(11.30 hodin)
(pokračuje Válek)

To, co je druhý bod, který bych chtěl zmínit a říct za sebe, já velmi podpořím a s radostí podpořím pozměňovací návrh týkající se zavedení vysokoškolského studia nebo započítání vysokoškolského studia do důchodů. A překvapuje mě, že ta podpora není, řekl bych, masová. Žil jsem v přesvědčení, že se tato Poslanecká sněmovna bez ohledu na politickou příslušnost snaží podpořit vysokoškolské studium. Bavíme se o vědě, výzkumu, bavíme se o tom, abychom co nejvíce zjednodušili především ženám - a já znovu připomenu paní docentku Putnovou, a s radostí ji připomenu, která byla iniciátorkou legislativní změny, která umožnila započítání mateřské do studia. Chceme, aby ženy a aby slečny, které studují, měly zájem studovat, aby to studium na vysoké škole bylo pro ně co nejjednodušší. Chceme, aby ti, kteří na to mají, měli minimum překážek a naopak to pro ně bylo atraktivní dále studovat. Nebavíme se jenom o nějakých dlouhých vysokoškolských studiích a o vědcích a výzkumnících, ale bavíme se o zaměstnancích, bavíme se o Průmyslu 4.0, jestli to správně říkám - pan premiér by mě opravil, pokud se pletu -, který říká, že budeme potřebovat kvalifikované, kvalifikované zaměstnance, kteří budou mít špičkové vzdělání.

Domníval jsem se, že toto je zcela nepolitická záležitost a že na tomto panuje shoda napříč všemi stranami a napříč všemi poslanci. Protože tady zaznívá z úst mnoha ministrů, mnoha poslanců, zaznívá tady z různých stran, že to, co je to nejdůležitější, je vzdělání a snaha vzdělávat. A přišel mi jako naprosto logický krok a výborný nápad, myslel jsem, že bude potlesk na otevřené scéně, ten návrh, že se vysokoškolské studium bude započítávat právě do důchodu jako jeden z mnoha stimulů, aby mladí lidé měli zájem studovat na vysokých školách. Aby měli zájem. A že naopak budeme hledat další cesty, jak zjednodušit a umožnit to, aby studovat mohli. A teď mě překvapuje, že tomu tak není. Myslím si, že je to snad jen nedorozumění a nepochopení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi. Faktická poznámka, paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Jen v reakci na pana poslance Válka. Já jsem to zmiňovala ve svém úvodním slově. Ten medián je složitý, ale v podstatě 90 % starobních důchodců dostane touto valorizací celkově přidáno alespoň 750 korun. Je to velmi složité, ale 90 % dostane alespoň 750 korun.

Co se týká té druhé části vašeho příspěvku - já souhlasím, že vzdělanost je velmi důležitá, nicméně si nemyslím, že bychom měli motivovat obyvatelstvo ke vzdělanosti přes důchodový systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Stanislav Juránek, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, chtěl bych poděkovat za to, že tato změna zohledňuje a zaměřuje se na ty nejvíce postižené a že se takto udělal první krok. Takže to byla ta první věc, kterou jsem chtěl říci.

Druhá je taková poznámka k té debatě, která zde byla a týkala se návrhu SPD. Tento návrh by byl velmi dobrý, šel by správným směrem, kdyby byl zastropovaný částkou 10 000 korun. Stačilo tam tuto jednu větu přidat, že maximálně může dosáhnout částky 10 000 korun, a potom bychom pomohli těm příjmově nejhorším. Nicméně tohle zastropování zde není, a proto zde dochází k této nespravedlnosti. Ale abychom byli přesní a abychom v těch věcech byli trochu spravedliví, tak chci říci, že se to týká desetin procenta z počtu důchodců, kteří budou takto nespravedlivě postiženi, zatímco by to pomohlo zároveň skupině těch 5 %, kteří jsou nejvíce ohroženi.

Na závěr chci říci konkrétní příklad, a to konkrétní příklad své ženy, abych nevyužíval někoho jiného, ale aby ten případ byl skutečně konkrétní a abychom si uvědomili, jakým způsobem jsou v tom systému postiženy ženy, které se starají o děti a pak se ještě starají o svoje rodiče.

Moje žena se starala delší dobu, než měla, o děti, máme tři děti, takže byla s dětmi o tři roky déle doma. Když vážně onemocněl její tatínek, tak s ním byla dva roky doma a potom devět roků se svou maminkou. Výsledkem toho je, že moje žena nemá průměrný důchod, přestože byla zaměstnaná jako ekonomka v bance. Nemá ani těch 10 000, o kterých se zde mluví, a nemá ani těch 8 000. Přes 7 000 se dostane teprve teď touto valorizací. To znamená, moje žena bude mít něco přes 7 000 korun důchodu.

Přitom ale chci říci, že je i jiná zásluhovost. Co se týká dětí, už to tady z jedné strany zaznělo, nebo z jednoho vystoupení zaznělo, ale zdůrazňuji, že všechny studie, které se zabývaly ekonomickou situací v České republice, jako největší slabinu uváděly nedostatek dětí.

Ta druhá záležitost, to znamená investice do dětí, ten, kdo má a vychová děti, a my jsme se ženou děti opravdu vychovali, tak by měl mít i nějakou míru zásluhovosti. Ne v tom duchu, jak je to psáno v tom důchodovém zákoně, ale tak jak je to uvedeno, tak jak je to podle skutečnosti.

A ta druhá záležitost, kterou chci ještě pro komisi říci, je taková, že když se teď staráme v rámci krajů, v rámci měst, v rámci dalších neziskových organizací o lidi, kteří jsou seniory v těch senior domech a mají nějakou tu míru opatrování, tak dospíváme k průměrné částce - kraj od kraje je to trochu jinak - někde kolem 55 000 měsíčně, které na ně vynakládáme. Když se někdo jako moje žena stará o svoje rodiče, tak stát vynakládá částku někde 10 až 13 tisíc, podle toho, jaká je situace právě toho konkrétního seniora, který chce být doopatrován raději doma. Když mu to někdo umožní, měl by za to mít také nějaké ocenění.

Proto prosím, protože komise je vždycky jen takovým tím poradním orgánem, aby tento podnět byl určitým způsobem zpracován, až se bude dále hledat cesta pro to, jak spravedlivě rozdělit a přidělit důchody těm, kteří mají důchody velmi nízké.

Děkuji vám za pozornost. Chci jen říci, že zcela určitě tento návrh na zvýšení důchodů podpořím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Sklenák... S přednostním právem. Tak v tom případě pan poslanec Jan Zahradník a poté s přednostním právem zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych se vaším prostřednictvím obrátit na paní ministryni. Já jsem tady zmínil významného českého matematika 19. století Martina Pokorného, který většinu svého života praktického prožil tady nedaleko jako ředitel malostranského gymnázia, který se otázkou důchodů již vlastně před 150 lety zabýval. A jako možná takový projev úcty k tomuto významnému člověku bych si dovolil vám předat ten vytištěný článek, který je o důchodové problematice před 150 lety (nesrozumitelné).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Jistě paní ministryně využije.

Nyní s přednostním právem zpravodaj Roman Sklenák. V rozpravě jsme stále. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem si svoje vystoupení mohl nechat na závěrečné slovo, ale protože je občas vytýkáno, že po takovém závěrečném slově není možné reagovat, protože už neprobíhá rozprava, tak jsem se přihlásil nyní, protože vás chci jako zpravodaj tohoto tisku upozornit na některá úskalí předložených pozměňovacích návrhů. Já navážu na svoje vystoupení faktickou poznámkou, kdy jsem říkal, že bohužel se v Poslanecké sněmovně, nejen tedy v tomto tisku, stává takovým nešvarem předkládání legislativně velmi nedokonalých návrhů a těžko aplikovatelných následně v praxi. Nebudu už hovořit o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Šafránkové, k tomu už zde padlo hodně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP