(11.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já doufám, že to ještě okomentuje paní ministryně, ale chtěl bych tady do řad SPD říct, skutečně se nevypočítává z průměrné penze nikomu žádná penze. Kdo nemá odpracováno, tak penzi prostě nemá! Kdo nikdy do práce nechodil, tak nemůže mít, nemá odpracovány nějaké započtené roky. To je prostý hoax, který je na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí již asi deset let jasně vyvrácen, pořád rotuje, je to jedna z nejrozšířenějších podvržených zpráv. Prostě nikomu se z žádné průměrné penze penze nevypočítává. Ti lidé, kteří nikdy nepracovali, tak dostávají nějaké sociální dávky, ale není to důchod! Já doufám, že to paní ministryně vysvětlí, protože tak to skutečně není. A prosím, neopakujte tady podvržené zprávy! Z žádné průměrné penze se nikomu penze nevypočítává, když nechodil do práce. Tak to prostě není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Přemýšlím, na které z těch, jak řekl správně pan poslanec Bělobrádek, hoaxů nebo fake news, mám reagovat první. Ale začnu tím: minimální důchod, to není tak, že my jsme odmítli minimální důchod. Já jsem to řekla i ve svém úvodním slově. Já jsem řekla, že s tou myšlenkou souhlasím. Dokonce to projednáváme v Komisi pro spravedlivé důchody. Kdyby tam váš zástupce chodil, tak to víte. Jenže zástupce SPD téměř nechodí na komisi. Ale problém je v tom, jak je ten návrh zpracován. Vy byste prostě lidi, kteří jsou na tom také finančně špatně se svými důchody, tak byste je potrestali dvojnásobně. To je ten problém. Vy děláte rozdíl mezi člověkem, který má důchod 9 200 a 10 000. Ale ten, který má 10 000, by na tom byl ještě hůře. A to je strašně nespravedlivé. Takže o tom jsme se tady bavili a proto ten pozměňovací návrh odmítám.

Co se týká neziskovek, tak vás mohu ujistit, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí žádné neziskové organizace nedostávají dotace na jiné než sociální činnosti. To je další nepravda, která se tady šíří. Můžeme si ta čísla a částky projít, pokud jsou pravdivé, a můžeme se podívat, za co ti lidé, ty neziskové organizace, dostali dotace. Protože na Ministerstvu práce a sociálních věcí se dostávají dotace za péči o seniory, za primární prevenci, to je péče o to, aby se nerozpadaly rodiny, za sociální služby a podobné aktivity. Takže prosím, nerozdělujte tady lidi a nepoštvávejte občany a veřejnost proti neziskovým organizacím. A na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a za tím si pevně stojím, jsou veškeré dotace, zejména jdou za seniory a péčí o rodiny, tak aby naše společnost fungovala a byla soudržnější.

A co se týká těch 2,5 milionu korun, tak asi víte, že kdybychom se rozhodli dotace na péči o seniory zrušit, tak bychom tím ušetřili 2,5 milionu korun, přesně jednu korunu na každého seniora. Protože máme 2,5 milionu starobních důchodců. Takže je otázka, jestli to, aby se nevykonávaly např. sociální služby, jestli by, kdyby každý senior dostal dle vašich návrhů o jednu korunu navíc, tak jestli by jim bylo pomoženo.

Neadresné dávky. Tak já teď velmi rychle přemýšlím jako ministryně práce a sociálních věcí, která sociální dávka na Ministerstvu práce a sociálních věcí je neadresná. Jediná, která mě napadá, je rodičovský příspěvek. Takže chápu to správně - a tam se dá ještě o její neadresnosti diskutovat. Chápu to správně, že SPD navrhuje zrušit rodičovský příspěvek? Chápu to správně? Protože dnes odpoledne budeme o jeho navýšení hlasovat. A to by mě velmi zajímalo.

A nikdo se vám, pane předsedo, neposmívá. Ale tvrzení, že mnozí důchodci dostávají méně než 13 000 korun, je prostě velmi nepřesné. Polovina seniorů má důchod nižší než 13 000 korun. Bavíme se o téměř 1,5 milionu lidí. Takže ne několik lidí, že znáte několik lidí, ale 1,5 milionu seniorů téměř nemá důchod ve výši 13 000 korun. A proto tady navrhujeme to zásadní navýšení důchodů. Protože řešíme jejich situaci, chceme pomoci seniorům. Já jsem o tom mluvila ve svém úvodním slově. My chceme, aby lidé, kteří mají odpracováno, kteří pracovali 35 let, odváděli celý život sociální pojištění, žili důstojný život. Ve stáří, v posledních letech svého života. Tak prosím, netvrďte tady tyto nepravdy, polopravdy a podobné. Nepoštvávejte lidi proti sobě! Pojďme diskutovat o tom, jak lidem pomůžeme. Ale nemůžete prosím tady tu diskusi zanešvářit takovými nepravdami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Maláčové. Nyní s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana místopředsedy na druhého pana místopředsedu Okamuru. Nechápu, proč v podstatě v každém svém vystoupení nějakým způsobem reaguje a špiní ČSSD. Asi jsme mu museli v minulosti udělat něco hrozného. Možná že chtěl vstoupit do ČSSD a my jsme ho nepřijali. Tomu bych se ani nedivil.

Ale proč reaguji na to, co říkal? Pan kolega Okamura říkal to, že on je nějaký člověk, který je každý víkend, možná den, možná každou hodinu, když tady nesedí, mezi lidmi. A sociální demokracie, že dělá nějakou salonní politiku na rozdíl od pana místopředsedy Okamury. No já bych ho chtěl jenom vyzvat k tomu, aby tedy řekl svému poslanci, o kterém ani nevím, jak se jmenuje, za Pardubický kraj, je to jako ta pohádka Obušku z pytle ven! - jitrnička, kterou svět neviděl - tak poslanec za SPD za Pardubický kraj, kterého svět, nebo minimálně Pardubický kraj neviděl, aby začal právě tak jako pan Okamura chodit mezi lidi. Protože já jsem poslanec zvolený za Pardubický kraj. Když je akce například, a kouká na mě souhlasně pan kolega Ferjenčík nebo paní kolegyně Matušovská, s hejtmanem Pardubického kraje, kde se jednou, dvakrát, třikrát za rok scházejí zákonodárci zvolení za Pardubický kraj, tak pan poslanec, o kterém ani nevím, jak se jmenuje, tam není. Když je setkání s Ředitelstvím silnic a dálnic ke stavu silniční sítě v Pardubickém kraji, R35 atd., tak tam pan poslanec, o kterém ani nevím, jak se jmenuje, není. Když je setkání Svazu měst a obcí a starostů za Pardubický kraj, tak tam pan poslanec zvolený za SPD, o kterém ani nevím, jak se jmenuje, není.

Takže pane Okamuro, prosím prostřednictvím pana místopředsedy, nechte si tyhle řeči. Já tady mám na to svědky a to jsou všichni poslanci zvolení za Pardubický kraj mimo toho vašeho, kteří mezi ty lidi chodí. Jediný váš poslanec za SPD mezi lidi nechodí! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda vlády Jan Hamáček a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já vás nezdržím, ale pečlivě jsem poslouchal vystoupení pana Okamury a nedá mi to. Tak pokud pan Okamura navrhuje, abychom peníze na důchody získali tím, že stáhneme naše vojáky z Afghánistánu, tak to je něco, co já pokládám za naprosto skandální. SPD tady plnými ústy bojuje za bezpečnost České republiky, bojuje za to, abychom čelili mezinárodnímu terorismu - a tam, kde se proti tomu terorismu bojuje, tak odtamtud utečeme. To je opravdu způsob, jak zajišťovat bezpečnost České republiky! A už vůbec nehovořím o tom, co to znamená a co to je pro naše vojáky, kteří nasazují každý den život. To je plivnutí do tváře našim vojákům, kteří nasazují svoje životy, abychom my tady byli bezpeční. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi. Nyní místopředseda Sněmovny Tomio Okamura s přednostním právem a dále podle pořadí Tomáš Martínek, Hana Aulická, kolega Válek a Juránek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já teď nevím, odkud mám v podstatě začít, protože tady padla řada nějakých argumentů. Tak snad začnu od pana ministra vnitra Hamáčka, od předsedy ČSSD, protože to skutečně je velmi zoufalý argument. Protože stačí se podívat za humny do Rakouska, které není členem NATO, a myslím, že svoji bezpečnost se taky snaží zajišťovat dobře. Takže ono stačí se podívat ne až do Afghánistánu, stačí se podívat do Rakouska, které taky není členem NATO. A myslím, že se všichni shodneme, že je to pěkná země, která má určité problémy ohledně migrace, a samozřejmě řeší je, snaží se je řešit, ale stále je to myslím země, kde se také můžeme řadě věcí poučit. Takže to je asi tak jediný argument, který tady můžu říct. Měl jsem toho připraveno více, ale myslím, že to stačí, protože to dokresluje tu argumentaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní Tomáš Martínek, připraví se kolegyně Aulická. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP