(11.20 hodin)

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, asi nemá cenu reagovat na všechny zavádějící informace, které zde z úst poslanců SPD padaly. Možná jen pro zajímavost jsem si spočítal, o kolik by byl navýšen měsíční důchod důchodcům. Kdyby se přerozdělily všechny ty zmíněné dotační zdroje, tak by se jednalo o zhruba deset haléřů každému důchodci. To jen tak pro to, jak zde je ta relevantní diskuse poslanců SPD.

Dále bych rád požádal o podporu pozměňovacích návrhů B1 a B2. B1 rozšiřuje možnost využít při výpočtu výše důchodu vyloučenou dobu pro rodiče pečující o dítě až do věku devíti let. Jedná se o návrh, na kterém panovala shoda na Komisi pro spravedlivé důchody, aby se pomohla vyřešit situace nepřiměřeně nízkých důchodů osob pečujících o děti. Tady bych se chtěl mírně ohradit ohledně toho, co zmínila paní ministryně ohledně té žádosti, že bude muset každý žadatel o důchod žádat o to, kdy to chce využít. Ano, to je asi záměrem, protože ideálně by ten informační systém měl pomoci sám určit nejvýhodnější - algoritmem nejvýhodnější - dobu, kterou využít a kterou ne, aby ten důchodce měl doopravdy optimální, nejvyšší možný důchod a stejně tak aby naopak nebyly ponižovány důchody těm, kteří pracují a mají nadprůměrné příjmy v tomto období.

Dále pozměňovací návrh B2 vrací možnost započítat částečně dobu studia do výpočtu důchodu. Nově by nebylo prezenční studium na vysoké škole omezeno věkem studenta, ale bylo by omezeno celkovou délkou studia dle standardní doby prvního prezenčního studia daného stupně. Tento pozměňovací návrh by mohl pomoci mimo jiné řešit problematickou situaci doktorandů. Tady bych se chtěl taky ohradit ohledně toho vyčíslení nákladů, protože ty náklady mi přišly absolutně nepřiměřené k tomu, jaké by byly doopravdy reálné dopady. V příštích třiceti letech by teoreticky byly téměř nulové, poté by byly takové, jaké jsou zhruba nyní, protože přece jen do roku 2009 to stále platí, takže ti lidé, kteří odcházejí do důchodu nyní, de facto nepřicházejí o žádné prostředky. Takže to mi přišlo doopravdy nadstřelené, to číslo, které bylo zmíněno. Piráti podporují zvyšování životní úrovně českých občanů všech věkových kategorií včetně seniorů.

Dále bych se rád vyjádřil k pozměňovacímu návrhu A poslankyně Šafránkové. V jádru věci - tedy zvyšování nejnižších důchodů - s tím pozměňovacím návrhem souhlasím. Bohužel je napsán tak technicky špatně, současně neférově a pravděpodobně i protiústavně, že to bohužel podpořit nelze. Ten pozměňovací návrh by přinesl paradoxní situaci, kdy by lidem, kteří po navýšení důchodu budou mít důchod například 9 900, přidal dalších 900, zatímco lidem, kteří pracovali déle či více s důchodem například 10 100, by nic nepřidal. Nastala by tak absurdní situace, že zmíněný důchodce s nižšími zásluhami o výši důchodu by měl nyní důchod 10 800, zatímco člověk s více odpracovanými lety, s vyšší průměrnou mzdou by zůstal... s vyššími odvody by zůstal na důchodu 10 100. To by byla silná společenská nespravedlnost, která se jeví navíc jako proti ústavnímu pořádku. Proto vás, poslance SPD, žádám, nepředkládejte protiústavní návrhy, ať pro ně mohu hlasovat i já. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová a připraví se paní kolegyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. I já jsem chtěla reagovat na pana poslance Okamuru, protože možná by se mohl trošku dovzdělat a zjistil by, že Rakousko je neutrální zemí a neutrální země opravdu nemohou být součástí aliancí. Ale pro vaši kompletní informaci, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana místopředsedy, Rakousko úzce spolupracuje s NATO, spolupracuje s NATO v rámci projektu takzvaného Partnerství. Mimochodem, v Kosovu měli 400 vojáků, kteří tam byli pod vlajkou NATO, takže prosím, než tady začnete rozsévat moudra, zkuste si něco přečíst, abyste se něco dozvěděl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a pokračujeme vystoupením paní poslankyně Aulické, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím taky se vyjádřit k této diskusi. Původně jsem měla tedy se chtít vyjádřit k předloženým návrhům, každopádně i ta diskuse byla velice - nechci říct plodná, ale myslím si, že je asi potřeba říci svůj názor. Já jsem o víkendu hovořila s některými lidmi, kteří pobírají důchod, a bavili jsme se o tom, jak jsou spokojeni s jejich vývojem v důchodu a i s tímto možným navýšením, které dneska projednáváme. Oni říkají: No, od té doby, co Babiš navyšuje ty důchody, tak si myslíme, že ta spokojenost je. Takže já bych jenom chtěla říct do sálu, ať se snažíme, o co chceme, stejně ti lidé budou říkat: Babiš nám přidal. Ale já věřím, že na politické spektrum ti, co všichni podpoříme navýšení a možná samozřejmě i další pozměňovací návrhy, tak věříme tomu, že není to zásluha jenom pana premiéra, ale že to je samozřejmě zásluha všech politických... nebo mám to říct zastoupení v Poslanecké sněmovně, která pro to zvednou ruku.

