(10.20 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Tak když tedy nejste schopni mít dohodu na mnohem, řekla bych, jednodušších věcech, na kterých panuje shoda v tom smyslu, že i opozice velice podporuje ty kroky, tak jak jste schopni najít během zbývajících zhruba dvou let tohoto volebního období shodu na opravdu funkčním systému, který byste byli schopni prosadit? To mi přijde jako velmi odvážný úkol a tvrzení, že je to ještě vůbec možné.

Pokud tedy o to vůbec stojíte a myslíte vážně své programové prohlášení, tak to budete schopna určitě deklarovat, a nejenom to, budete schopna splnit také usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme tady přijali zhruba před rokem, 29. června 2018, které bylo schváleno naprostou většinou tehdy přítomných, já vám jej zase ráda poskytnu, protože je dobré si osvěžit, že v tomto usnesení (čte z podkladu) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému a hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. tohoto roku, tedy 2019, seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila. A pak je tam bod dvě, který si myslím, že je neméně důležitý, totiž že Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založeného primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné.

Takže tady v tomto dokumentu jasně černé na bílém stojí kroky, které byste měli v nejbližší době už finalizovat, protože opravdu kvapíkem se blíží konec tohoto roku a my stále tedy nemáme jasno, jestli v tom budou jenom dílčí změny, které se budou týkat těch současných důchodů a současných penzistů, anebo jestli se to bude týkat i celkového systému a řešení, abychom se nedočkali za pár let kolapsu. Opět připomínám, že v té době i ti současní důchodci, mnozí z nich, velká část z nich budou stále v důchodu, budou k nim přibývat samozřejmě další, takže se to bude týkat nejenom těch, kteří ještě teď pracují, ale i těch stávajících penzistů, mnohých z nich.

Myslím si, že je velmi nefér nezačít na tomto pracovat zrovna v době, kdy si můžeme dovolit takovouto diskusi. Nejen dovolit, my ji prostě musíme zahájit už jenom z toho důvodu, že nečelíme recesi, nečelíme v tuto chvíli žádné ekonomické krizi a žádnému takovému scénáři. Myslím si také, že je fér říci, že komise v tomto složení - jsem její členkou - pracuje velmi intenzivně na jednotlivých krocích, že se tedy opravdu schází pravidelně každý měsíc a pokaždé řeší novou a novou problematiku. Nicméně také v té poslední bylo krásně viditelné, že právě vládní strany se ani na některých zásadnějších krocích nejsou schopné dohodnout už v rámci své přípravy, jestli se vůbec mají ty které varianty rozpracovávat dál. A proto je důležité dle mého názoru, zejména abyste si udělali pořádek v rámci koalice v tom, co vlastně chcete, jestli chcete naplňovat své programové prohlášení, nebo nikoli, jestli chcete dělat jenom dílčí kroky, či dělat opravdové zásadní změny. A pokud v tomhle tom nemáte v rámci koalice jasno, tak pak si myslím, že je zcela marné, abychom tady očekávali splnění tohoto zásadního úkolu pro celou Českou republiku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za KDU-ČSL chci říct, že vítáme jakoukoli finanční podporu, která přispěje důchodcům k jejich penzím. Myslíme si, že si to zaslouží. Senioři si to zaslouží za svoji celoživotní práci a zaslouží si, aby byli náležitě finančně oceněni, zejména v této době, kdy stoupají náklady na bydlení, na léky, na další věci a taky stoupají náklady na pobytové služby. Pokud se senior uchází o nějaké místo v penzionu, v domově pro seniory, tak víme, že tam ty náklady za pobyt a další služby jsou opravdu často nad jejich možnosti.

Přesto bych chtěla říct pár slov k našemu pozměňovacímu návrhu, to je ta pověstná pětistovka za každé vychované dítě. Chtěli jsme zejména ocenit ty seniory, kteří celý život pracovali a ještě vychovávali děti, budoucí daňové poplatníky, naši budoucí generaci, která bude opět pracovat na to, aby důchodci měli důchody. Víme, že v současné době je cca 1,6 dítěte na jednu ženu, a my potřebujeme asi 2,1 dítěte, což zatím nesplňujeme. A víme, že dětí máme málo, tak bychom chtěli podpořit ty, kteří pracovali a vychovávali děti. A taky do budoucna chceme podpořit rodiny, aby děti měly a v budoucnu aby věděli, že v důchodu budou oceněni tím, že děti vychovávali.

Taky bych chtěla říct, že ano, určitě to stojí hodně peněz, jak už jsme tady od paní ministryně slyšeli, a stálo by to hodně peněz, ale chci říct, že ti senioři to neutratí někde v daňových rájích, ale v podstatě to utratí v naší ekonomice. A taky chci zdůraznit, že pokud dostanou finanční ocenění k důchodům, tak často nebudou muset žádat například o další příspěvky, jak je tomu dnes, o příspěvek na bydlení, o příspěvek na živobytí, protože se jim vlastně jejich finanční situace zlepší. A často je to nedůstojné. Oni sami říkají: my nechceme chodit na úřady, abychom žádali o příspěvky, protože si myslíme, že společnost by nás měla ocenit za to, že jsme celý život pracovali a vychovávali děti. Určitě je mnoho seniorů, kteří o příspěvky ani nežádají, byť na ně mají nárok.

Takže asi tolik k našemu pozměňovacímu návrhu. Podávali jsme ho už v loňském roce. A jak říkám, hlavním cílem návrhu je ocenit seniory, kteří celý život pracovali a navíc vychovávali děti. Myslíme si, že si to zaslouží. Děkuji za podporu našeho pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych opravdu velmi krátce jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany sdělil k tomuto návrhu naše stanovisko a možná jenom krátce zopakoval to, co už tady v průběhu všech čtení mnohokrát zaznělo.

Nejprve musím říct, že jsem pozorně poslouchal vystoupení paní ministryně Jany Maláčové, a musím tedy říci, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, že mě na vašem vystoupení zarazilo, že hodně používáte výrazy a slova jako já navrhuji, mnou navržené, já jsem zařídila a postarala se. Naivně jsem si myslel, že to je vládní návrh, kdy se mají zvyšovat důchody. A ona ta chudinka vláda je úplně někde páté kolo u vozu skoro. Tak mám pocit, že kdybyste skoro ve vládě nebyla, tak hnutí ANO by našim českým důchodcům pomalu nepřidalo ani korunu. To byl jenom můj pocit z vašeho vystoupení.

Jinak bych chtěl říci, že platí, že v době ekonomického růstu si i naši senioři zaslouží zvýšení důchodů, a proto poslanecký klub Občanské demokratické strany podporuje tento vládní návrh. Chtěl bych zopakovat, že to není žádná důchodová reforma. Ostatně i to tady zaznělo několikrát z úst paní ministryně financí Schillerové. Také tady zaznělo, že se jedná pouze o mimořádné zvýšení procentní výměry nad úroveň 900 korun a platí to, že většina celé částky zvýšení vychází z valorizačního vzorce. Takže opravdu chci zopakovat, že každá vláda bez rozdílu, která by byla momentálně u moci, by díky valorizačnímu vzorci zvyšovala přibližně o těch 720 korun a vy dorovnáváte o těch 180 až 250 korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP