(14.30 hodin)
(pokračuje Dolínek)

K mé osobní lítosti už téměř neřešíme, že v nejvyšších ústavních funkcích nás zastupují lidé s minulostí agentů zpravodajských služeb či státní tajné bezpečnosti komunistického režimu - byť vědomě, nebo nevědomě. Ale co je moc, to je moc. Já jsem poměrně mladý, ale o naší minulosti toho vím dost, abych neprominul výrok, že komunistický puč v roce 1948 bylo pouze masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s Ústavou. Jako sociální demokrat jsem z toho znepokojen dvojnásob. Nikdy jsme nebyli schopni se vyrovnat s tím, jak probíhaly justiční procesy a vraždy v padesátých letech. Nikdy ve finále nebylo vůči sociálním demokratům vyjádřeno něco jako pokora a omluva za to, co se dělo vůči našim členům v těchto letech. A nedočkali se toho často ani běžní lidé, děti, vnoučata těch, kterým se to stalo, a nějaké veřejné pokání určitě neproběhlo.

Také bych chtěl zdůraznit, že řada z vás, moji rodiče a další si dobře pamatují rok 1968, a proto by asi nikdy nepovažovali vpád vojsk Varšavské smlouvy za - cituji - "realizaci tehdy platných mezinárodních smluv". Ale správně by to pojmenovali tak jako každý normální - okupace. A potírání demonstrací v roce 1969, měli jsme letos výročí, je později jako násilí komunistického režimu na vlastních lidech své vlastní země. Celý život, a to je o mně známo, jsem byl velmi významně a budu významně proti všem projevům nacismu a s tím souvisejícími. Je o mně známo, že jsem byl kvůli protestu proti pochodu neonacistů dokonce zatčen v centru Prahy. Takže mě zvedá ze židle, když se dozvím, že někdo lže a vyvolává nenávist kvůli koncentračnímu táboru v Letech. Tvrdit, že vepřové zdražilo kvůli uctění památky romského holokaustu je lež. A nejenom že je to lež, je to zlo. Je to lež a zlo, které je neslučitelné s veřejným funkcionářem, druhým nejvyšším funkcionářem této ctěné Poslanecké sněmovny.

Když jsme u toho komunistického puče, pojďme se podívat na další výrok. Prvními oběťmi nové totality byla svoboda a novináři jako její nositelé jak v roce 1948, tak v roce 1968. Řada z vás má ve svém okolí známé, příbuzné, kteří působili v médiích nebo ve veřejném prostoru a nemohli již následně působit. Proto asi ale nepřekvapují nápady pohrobků KSČ ústy i pana místopředsedy na omezení svobody a nezávislosti médií, zejména těch veřejnoprávních. Stačí se podívat na nápady nechat novináře do veřejnoprávních médií volit nebo třeba neschvalovat veřejné zprávy. Takže volit novináře, jak mají ve veřejnoprávních médiích psát, a neschvalovat potažmo jejich zprávy.

Drobnost už je, že zřejmě ze zvyku komunistických bafuňářů se pak stane, že námi zvolený místopředseda Sněmovny zastrašuje státní úředníky a vyhrožuje jejich nadřízeným a ovlivňuje správní řízení a to vše ve prospěch nějakých firem. Nebudu říkat jakých. Trestní odpovědnost není v mých rukou a doufám, že policie to vyšetří sama. Ale v posledních dnech jsme zažili, že zmiňovaný místopředseda podle pokladů, které byly zveřejněny právě těch veřejnoprávních médiích, tak tento místopředseda se snažil působit a vyhrožovat kontrolním výborem Poslanecké sněmovny na finanční úřad a na sociální správu zabezpečení.

Mohl bych mluvit o dalších věcech, ale již budu končit. Máme dneska řadu dalších bodů a myslím si, jak jsme se bavili na klubu sociální demokracie, že to, o čem mluvím, je problém. Ale určitě sociální demokracie chce především schválit zákony týkající se důchodů, týkající se dalších důležitých věci pro občany této země. Ale já jsem nebyl schopen toto přejít, co se děje v posledních měsících. My máme totiž štěstí, že už třicet let žijeme v demokratické společnosti, kde diskusi si může dovolit každý a nehrozí mu za to represe. Někdy slyším názor, že svoboda slova je bezbřehá a nemají se na ni uplatňovat limity. Ano, svoboda slova je asi jedním z hlavních základů toho, v čem chci žít i do budoucna, jedna z nejvyšších hodnot. Ale právě proto si musíme svobodu slova hájit. Třeba tím, že dáme jako poslanci najevo, že porušování poslaneckého slibu, to znamená obcházení a porušování zákonů, je nepřijatelné a že na lži o historii i současnosti budeme jednoduše reagovat. Pokud dokážeme, že hájíme nějaké etické principy a hodnoty našeho státu, povede to pouze ke kultivaci a k tomu, že v příštích letech a měsících každý zváží, jak se bude vyjadřovat.

Zástupce Poslanecké sněmovny v nejvyšších volených funkcích není pouze za sebe. Je i za Sněmovnu a měl by vážit to, jak hovoří.

Při této souvislosti bych se ještě rád zmínil o výroku ruského ministra kultury na starostu Prahy 6. Já nemusím s politikou pana starosty souhlasit. Ale nemohu souhlasit ani s panem místopředsedou Filipem, který řekne, že nebude interpretovat slova pana ministra, ale že to, jak to Praha 6 nezvládla, a tak dále a tak dále. Přece je povinností místopředsedy Sněmovny, ať je za jakoukoliv stranu, že se zastane zvoleného starosty jakékoliv obce této země proti tak nehorázným výrokům, jaké učinil ministr kultury Ruské federace.

Za sebe tedy zopakuji návrh, který jsem přednesl - a opakuji, dávám ho jako řadový poslanec, ne jako politické poselství, jako člověk, který byl osloven řadou svých spoluobčanů -, abychom zařadili na tuto schůzi bod Projednání výroků místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa. Vzhledem k navrženému programu bych si dovolil navrhnout tento bod jako první bod odpoledního jednání dne 11. 9., to znamená ve středu odpoledne. Ale samozřejmě, pane předsedající, pakliže budou schváleny jiné body jako ty hlavní, tak na konec schválených bodů pevně zařazených. Předám vám samozřejmě název tohoto bodu ještě nyní písemně.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová, poté s přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, musím říct, že většinu z toho, co tady před malou chvílí zaznělo, určitě nejenom já, ale i moji kolegové z Občanské demokratické strany můžeme podepsat. Ale trošku mě překvapuje ten způsob. Trošku mě překvapuje ta forma. Protože jestli se nemýlím, tak pan poslanec Dolínek je stále člen vládní koalice, která je držena u vlády i díky hlasům poslanců za komunistickou stranu. A možná i ten způsob, který navrhuje pan poslanec Dolínek, není dokonalý. Mně by se, pane poslanče Dolínku prostřednictvím pana předsedy, moc líbilo, kdyby v předsálí byl podpisový arch, a to podpisový arch v souladu s § 31 jednacího řádu, kde stojí, že odvolat předsedu Sněmovny nebo místopředsedu Sněmovny lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců. Pak by vaše slova měla váhu, pak bychom rozuměli tomu, co jste tady před malou chvílí přednesl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, nicméně vzhledem k tomu, že kolega Dolínek tady otevřel takovou v podstatě perestrojku v rámci vládní koalice, tak se nemůžu tohoto nezúčastnit. Myslím si, že to je vhodný okamžik, abychom začali nový školní rok s čistým štítem a abychom budovali důvěru občanů v instituce, které nám tady vládnou.

Já jsem byl velmi překvapen, když jsem si přečetl v médiích, že pan předseda vlády Babiš se musí omluvit za své výroky o zaplacených demonstrantech. Rozhodl soud a premiér se odvolává. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, kterou bychom měli tady nějakým způsobem vyřešit, že to nemůžeme přejít pouhým mlčením, stejně jako v případě problému, na který upozornil pan kolega Dolínek. A jde o věc, která se týká i bezprostředně této komory, protože se týká demonstrací, které byly tady před Poslaneckou sněmovnou.

Já bych rád začal tím, že uvedu, jakým způsobem tato kauza vznikla, a to tak, že když se hlasovalo o důvěře vládě Andreje Babiše, tak ve zpravodajství televize Nova, čili v nejsledovanějším pořadu tady v České republice, pan předseda vlády uvedl výroky, o kterých soud prohlásil, sice nepravomocně, že jsou nepravdivé, a nařídil mu se omluvit. Konkrétně šlo o pořad Televizní noviny od 19.30, který sledoval 1 158 068 osob, podle odhadu agentury NEWTON Media. Takže tímto způsobem byly vyřčeny výroky, já připomenu, jak to přesně bylo: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP