(17.40 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Varianta zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče se čtyřletými a mladšími dětmi je správná a fér i z toho důvodu, že rodiče, kteří si již příspěvek vybrali dříve a nastoupili do práce, obětovali čas s rodinou kvůli zaměstnání, ze kterého odvádějí nemalou část svých příjmů státu a podílejí se také na růstu naší ekonomiky. Tak proč by tato skupina měla doplácet na svoji píli, aktivitu a také svoji zodpovědnost?

Další věcí, které je nutné k rodičovskému příspěvku zavést, je samozřejmě i zařazení automatického valorizačního mechanismu rodičovského příspěvku do příslušného zákona, s čímž náš pozměňovací návrh také počítá.

Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji paní poslankyni Hyťhové a prosím paní poslankyni Golasowskou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkný podvečer, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se také vyjádřila k připravovanému návrhu zákona, k navýšení rodičovského příspěvku, za klub KDU-ČSL.

Samozřejmě my tento návrh podpoříme, protože jakékoliv zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří se starají a vychovávají malé děti, je jistě pozitivní a já sama jako máma šesti dětí, které už jsou dospělé a které jsem vlastně s manželem vychovávala, vím, co to stojí práce a všeho, takže o to víc oceňuji ten návrh, který míří ke zvýšení. Nicméně musím říci, že bohužel ten návrh, tak jak jej schválila vláda, je diskriminační pro zhruba 70 tisíc rodin, které vylučuje nároku na tento příspěvek. Jsou to rodiny, které již vyčerpaly rodičovský příspěvek, ať už z toho důvodu, že se zapojily na trh práce a čerpaly příspěvek ve zkráceném režimu.

Chtěla bych zde také poukázat například na zákon číslo 20/2017 Sb., o státní sociální podpoře, kdy byl tenkrát příspěvek zvýšen všem rodičům vícerčat do čtyř let, a to nejen aktivně čerpajícím. Myslím si, že by to mohlo být takhle i v tomto případě. Je také třeba přihlédnout k tomu, že zákonní... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vám rozumím a požádal bych kolegy v sále o větší klid, případně svá jednání přeneste do předsálí tak, abychom se slyšeli. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji. Je třeba také přihlédnout k tomu, že ti rodiče, kteří čerpali rodičovský příspěvek ve zrychleném režimu, šli často do práce a odvádějí tak do státní kasy daně a pojištění.

Chtěla bych ještě zmínit důvodovou zprávu navrhovaného zákona, kde určité věci vnímám jako rozpor. Je tam například psáno, že je potřeba ocenit péči o malé děti, což je pravda, nicméně přitom tento návrh zákona některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Další věc, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti, a přitom navrhovaný zákon vlastně trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. A dále, že navrhovaný zákon má pozitivní sociální dopady na příjemce rodičovského příspěvku, neboť bude celková suma této dávky zvýšena. To je pravda, ale pozitivní dopady jsou pouze pro některé rodiče, a to pro ty, kteří rodičovský příspěvek čerpají.

Proto my určitě ve druhém čtení předložíme pozměňovací návrh, kde budeme navrhovat, aby zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc se týkalo také těch rodičů, kteří již příspěvek vyčerpali, nicméně jejich dítě je ještě v tom režimu nároku na příspěvek, to znamená, k 1. lednu 2020 bude mladší čtyř let. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní poslankyni Aulickou do rozpravy. Paní poslankyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřila k této novele. Musím říci, že o zvýšení rodičovského příspěvku se KSČM snažila už minulé volební období. Není to opravdu poprvé, kdy ta snaha z našeho klubu je, a jsem tedy velice ráda, že pokud to nevyšlo o pár hlasů v minulém volebním období, tak že si myslím, že dnes napříč politickým spektrem se podpoří v prvním čtení tato novela, tedy aby se zvýšil o 80 tisíc korun pro rodiny s dětmi od 1. 1. 2020.

Chtěla bych zdůraznit ale na začátku, že podporujeme variantu, která je předkládána v této novele, a to z těchto důvodů, protože vnímám tu diskuzi a možná bych řekla, že někdy až mediálně hrané argumenty. Musíme si všichni uvědomit, že rodičovský příspěvek je náhrada za ušlou mzdu v době, kdy se staráte doma o dítě. To znamená, že pro nás argumenty typu: skončím rodičovskou dovolenou, chci mít stejně nárok, když mám dítě mladší čtyř let, na to dofinancování, respektive na to zvýšení - opravdu si myslím, že tady hovoříme o dvou různých věcech, které musíme rozlišovat. A pokud chceme podporovat, aby rodiče dobrovolně odešli ze svého zaměstnání, protože chtějí vychovávat a chtějí, aby měli děti, tak ano, je pravda, musíme se postarat o to, aby měli adekvátní výši v té době, kdy se starají o své dítě, a i ta flexibilita rozložení těch čtyř let, ale i možnosti práce tady v době, kdy je rodič na rodičovské dovolené, je, to znamená možnost dalšího přivýdělku, tak si opravdu myslím, že nebudeme, nebo bychom neměli vytvářet jednorázovou sociální dávku v podobě 80 tisíc korun pro rodiče, kteří od 1. 1. roku 2020 už nebudou mít rodičovskou dovolenou, tudíž ji budou mít uzavřenu, protože samotní rodiče si mohou volit délku a i po třech měsících na rodičovské dovolené můžou přehodnotit délku a čerpání své rodičovské dovolené. To znamená, ta flexibilita v současné době je ve velké míře. A opravdu si myslím, že je důležité toto říci, protože mám pocit, že z některých politických stran se jedná jenom o velký populismus.

Chtěla bych říci, že rodiny ve velké míře nerodí děti proto, že vidí nějakou podporu od státu. Je tady velmi roztříštěná prorodinná politika. Ta komplexnost je opravdu nutná a je nutné přehodnotit celkový pojem péče o rodinu ze strany státu. A myslím si, že je přesně vidět, že nečinnost těch předchozích vlád -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám kolegy, kteří přicházejí do sálu a usedají mezi nás, aby tak činili v klidu, případně aby svá jednání ještě ponechali venku. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. - Že nečinnost předchozích vlád řešit tuto situaci se právě projevuje v posledních dvou volebních obdobích. Ano, nedostatek péče o děti od dvou let věku, nedostatek samozřejmě i předškolních zařízení v rámci velkých aglomerací, ale jsou tady i další podpory rodin, ale i pracujících rodin především, protože mám pocit, že i v té politice, která se nyní projevuje, tak se zapomíná opravdu na podporu rodin pracujících, a to si myslím, že bychom si měli uvědomit a opravdu tu komplexnost začít hájit a řešit celkově.

Chtěla bych říci, že k této situaci taky přispěla i vlastně likvidace, hromadná likvidace jeslí v 90. letech a nastavení těch čtyř let, nebo až čtyř let rodičovské dovolené, protože se vlastně ta motivace ubírala k tomu, že budou rodiče s dětmi doma, a jesle tedy nebudou potřeba. Nyní vidíme, že je to opravdu velká chyba. Samozřejmě celá společnost se výrazně změnila, ubírá se jiným směrem. A proto samozřejmě ty dopady, které se bohužel neřešily přes dvacet let, tak nyní nás velmi dohání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP