhu zákona jako celku pět minut přestávku na poradu klubu poté, co budou schváleny pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je to zaznamenáno. Pět minut před finálním hlasováním přestávka pro klub Pirátů. Pane zpravodaji, prosím, abyste se vyjádřil k tomu, co zde řekl pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jde o dosti náročnou normu, a vzhledem k tomu, že jsme to skutečně poctivě diskutovali na zemědělském výboru, nakonec i na výboru pro životní prostředí, s legislativním odborem Poslanecké sněmovny, v tomto směru návrhy na úpravy procedury v obou dvou případech musím odmítnout, protože samozřejmě jde o určité zkomplikování a zejména o skutečnost, že bychom asi přijali zákon, který by se mohl tříštit. Proto jsme seřadili pozměňovací návrhy do jednoho celku. A můžu tady dokladovat i třeba z jednání výboru pro životní prostředí, kde jsme třeba projednávali bod B4, který máte uveden v usnesení, část 1, 3, 4, a hlasovali jsme to jedním hlasováním přímo na výboru. Takže kdyby to netvořilo jako celek, tak určitě by druhý výbor, který to projednával, hlasoval toto odděleně. Takže bychom se mohli dostat, že bychom prakticky mohli schválit nějaké lhůty, které by se nám následně tříštily s těmi dalšími lhůtami. A samozřejmě bychom jaksi schválili prakticky nekompletní úpravu, protože tam jsou lhůty pro zalesnění atd., atd.

Druhá věc, kterou chci podotknout. Samozřejmě já vnímám jako snahu prakticky určitých ekologických iniciativ udělat souběžně vedle zákona o lesích zákon o ochraně přírody a krajiny, které se budou jaksi vzájemně prolínat, dublovat. Nicméně to si myslím, že my zásadně nemůžeme připustit. Lesní právo se v tomto státě prakticky tvoří od dob Přemyslovců a je to jedno z nejstarších práv, které historicky na území České republiky tady je. Takže si myslím, že zákon o lesích má jednoznačnou prioritu. A byl bych nerad, a tím neříkám, že prakticky lesní zákon nebere v potaz zákon o ochraně přírody a krajiny, to samozřejmě bere, ale v těch ustanoveních, kde jde o ochranu přírody a krajiny, zejména co se týče té části podpory mimoprodukčních funkcí lesa, nikoli v samotném hospodaření v lesním hospodářství.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane zpravodaji, jenom vás chci upozornit, teď se vyjadřujeme pouze k proceduře, takže další výklady k tomuto zákonu nejsou namístě.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobře. To jsou dva důvody, proč je moje stanovisko k tomuto negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Holomčík chce ještě k proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom navrhnout pro případ, že by neprošla změna procedury tak, jak ji navrhovala paní kolegyně Fialová, tak do té výborové navrhnout změnu, a to je to, že by se pozměňovací návrhy D paní kolegyně Gajdůškové hlasovaly po částech, D1, D2, D3, ne jedním hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě nějaký protinávrh? Máte návrh k proceduře? Ne. Paní poslankyně nemá návrh k proceduře. Teď nám nezbývá, než se vyrovnat s těmi návrhy, jak zde zazněly, hlasováním.

Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Každý může navrhnout změnu procedury. Nicméně když přijde tak rozsáhlá změna procedury a náš klub ji nemá k dispozici, jak o tom máme hlasovat? Neberte to jenom jako řečnickou otázku. Jestli tady někdo navrhne poměrně výraznou změnu procedury, my o tom nic nevíme, tak buď to dělá jenom formálně, protože pak se to dá těžko podpořit, když nevíte, o co se jedná, ale pak je to zbytečné. A pokud to myslí vážně, tak jste nám to měli přinést ráno na lavici, mohli jsme to s klubovým zpravodajem probrat a rozhodnout se, jestli budeme pro, nebo proti. Takhle prostě nevíme. A když nevíme, tak (nesrozumitelné) nám říká nepodpořit takový návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o protinávrzích, tak jak zde byly předneseny, to znamená v pořadí: návrh paní poslankyně Fialové, návrh pana poslance Válka, návrh pana poslance Holomčíka. Nikdo nenamítá, budeme takto postupovat.

 

Nyní hlasujeme o protinávrhu paní poslankyně Fialové.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přihlášeno 173 poslanců, pro 49, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh pana poslance Válka na úpravu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přihlášeno 173 poslanců, pro 42, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

A pak je zde návrh pana poslance Holomčíka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášeno 173 poslanců, pro 44, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu procedury, jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 123, přihlášeno 173 poslanců, pro 153, proti 4. Návrh procedury jsme schválili.

 

Než začneme hlasovat o jednotlivých bodech, seznámím vás s omluvami. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá z dnešního jednání od 11.30 do 14.00 z rodinných důvodů a pan poslanec Antonín Staněk od 11.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní předám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP