(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je zde faktická poznámka paní poslankyně Pekarové, takže prosím. Vaše dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Vážená paní ministryně, já jenom chci napravit to, co vy tady opakovaně jste sdělila, protože jste zřejmě buďto můj proslov neposlouchala bedlivě, anebo záměrně překrucujete to, co jsem tady říkala ohledně toho zkracování té maximální délky.

Já jsem nikdy, a to opakuji a klidně si to najděte ve stenozáznamu, neříkala, že by se měla zkrátit rodičovská na rok. Já jsem říkala, že v zahraničí je to třeba jenom rok. Ale jako příklad. A říkala jsem, že tedy si myslím, že bychom měli zahájit debatu o tom, jestli ta čtyřletá maximální délka je opravdu potřebná a jestli bychom třeba to neměli zkrátit o rok. Pokud máte problém s porozuměním textu, a která předložka co znamená, tak se vraťte na základní školu. (Rozruch v sále. Námitky v lavicích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já prosím, abychom nebyli příliš osobní. A paní ministryně bude reagovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já myslím, že není potřeba zvyšovat tu agresivitu tónu. Ale jestli mohu požádat o pozornost, tak i kdybychom zkrátili rodičovskou o rok, tak máme stále tuším, že 40 tisíc dětí, které nedostanou místo v mateřské školce, ačkoliv jim byly tři roky. Takže to by ten problém neřešilo. Takže pokud chceme se bavit o jakékoliv záležitosti ve zkracování rodičovské, a já s tím nesouhlasím, tak předpokladem těchto diskusí je zřízení dostatečných kapacit předškolní péče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně Pekarová bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Mě totiž vytočí máloco, takže tady v tomto případě opravdu se cítím být dotčena tím, že se tady překrucují má slova. A opět tedy budu reagovat v tom smyslu, že si ten projev ještě jednou pak následně přečtěte ve stenozáznamu, protože přesně to, co říkáte, paní ministryně, jsem říkala i já. To znamená, naprosto se shodujeme v tom, že ten krok musí být doprovázen tím, že kapacity budou odpovídat potřebě, že budou zvýšené a že ty děti budou mít místo zaručené jak v mateřských školách, nebo případně v dalších typech péče. To jsem říkala. Můžete si to najít. A je to určitě v tomto případě věc, na které se shodneme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych se chtěla paní ministryně zeptat, co udělali ministři za sociální demokracii, ministři školství pro to, aby se zvyšovala kapacita v předškolních zařízeních, aby obce byly motivovány k tomu, jako např. městská část Praha 2, aby držely jesle? Protože jesle jsou mimochodem u nás pod centrem sociálních služeb, tedy pod zařízením sociálních služeb, které spadá do gesce pod paní ministryni a které se bohužel i díky neschopnosti paní ministryně potýká s nedostatkem finančních prostředků.

Přesto držíme jesle. Přesto držíme a udělali jsme maximální počet míst v mateřských školkách. Dokonce jsme v budovách základních škol zřídili tzv. přípravky, aby už se děti naučily chodit do té velké školy, kde se zřídilo oddělení, které bylo školou mateřskou. To vše děláme my jako starostové. A bohužel ministři za sociální demokracii, kteří měli oblast školství po poměrně dlouhou dobu, tak pro to, aby nám v tomto našem snažení jako starostům pomohli, neudělali vůbec nic. Takže pokud vy tady říkáte, co je potřeba, tak si zameťte před vlastním prahem!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Veselý, poté pan poslanec Čižinský. Pak by opět reagovala paní ministryně. Takže prosím pana poslance Veselého.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se budu snažit trochu diskusi uklidnit. Principem nebo důvodem, proč tady teď jsme, je zvýšení rodičovské. Na té se shodneme. Prosím, nechoďme se hádat. Jenom obecně...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, prosím na mikrofon. A prosím o větší klid v sále.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Jenom obecně řeknu, že samozřejmě jsou města a obce, které zřizují jesle. I Písek má jesle. A nečekáme něco od státu. Beru to tak, že obce se starají o mateřské školy, jesle a základní školy, kraje se starají o střední školy, stát se stará o vysoké školy. Neházejme prosím všechno na stát. Neházejme všechno na stát. U nás to bylo tak, že když bylo málo míst v mateřských školách, tak kraj vypsal dotační program, Jihočeský kraj vypsal dotační program a z toho se to dalo dělat.

Ale pojďme se teď bavit o tomto konkrétním návrhu. Prosím, nejitřeme emoce. Pojďme se bavit o návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a děkuji za dodržení času. Nyní prosím pan poslanec Čižinský, poté paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já mám jeden konstruktivní návrh právě ohledně předškolního vzdělávání. Stát zavedl poslední rok mateřské školy bezplatně, což se ale projevuje tím, že obce mají, když se to všechno sečte, několik set milionů schodek, který je tímto způsoben. Takže bych rád vyzval vládu, aby toto řešila, protože ty obce si nezaslouží, aby doplácely na to, že je bezplatný poslední ročník mateřské školy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Já se omlouvám za své předchozí vyjádření. Nyní tedy paní ministryně Maláčová s technickou poznámkou, poté paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Byla jsem dotázána, co udělala vládu pro dostatečnou kapacitu předškolní péče, předpokládám pro děti mladší tří let. Tak já myslím, že moje předchůdkyně paní ministryně Marksová zavedla zákon o dětských... nebo prosadila zákon o dětských skupinách. Asi víte, že jesle právně neexistují. Zákon o jeslích byl v roce 2012 zrušen. A pokud paní poslankyně Černochová mluví o tom, že obec nebo její městská část provozuje jesle, tak je to patrně zařízení předškolní péče v režimu živnostenského zákona nebo je to dětská skupina.

Co se týká kromě toho, že se prosadil zákon o dětské skupině, který má být právě náhradou za zrušené jesle, tak jen Ministerstvo práce a sociálních věcí za posledních, tuším, šest let nainvestovalo právě do těchto dětských skupin z evropských fondů - to je potřeba míti na paměti - osm miliard korun. To znamená osm miliard korun investovaných do výstavby a provozu. To znamená zejména platy pečujících osob. Jinak vím, že z evropských fondů jsou také investovány v rámci programu IROP miliardy na výstavbu mateřských školek. Takže myslím si, že ta podpora státu je velmi vysoká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Kovářová, poté paní poslankyně Černochová s faktickými poznámkami. Prosím znovu o klid v sále. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že navýšení rodičovského příspěvku je správným krokem, a to z toho důvodu, je to podobné jako u důchodů. Stoupají životní náklady. To znamená, že rodiče si takovýto příspěvek zaslouží.

Na druhou stranu musím konstatovat, že ruku v ruce musí skutečně s navýšením rodičovského příspěvku jít péče o rodiče. Spousta věcí se udělalo. O dětských skupinách - tam myslím, že i to je dobrá věc. Na druhou stranu, na druhou stranu, pořád musíme dbát na to, že nedostatek míst v mateřských školách je zásadní. V řádech miliard jsou připraveny projekty. My jsme podávali pozměňovací návrh na navýšení dotačního titulu na mateřské školy. Bohužel zde nebyl jak sociální demokracií, tak hnutím ANO tento návrh odsouhlasen.

A pokud hovoříme, dost často v této souvislosti s navýšením rodičovského příspěvku se hovoří, zda to pomůže k navýšení porodnosti. Všechna fakta a výzkumy udávají, že tomu tak být nemusí, ale v evropských státech, tam, kde garantují místa v mateřských školách, resp. v předškolních zařízeních, tak tam ta porodnost rozhodně narostla.

Takže já myslím si, že vstřícným tónem žádám všechny poslance, žádám ministerstva, aby podporovali financování mateřských škol, resp. předškolních zařízení, i když je to v kompetenci obcí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP