(14.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl taky přivítat po těch sněmovních prázdninách. Já bych si dovolil navrhnout zařazení pevného bodu. Navrhuji tedy na program 34. schůze zařadit pevně bod číslo 45 ke sněmovnímu tisku 447, právo občana na digitální službu, na středu 25. září odpoledne jako druhý bod po bodu 314. Jak zde již zaznělo, je to ten harmonogram rozpočtu. Variantně bych navrhoval, pokud toto neprojde, zařadit tento bod pevně na 27. září jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dále pan místopředseda Filip, poté pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, jenom mi dovolte, abych stručně uvedl to, co navrhl pan předseda Sněmovny, protože došlo k dohodě na politickém grémiu. Je to navrženo z grémia jako zařazení nového bodu na čtvrtek na 12. hodinu. Jde o ten spor, který asi vnímáte, o dostupnou a kvalitní zdravotní péči, který se vede. Myslím si, že by bylo dobře, aby Poslanecká sněmovna tento bod projednala.

My jsme proto připravili otázky na ministra zdravotnictví, abychom to ve čtvrtek mohli projednat. Já je panu ministrovi zdravotnictví samozřejmě předám po tomto úvodním slově, tak abychom mohli ve čtvrtek ten bod efektivně řešit. Bude to úspornější. Ale podle mého soudu také pro důstojný průběh rozpravy bude důležité, abychom dospěli k závěru, protože nejde o nějaké mlácení prázdné slámy, ale o vážný spor, který bychom nechtěli, aby se vyhrotil do nějaké krize ve zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych s dovolením navrhl zařazení bodu, tak jak jsem avizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny s jednou výjimkou, kterou jsem tam neřekl. Ta vznikla až na jednání našeho klubu a tou bych začal, a sice nově zařadit do bloku třetích čtení sněmovní tisk 420, což je novela zákona o elektronických komunikacích, a současně jej pevně zařadit jako druhý bod třetích čtení v pátek 13. 9.

Za druhé pevně zařadit na středu 25. 9. odpoledne po již pevně zařazeném harmonogramu projednávání státního rozpočtu na rok 2020 následující návrhy zákonů:

sněmovní tisk 509, nyní je to bod 31, je to vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a jedná se o druhé čtení;

dále sněmovní tisk 580, nyní je to 70, vládní návrh daňového řádu, prvé čtení;

dále sněmovní tisk 236, nyní je to bod 90, jedná se o poslanecký návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, první čtení;

dále sněmovní tisk 581, nyní je to bod 71, vládní návrh zákona o léčivech, první čtení.

Dále mi prosím dovolte, abych navrhl, tak jak jsem avizoval dopoledne na jednání grémia Poslanecké sněmovny, abychom dnes a v úterý 24. 9. v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny § 53 odst. 1 jednali a meritorně hlasovali o zákonech zamítnutých a vrácených Senátem do 21 hodin. Čili dnes a v úterý 24. 9. zákony vrácené a zamítnuté Senátem do 21 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom o upřesnění. Jedná se o návrh dvou poslaneckých klubů, předpokládám? (Ano.) A sociální demokracie. Děkuji. Teď tuším, že další byl pan předseda Rakušan. Je to tak? Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Hezký den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl na zařazení do programu - a to jako pevný bod - na středu 25. 9. před body třetího čtení zařadit sněmovní tisk číslo 1418 bod v navrženém programu 136. Jedná se o bod, který se týká odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Proč chceme zařadit právě tento bod na tuto dobu? Za prvé, jedná se o materiál, který je ve sněmovním systému vložen už od února, a nepodařilo se nám ho přes grémium stále ještě zařadit. Za další bych chtěl upozornit na to, že podle posledních statistik škody vyplacené českým státem za škody způsobené úředními osobami překročily dvě miliardy korun v letech 2014 až 2018, přičemž stát, který má právo tuto škodu vymáhat, nicméně v zákoně mu není dána tato povinnost, v současné době vymohl pouhých 0,71 % z této částky, což z těch dvou miliard cirka dělá 14 milionů korun. Myslím si, že je to závažná záležitost, která by si zasloužila být projednána, když už je od února ve sněmovním systému. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako první bod před třetí čtení. Takže já vycházím z toho, že jako první bod ve středu 25. 9., jestli jsem porozuměl správně návrhu. Další - pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Faltýnka. Týká se to sněmovního tisku 236 a týká se to platů v Nejvyšším kontrolním úřadě. Je to otázka růstu mezd, kdy v podstatě vzniká rozdíl mezi státními zaměstnanci a pracovníky NKÚ. Vzniká tam nerovnost a tato norma daný stav napravuje, nebo respektive rozšiřuje tento mechanismus týkající se NKÚ.

Návrh pana kolegy Faltýnka je 25. 9. po bodu (tisku) 580 odpoledne. Já jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že se budou projednávat daně, tak reálně hrozí to, že by tento bod nemusel být projednán. Jsem přesvědčen, že není složitý, a navrhuji variantní hlasování, aby tento bod byl hlasován a zařazen jako první před bod (tisk) 509 dne 25. 9.

A druhý návrh, s kterým přicházím, se týká sněmovního tisku 436. Jedná se kompenzaci dopadů, kdy v důsledku zvyšování minimálních mezd v podstatě lidé se zdravotním postižením a různě invalidní, kteří jsou zaměstnáváni, začínají být ohroženi a reálně hrozí, že o svá pracovní místa mohou přijít, protože nejsou skutečně schopni, nemají takový pracovní potenciál. Tento návrh to řeší a zavádí přiměřenou kompenzaci, určitou valorizaci. Tak bych vás chtěl, kolegové, poprosit o podporu tohoto bodu a zařazení na středu, na zítřejší odpoledne, jako první bod. Ani u tohoto bodu neočekávám nějakou rozsáhlou diskuzi. Myslím si, že to pomůže řadě lidí se zdravotním postižením. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem v tuto chvíli nikoho jiného přihlášeného nevidím, takže přijde řada na poslance a poslankyně bez přednostního práva. Jako první zde má písemnou přihlášku pan poslanec Bendl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP