(10.30 hodin)
(pokračuje Bauer)

Je dobré říci, že toto navýšení celkově má pro příští rok stát 7 miliard korun. Toto navýšení nebylo diskutováno v rámci důchodové komise a i v podkladech v rámci tohoto vládního návrhu stojí, že z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí znamená tento návrh potřebu dodatečné fiskální konsolidace. Kdybych měl dodatečnou fiskální konsolidaci přeložit do češtiny, tak to stojí hodně peněz a na to budoucí rozpočty České republiky nebudou mít peníze, abychom se nedostávali do obrovských deficitů, tak je třeba buď zvednout příjmy, anebo snížit výdaje. I takhle to stojí v té důvodové zprávě. Jinými slovy, důvodová zpráva se ptá, kdo to tam dá, a o tom je právě ta důchodová reforma, o které tady tak dlouhodobě mluvíme. Platí, že v rámci důchodové reformy tato vládní koalice skutečně již šest let nic neudělala, a také platí to, a už tady zaznělo, že pouze v minulosti se zrušil druhý pilíř. Můžeme o něm tisíckrát diskutovat, jestli byl dobrý, nebo špatný, ale byl to nějaký první konkrétní krok v rámci řešení důchodového systému v České republice. To, co jste si ponechali, je pouze tehdejší zvýšení DPH, které mělo sloužit na pokrytí nákladů spojené s druhým pilířem, a tyto peníze v rámci tohoto DPH si ponecháváte a vesele je rozpouštíte ve státním rozpočtu.

Vláda má v programovém prohlášení důchodovou reformu jako megaprioritu. To už jsme tedy také několikrát řekli. A také bych chtěl připomenout, že přibližně před půl rokem se pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové zřídila důchodová komise. Chtěl bych podotknout, že bohužel ze strachu před slovem reforma se tato komise jmenuje Komise pro spravedlivé důchody a má z mého pohledu neuvěřitelných 44 členů, což významným způsobem komplikuje diskuzi a návrhy v rámci práce této komise. Mám pocit, že to je spíše komise pro mediální zájmy České strany sociálně demokratické než pro účely vlády, a protože je to komise spíše pro mediální zájmy České strany sociálně demokratické, má proto také takové výsledky, jaké má.

Chtěl bych závěrem říci, že pokud by se vláda o důchodce opravdu zajímala, musela by chtít řešit i situaci těch důchodců budoucích, což nedělá, a nedělá to samozřejmě tato vláda již sedm let, a mám pocit, že touto svou nečinností hází v této chvíli přes palubu především současné třicátníky a čtyřicátníky. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek. Připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, měl jsem, mám a vždy budu mít za to, že výplaty důchodů v rámci povinného pojistného systému mají být vypláceny podle zákonem stanoveného valorizačního vzorce a že vláda nemá mít právo politickým rozhodnutím výplatu z tohoto valorizačního vzorce navýšit. Proč? Byť jakkoliv to vypadá populárně, jakkoliv je to příjemné zcela jistě pro těch zhruba 2,5 milionu adresátů, tak vláda to dělá v situaci, kdy nemá sebemenší tušení, jak nikoliv už dlouhodobě, ale jak střednědobě udržet systém takovéhoto tempa navyšování. Co hůř, vláda nemá sebemenší tušení, jak udržet tempo navyšování podle toho prostého valorizační vzorce. Vy tu představu prostě nemáte, i když dobře víte, že situace, kdy začneme jet z kopce, je před námi deset, jedenáct, dvanáct let. Sami uvádíte ve vládních dokumentech, že po roce 2030, když půjdou ročníky 1970 do důchodu, se začíná systém propadat do neřešitelné situace. Ano, stát pak může vytloukat klín klínem tak asi zhruba deset let, a kolem roku 2040 jsme v totálně neřešitelné situaci, pokud něco zásadně nezměníme s příslušnou politickou odvahou a s příslušnou odbornou kompetencí.

Ale ani jedno, ani druhé, dámy a pánové z vládních stran, vy nejste ochotni podstoupit. Vy jste, ano, velmi kritizovali druhý pilíř, zrušili jste ho v roce 2014 a v tom roce 2014 jste řekli: my nabídneme vlastní alternativu. A věřte mi prosím, že pokud byste nabídli vlastní alternativu, která by byla lepší než to, o co jsme se pokoušeli my, tak bychom to rádi podpořili, protože my jsme nikdy netvrdili, že jsme nositelé jediné pravdy. Ale vy žádnou alternativu jste přes své sliby nenabídli. Vy máte v programovém prohlášení vlády penzijní reformu jako jednu z hlavních priorit... (Odmlka pro hluk v sále.) Děkuji. Vy máte penzijní reformu jako jednu z hlavních priorit, a všichni dobře víme, že to, co se odehrává v té komisi, která si říká Komise pro spravedlivé důchody, opravdu k žádné reformě nevede a nepovede. To znamená, to, co máte v programovém prohlášení vlády, nebude naplněno. To je jediné, z čeho se mohu radovat, že nebude naplněna ani ta hloupost, kterou máte v programovém prohlášení vlády, že bude oddělen důchodový účet od státního rozpočtu. To je váš slib, to je váš závazek vůči voličům i vůči této Sněmovně. Když ho nedodržíte, já budu rád.

Ale to je jenom důkaz, jak nekompetentně jste přistupovali k otázce důchodů od samého začátku, už když jste psali programové prohlášení vlády. I většina z vás už dneska ví, že to je hloupost, a pravděpodobně proto se k tomu vůbec neodhodláte, byť jste slíbili, že to uděláte. To je jenom další důkaz vaší nekompetence a vaší politické neodvahy ten základní krok udělat. A teď, když nemáte představu, jak udržet dlouhodobě i po roce 2030 navyšování důchodů prostým valorizační vzorcem, tak samozřejmě politickým rozhodnutím, kde tu zákonnou valorizaci navyšujete, byť o pouhé dvě stovky, vy nepřidáváte důchodcům 900, vy přidáváte důchodcům svým politickým rozhodnutím 200: 700 je na základě zákonného vzorce, na to mají nárok, a o těch 200 korun vy jim přidáváte svým vlastním politickým rozhodnutím. Ale dá se to říct také opačně. Vy urychlujete krach systému, protože v okamžiku, kdy vy víte, a to víte, protože to máte ve svých vládních dokumentech, že po roce 2030 je ten systém neudržitelný při běžném zákonném valorizačním vzorci, tak v okamžiku navýšení o 200 korun vy ten krach toho systému urychlujete, pokud nemáte vlastní řešení, jak ten systém dlouhodobě stabilizovat, a to nemáte!

A tohle je ten problém vaší totální neodpovědnosti vůči budoucím generacím. To je problém, který se nepromítá ve vaší politice pouze v povinných pojistných, protože úplně stejně bychom mohli mluvit o zdravotním pojištění. To jsou dva problémy komplementárně spojené - penzijní a zdravotní pojištění. Ale ono se to promítá i do vašeho přístupu k environmentální politice. Jestliže pan premiér na Evropské radě řekne, že nevidí důvod, proč bychom měli řešit, co bude v roce 2050 z hlediska životního prostředí, tak tohle je přesně váš přístup v důchodovém pojištění. Protože my všichni, kteří známe vaše analýzy a vaše dokumenty, víme, že rok 2050 je bez systémové změny totálně kritickým rokem v otázce důchodů a pochopitelně i v otázce zdravotního pojištění. A vy dobře víte, že aniž byste cokoliv udělali, že v těch letech 2040 až 2050 je zásadním způsobem ohrožena penzijní i zdravotní péče pro úplně všechny, a je vám to úplně jedno. Je vám to úplně jedno, stejně jako Babišovi, kterému je úplně jedno, jestli v roce 2050 tady budeme mít zruinovanou krajinu a jak bude vypadat naše životní prostředí, hlavně když tu krajinu dokázal dostatečně vypumpovat pro své soukromé zájmy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP