(18.20 hodin)
(pokračuje Cienciala)

Za další. Liberalizace pravidel nejen pro vodáky, ale zejména také pro cyklisty, pomůže podpořit další rozvoj turismu v naší zemi. Pomůže stovkám malých živnostníků, kteří podle husté sítě vodních toků, ale dneska i cyklostezek rozvíjejí svoje podnikatelské aktivity.

Vážení přátelé, rád bych vás za všechny senátory požádal o podporu senátní verze této poslanecké novely zákona o vnitrozemské plavbě, a to i v zájmu všech vodáků a cyklistů, kteří si chtějí dát pivo nebo víno na vodě či na výletě na kole. Nebudu to zdržovat a nebudu to rozvádět, nebudu dále uvádět argumenty, poněvadž jsem přesvědčen, že ti, kteří tomu rozumějí a chtějí podpořit, to podpoří, a ti, kteří to nechtějí podpořit, jak se dívám na některé známé, to nepodpoří. Ale to je život. Přeji vám šťastnou ruku při hlasování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji panu senátorovi. A chce se k usnesení Senátu vyjádřit pan zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Vojtěch Munzar? Chce, tak prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji pane předsedající. Já budu velice stručný. Dámy a pánové, pouze pro připomenutí, ten původní návrh, který vzešel z Poslanecké sněmovny, obsahuje dvě důležité věci. Pro mě i jako pro středočeského poslance je podstatná věc, že tento návrh obsahuje také vyjmutí Berounky ze seznamu využitelných dopravně významných vodních cest.

Druhý návrh, určitě si vzpomínáte na ty dlouhé debaty, které jsme tady vedli, o toleranční hranici pro vůdce malého plavidla na rekreačních tocích. Nakonec v tom opakovaném druhém čtení se Sněmovna přiklonila k návrhu pana kolegy Ferance, k takovému kompromisnímu návrhu, že právě prošlo půl promile pro vůdce malého plavidla na rekreačních tocích, respektive tam, kde není intenzivní provoz. To pouze pro připomenutí.

Já bych chtěl k tomu uvést jako zpravodaj Sněmovny zejména dvě věci. Tento kompromis, který nalezla Poslanecká sněmovna, a tato hranice nebyla Senátem ve svém projednávání nijak zpochybněna. Ani širokou veřejností nebyl tento kompromis zpochybněn. Naopak, návrh byl přijat velmi kladně. Já jsem skutečně nezachytil negativní ohlasy na tento návrh, což je u zákonů vzácná výjimka. Naopak jsme tím vyvolali u veřejnosti značné očekávání.

Poté, co jsem se seznámil s diskusí v Senátu, tak jenom chci zdůraznit podstatnou věc, kterou už tady naznačil pan senátor. To, že Senát připojil problematiku cyklistů v Senátu, bylo způsobeno a motivováno také tím, že jsme nevyjádřili svůj názor, názor Poslanecké sněmovny, na obdobný návrh, který nám již na konci minulého roku Senát poslal v samostatné novele, a ten je uveden pod číslem tisku 338 a teprve bylo zahájeno první čtení. Já jsem to potřeboval zdůraznit a odpovědět tak na otázku některých z vás, proč se tato problematika spojila. Já bych vás chtěl všechny požádat, bez ohledu na to, jakým způsobem se vyjádříte a máte názor na rozšíření tolerance pro cyklisty, abyste minimálně podpořili původní sněmovní návrh. Já jsem přesvědčen, že právě z důvodu vyvolaného pozitivního očekávání u veřejnosti by nepřijetí zákona vedlo k negativnímu obrazu Sněmovny jako celku. Jsme v plné vodácké sezoně, minulý víkend, minulých 14 dnů byl její vrchol a je na nás, jaký vzkaz pošleme dnes vodákům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Feranec a paní poslankyně Ožanová. Takže já prosím pana poslance Ferance. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jenom stručně. Pan zpravodaj už se zmínil a všichni si pamatujeme tu historii a trošku i hysterii při projednávání tohoto zákona. Bylo to v druhém čtení, vrátili jsme to do druhého čtení. Potom ve spolupráci s Ministerstvem dopravy jsem já navrhl nějaký kompromis, který spočíval v 0,5 pro vůdce malých plavidel a jenom na méně významných dopravních tocích. Když jsem to navrhoval, měl jsem trošku pochybnosti. Protože jsem si říkal: neotvíráme tím Pandořinu skříňku? A ejhle! Přesně to se stalo, otevřeli jsme trošku, a Senát ji otevřel ještě víc. Pochopitelně je to právo Senátu. Já úplně nechápu, co má společného zákon o vnitrozemské plavbě s cyklisty, ale de iure to přímo tak asi není, takže pro mě je nakonec dobře, že to Senát vrátil, protože můžu teď s čistým svědomím hlasovat pro zachování nulové tolerance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím paní poslankyni Ožanovou.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu mluvit velmi krátce. Alkohol, požívání alkoholu řidiči vozidel, ať motorových, či nemotorových, se řeší v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Já opravdu nevím, co má zákon o provozu na pozemních komunikacích společného se zákonem o vnitrozemské plavbě. Byť někteří říkají, že se nejedná o přílepek, prosím vás, zdravý i selský rozum říká, že ano. Že Senát nám sem vsouvá něco do zákona úplně jiného, než je projednávaný zákon. Prosím vás, nepodpořte takovou hloupost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď se nám naplnila rozprava, takže jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Juránek, poté s přednostním právem navrhovatel a poté další přihlášení v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Já půjdu rovnou k věci. Jsem z Jihomoravského kraje a nemohu souhlasit s tím, abychom rozšířili záležitost o cyklistickou záležitost, a to z jednoho prostého důvodu. Já jsem totiž původně byl pro tuto změnu, protože tato změna je tady už dlouhá léta a já jsem byl pro tuto změnu jako senátor. Ale já jsem se přesvědčil o jedné věci, že v této předloze jsou jako cyklistické stezky také označeny silnice III. třídy. A prosím, můžete se přesvědčit přímo z dokladů, které jsou evidovány, že na silnicích III. třídy se zvýšila, a prosím, můžete si to ověřit, nehodovost. A já teď řeknu, protože nemůžeme dělat žádné změny a upravovat cyklistické stezky, tak si neumím představit, že bych teď zvedl ruku pro tento návrh, protože mi také v loňském roce jeden známý na kole zahynul z tohoto důvodu, po požití alkoholu, na silnici III. třídy, a já vás musím v tuto chvíli požádat, abyste neschválili ten návrh, který přišel ze Senátu. Jak říkám, můžete se o té věci přesvědčit, statistika o tom mluví, je to statistika prosím pro Jihomoravský a Zlínský kraj, to znamená speciálně pro ty kraje, kde jsou tyto stezky.

A ještě jenom na tom zdůrazním, pro mě lidský život má větší cenu než to, abych měl popularitu v Jihomoravském kraji u těch, kteří jezdí po cyklostezkách vinařských.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o zachování klidu v sále a prosím pana poslance Bartoně s přednostním právem.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Je to již 15 měsíců, kdy byl zákon o vnitrozemské plavbě předložen tady do Poslanecké sněmovny, a stále na půdě celého Parlamentu je. Původně ambice byla stihnout sezonu 2018, nyní jsme uprostřed sezony 2019 a vodáci jsou stále na suchu, ačkoliv v řekách ještě voda je, to je jiné téma, voda a řeka. (Pobavení v sále.)

Co se týče sněmovní verze, cyklisty jsme tady řešili a proběhla celá obecná rozprava v prvním čtení, kdy jsme tady slyšeli mnoho argumentů. Co se týče vodáků, tak tady proběhlo několik debat, z třetího čtení do druhého a zase dál, a nyní o tom opět mluvíme.

Co se týče hlasování, tak cítím, že tady nebude vůle, aby Sněmovna schválila senátní verzi. V tom případě je potřeba těch 101 poslanců na sněmovní verzi a může se lehce stát, že nám ti cyklisté ty vodáky potopí. Proto bych se rád obrátil na pana ministra dopravy, s jeho předchůdcem byla taková dohoda, že on tu sněmovní verzi, ty vodáky podporoval, nepodporoval cyklisty, senátní verzi, takže bych se rád zeptal, zdali toto ještě platí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP