Neautorizováno !


(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Baxovi. Nyní mám jednu faktickou poznámku a přihlášku s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti, potom řádně přihlášená paní kolegyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: To je opravdu jenom faktická poznámka. Děkuji panu poslanci Baxovi za přednesený souhrn těch kritických připomínek. Jenom tedy chci upozornit na jednu věc. Tím, že byl spojen ten zákon o znalcích a soudních tlumočnících v jedno, z roku 1967, tak nám nezbývalo než rozdělit do dvou a ta specifika, o kterých tady hovořil, o některých, která velmi dobře znám, bychom tedy ještě mohli v rámci novely, v rámci legisvakanční doby delší než jednoho roku - paní poslankyni Richterové vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, tím jenom potvrzuji, že nebudeme čekat na nabytí účinnosti -, přizpůsobit specifikům té soudně tlumočnické činnosti. Já jsem byla také soudním tlumočníkem, takže vím, že některé ty připomínky jsou oprávněné, ale bylo to dáno tím, že to byl jeden zákon a společně se připravoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Já jsem velmi pečlivě ty připomínky tady registrovala a poslouchala a připojuji se tady ke slibu paní poslankyně Válkové s tím, že tyto připomínky samozřejmě můžeme zapracovat v rámci novely v rámci legisvakanční lhůty, která, tuším, je více jak jeden rok. Takže prosila bych znova, oba ty zákony jsou provázané nádoby, takže tyto drobnosti můžeme samozřejmě odstranit. Takže připojuji se k tomu návrhu, jestli vám to takto stačí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Richterová. Ještě než se ujme slova, omlouvá se z dnešního jednání od 17.00 do 19.00 hodin z pracovních důvodů Ondřej Benešík a Jiří Běhounek již ruší omluvu z dalšího jednání, je přítomen od 16.30 hodin. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající, děkuji také za ty sliby paní kolegyni Válkové i paní ministryni. Jenom chci upozornit, že to jsou věci, které nezaznívají nově. Ono to zaznívalo už při třetím čtení, při projednávání tohoto zákona. My jsme za Piráty příslušné pozměňovací návrhy předkládali.

Já opravdu považuji za příležitost se teď chytnout za nos, že tato Sněmovna měla šanci, aby ten zákon prošel v dobré podobě. Prostě se to dalo vychytat v průběhu legislativního procesu. A místo toho až teď, úplně jako záchranná brzda, Senát musí říct, že skutečně tak, jak je to teď navrženo, je to likvidace a šikana těch živnostníků, kterými soudní tlumočníci jsou. Já si myslím, že je to opravdu špatná medvědí služba těch, kteří mohli opravdu ovlivnit ve stadiu příprav a potom toho rozhodování, a opravdu nás všechny prosím, abychom věcným argumentům týkajícím se takovýchto věcných věcí přikládali více sluchu. Znovu říkám, ty pozměňovací návrhy tady byly.

Pokud se jedná o tu archivaci, tak opravdu podstatná věc je, aby tato zbytečná administrativa - proč zbytečná? Protože dnes jsou veškeré tlumočnické úkony součástí příslušného spisu. Takže pro účely kontroly lze ten spis na příslušném soudu vyhledat a ten tlumočnický úkon zkontrolovat. A my jsme ještě chtěli uložit, ať to musí archivovat sami tlumočníci. Přece je úplně jedno, zda tuto povinnost budou mít na deset let, nebo na tři roky, jak se to jakože zmírnilo. Tam jde o to, aby takovouto zbytečnou zátěž neměli vůbec. A zase ten příklad z praxe. Jakmile jste tlumočník vzácných jazyků, tak se vám vlastně vůbec nevyplatí kvůli těm pár tlumočením ročně si platit nějaké pojištění na to, aby vám nedošlo k úniku dat z toho archivu. Nevyplatí se vám tohle řešit, prostě se na tu práci vykašlete.

A znova říkám, stejně tak je ta materie nesmírně citlivá, co se týče rozmanitosti různých témat. Tlumočníci nemají šanci obsáhnout úplně všechno, protože druhý klíčový bod, aby měli možnost odmítnout úkon, to tady podrobně rozříkal pan kolega přede mnou.

Já opravdu tohle považuji za dva klíčové body a je mi líto, že Sněmovna bude muset patrně přijmout zákon, který se zase bude muset opravit ještě předtím, než vejde v účinnost, ale je to lepší řešení, než abychom opravdu buď zatížili neúměrnou šikanou, anebo donutili k rezignaci na výkon svojí profese řadu soudních tlumočníků. Proto si dovolím se ujistit, že takto ty dva body jsou v souladu s tím - kývá na mě paní profesorka Válková, takže jsme v souladu - a že tímto směrem půjde návrh té rychlé novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Richterové. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní ministryně, pane senátore, kolegyně, kolegové, v podstatě vystupovat po dvou mých předřečnících je celkem skoro zbytečné, protože na všechny zásadní nedostatky tohoto zákona upozornili. Ale opakování je matka moudrosti a já si dovolím i nějaké zamyšlení ve vztahu k své předřečnici poté.

Takže ty tři základní věci, proč poslanci klubu KSČM nebudou hlasovat pro tento návrh, byly zmíněny. Nemožnost odmítnout provedení úkonu. Každý má právo odmítnout, pokud nechce nebo nemůže z nějakého důvodu úkon provést. Tento zákon to tomu člověku neumožní. A v případě, že by tak chtěl učinit, bude někdo od stolu rozhodovat o sankci, o které hovořil pan kolega Baxa, která je v porovnání se znalci podstatně jiná, došlo k tomu nedostatku, a je podle vyjádření mnoha tlumočníků nebo překladatelů v podstatě likvidační, protože ne každý provádí desítky, desítky těchto úkonů týdně nebo měsíčně. A třetím důvodem, proč nemůžeme podpořit tento legislativně nedostatečně projednaný a kvalitní materiál, je již zmíněná archivace. Archivace, která má být na mnoho let, myslím, že tam je deset, a mluvíme o tom, že ne každý materiál, který dostává soudní znalec nebo soudní tlumočník nebo překladatel, nemusí být veřejný, a pokud takový materiál dostane, tak by s ním podle toho stupně neveřejnosti - a nechci mluvit zrovna o stupni utajení - měl také nějakým způsobem nakládat, to znamená budovat si svoji archivaci.

Jsou to nedostatky, které jsou pro nás natolik zásadní, že nechceme přistupovat k tomu, abychom se podíleli na tom, že přijímáme zcela nový zákon, na kterém se zde pracovalo v průběhu několika let - v současné době už můžeme mluvit o minimálně čtyřech letech, kdy o této věci diskutujeme, protože už v rámci minulého funkčního období jsme o této věci diskutovali na podvýboru pro justici a soudní samosprávu, kterému předsedala paní profesorka, paní kolegyně Válková. Tehdy jsme s Ministerstvem spravedlnosti nedošli k žádnému závěru a na konci volebního období ten materiál v podstatě neprošel. Ale k našemu údivu, přestože jsme na podvýboru - a i díky paní kolegyni Válkové - předložili mnoho a mnoho výhrad k tomu původnímu materiálu, tak po volbách, když jsme se do této Sněmovny dostali, byl předložen nový návrh, který byl ovšem k našemu překvapení, nebo k naší lítosti, lidí, kteří jsme v tom podvýboru pracovali, zcela totožný s tím původním materiálem a bohužel vůbec nereflektoval výhrady, připomínky, to, co odpracoval podvýbor pro justici a soudní samosprávu. Kdyby Ministerstvo spravedlnosti tehdy chtělo, mohlo předložit materiál, který jsme my odpracovali pod vedením paní profesorky, a mohli jsme být někde dál.***
Přihlásit/registrovat se do ISP