Chtěla bych říci k návrhu SPD. Mě velice mrzí, že to vystupování - pan Okamura to dneska ještě dovršil - se vystupuje především populisticky. Je nutné říci, že ten populismus z tohoto návrhu doslova čiší. Ono se velice špatně mediálně na tyto předložené návrhy reaguje, protože samozřejmě naši občané chtějí slyšet: dostanete výrazně navýšeno, my vám pomůžeme a tak dále. Ale největší problém je ten, že téměř všechny návrhy, které jsou předloženy z hnutí SPD, nemají žádné finanční krytí, jsou technicky nepodařené a opravdu jenom falešně a cíleně cílí na občany tak, aby se jim to líbilo a aby to bylo mediálně populistické. Proto ani my za KSČM nepodpoříme tento návrh, protože, jak už tady bylo řečeno předtím, ty důvody, je to technicky neproveditelné, je to jenom populistické. A my naopak souhlasíme s tím předloženým návrhem, který předložila vláda, protože naopak právě je tam ta snaha cílit na ty nejníže... nebo na ty nejnižší důchody, které bohužel samozřejmě ještě ve velké míře v České republice máme.

KSČM samozřejmě má i svoje cesty, jak pomoci těmto nejpotřebnějším. To znamená, my vidíme i tu cestu v té dvojí valorizaci, právě u těch nízkých důchodů dát daleko rychlejší a častější valorizaci, tak aby doběh těch průměrných důchodů byl rychlejší. Bohužel se nám samozřejmě nedaří toto nějak, aby se to projednalo a dál se pustilo, ale věříme, že ta naše snaha bude úspěšná. Uvidíme, jaké budou konečné výstupy v té důchodové komisi. Takže jenom za nás bych chtěla říci, že budeme samozřejmě hlasovat pro tento vládní návrh. Zdržovat se budeme i u těch ostatních pozměňovacích návrhů, ale u SPD budeme tedy razantně proti, protože opravdu si myslím, že populistické, neřešitelné záležitosti do Sněmovny nepatří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. A nyní pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já mám dvě poznámky nebo dvě věci, které bych chtěl sdělit. Ta první se týká toho slova průměr. Já se strašně omlouvám, ale já bych hrozně rád, vždycky když se bavíme o průměrech, slyšel ještě i medián. Tady zaznělo, že se nebavíme o 900 korunách, ale že se bavíme vlastně o průměrném přidání 200 korun, protože zbývajících 700 vychází z valorizace, ale průměry bez mediánu prostě nejsou dostatečná informace. A teď to ani není na paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, ale obecná prosba a poznámka. Pokud se tady bavíme o průměrech, bylo by dobré, aby vždycky zazněl i medián, abychom měli jasnou představu, o čem se vlastně bavíme. Průměr je strašně, strašně zavádějící termín a i někteří jiní ministři, co tu sedí, vědí, že jsme si s tím nabíhali na některých výborech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP