(17.30 hodin)
(pokračuje Juránek)

A proto, dovolte mi, abych vás ještě požádal, a to všechny, ať jste tady mluvili z kterékoliv strany, abyste se oprostili od těch emocí, abyste se na to podívali naprosto věcně a pokusili se - nebo já doufám, že dnes přehlasujeme veto Senátu. Doufám, že toho nebudeme litovat a že se o tom přesvědčíme, to je jisté. Jedna věc - obráceně, jestli dnes nepřehlasujeme veto Senátu, tak v tomto volebním období se sportem neuděláme už vůbec nic. A já bych byl velmi nerad, aby se situace ve sportu neposunula, a to jak v oblasti mládeže, tak v oblasti naší reprezentace.

Děkuji, že jste mě poslouchali. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Nováka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já moc děkuji svému předřečníkovi. Jen bych doplnil, protože tady zaznělo, že nám sportuje pomalu deset milionů dětí, což je troj- až pětinásobek, a nebylo tak úplně vysvětleno, proč, tak abyste si nemysleli, že se ve sportu až tak podvádí. Prosím, není to tak. Je to třeba o tom, že tatínek chce fotbalistu, maminka chce plavce a chlapec chodí do atletiky, protože jsou tam hezká děvčata, takže je registrované u tří klubů jedno dítě a tyto tři kluby na ně potom následně berou dotaci. Je to o tom, jak je ta dotace vypsaná. Není to o tom, že se tady v rámci dotace nějakým způsobem podvádí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte jen, abych doplnil svého ctěného předřečníka pana poslance Juránka, který tady vystupoval ve prospěch tohoto návrhu, že pravděpodobně zapomněl upozornit na svůj konflikt zájmů, protože je předsedou tělovýchovné organizace Orel a jako takový (protestní hlasy z levé strany sálu) má na ní zcela eminentní subjektivní zájem. Já myslím, že by to mělo zaznít. Totiž on řekl, když hovořil o společnosti Sazka, že stát tady dal jakýsi výjimečný dar sportovcům, když umožnil, aby používali výnosy ze společnosti Sazka. Já bych si dovolil říci, že to není pravda. Stát žádný dar v tomto případě sportovcům nedával, protože společnost Sazka patřila již v předlistopadové době sportovním svazům a polistopadová doba to tak převzala, a společnost Sazka nikdy nebyla státní od listopadu 1989. Společnost Sazka patřila sportovním svazům, mimo jiné i tělovýchovné organizaci Orel. Pokud si dobře vzpomínám, předchůdce ve funkci předsedy Orla pana předsedy Juránka byl místopředsedou Dozorčí rady Sazky, pak tam různé tělovýchovné svazy měly své různé podíly. Nebyla to nikdy státní společnost. Vždycky to patřilo jenom sportovcům.

A sportovci skutečně využívali výnosy. Logicky, každý vlastník využívá výnosů ze své společnosti. A sportovci využívali výnosy ze své vlastní společnosti, což určitě nejde označit za dar státu. Státu do toho vůbec nic nebylo. Sportovci měli Sazku, byla jejich a brali si z ní peníze. Sportovci dokázali něco, co by si zasloužilo zápis do Guinessovy knihy rekordů. Sportovci si tu Sazku sami nechali rozkrást. Kdykoliv se je stát pokoušel varovat, stavěli se na zadní a říkali: státe, nemluv nám do toho, to je naše společnost a co ty nám budeš mluvit do toho, jak naše společnost má hospodařit. A ten stát vždycky uznal, že je tedy právní stát, že jim do toho nemá co mluvit, že je to jejich. Tak tam hospodařili tak úspěšně, až si to nechali rozkrást. Sazka přišla zu grunt a v rámci exekuce si ji pak někdo koupil, dneska je to privátní subjekt někoho jiného než sportovců. Ale historicky byla sportovců a sportovci si ji výjimečně špatným a řekl bych často korupčním hospodařením prostě nechali docela obyčejně ukrást. Stát byl přitom bezmocný, protože on tam nikdy žádný vlastnický podíl neměl. Takže jestli někdo nese odpovědnost, tak prostě tělovýchovná jednota Sokol, Orel, Asociace sportovních svazů, všichni akcionáři Sazky, ale rozhodně ne stát. Nebyl to žádný dar od státu.

A v okamžiku, kdy si to nechali ti sportovci ukrást pod rukama - zdůrazňuji svými vlastními lidmi a jejich vlastní lidé v orgánu té společnosti tomu významně napomáhali - tak najednou začali křičet "státe, podporuj sport!", což samozřejmě je legitimní výzva, protože stát musí podporovat sport. Hledali jsme různé formy toho nejtransparentnějšího způsobu, jak opravdu podporovat sport, aby to byla podpora sportu a tělovýchovy týkající se několika výhod, nikoliv výhod těch šéfů těch svazů, jako je třeba pan poslanec Juránek, který je předsedou Orla. Teď se ho nechci dotknout, ale on je jedním z těch, kterých se to dotýká, protože on si chce sáhnout na ten příslušný objem peněz a pak svým vlastním orlům říkat: podívejte se, jaký já jsem frajer, já jsem se s tím Hniličkou a s tím Babišem dohodl, a protože jsem se s nimi dohodl a podpořil jsem jim ten zákon, tak já teď dostanu takovýhle balík peněz a teď já jsem ten šéf, milí orlové, já rozhodnu o tom, která orlovna bude podpořena a která ne.

No, a takhle se dohodli s Babišem a s Hniličkou všichni bafuňáři v těch sportovních svazech. Proto to také podporují. (Stoupá hluk v levé části sálu.) Proto to není systém na podporu sportu, ale je to systém na vznik sportovní agentury a vzájemnou podporu sportovních bafuňářů. Takhle to prostě je. Promiňte, že vám to říká člověk, který prostě 25 let pracuje ve veřejných rozpočtech a který, přiznávám, nikdy nenašel ten správný a transparentní způsob. Nikdy ho neprosadil, byť se o něj snažil.

A já dobře vím, že tohle, co navrhujete teď, není nic jiného než svěření 6 miliard z peněz daňových poplatníků úzké skupině bafuňářů, která si stanoví svá vlastní pravidla, takže už nebude ohrožena trestními oznámeními a vyšetřováními, protože to půjde přesně podle jejich pravidel. Najděte v tom návrhu zákona nějaká pravidla. Tam najdete, že to bude dělat ta agentura a že to bude dělat dobře. A vy jim na to chcete dát těch 6 miliard? Prosím vás, nedělejte to. Když vás o to bude prosit bývalý excelentní hokejista, který hrál v NHL a reprezentoval Českou republiku, když vás o to bude prosit šéf jedné z tělovýchovných organizací, hnutí Orla, já si vám dovoluji říci, že to, co teď chcete schválit, je prostě obyčejná krádež 6 miliard ve prospěch - (Poslanci vlevo hlasitě protestují a buší do lavic.) To, co se teď chystáte schválit, je obyčejná krádež 6 miliard ve prospěch - (Další hlasité protesty zleva.) Tak ještě jednou. To, co se teď chys - (Poslanci opět hlasitě protestují a buší do lavic.) To, co se teď, milí kolegové, kolegyně, chystáte schválit, je obyčejná krádež 6 miliard z veřejných rozpočtů ve prospěch velmi úzké skupiny bafuňářů, kteří si z tělovýchovy udělali živnost, ale rozhodně ne poslání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juránek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážení kolegové, jestli jste dobře poslouchali můj projev, tak jsem se zcela jasně přihlásil k tomu, že sportovní prostředí tu Sazku skutečně prohospodařilo. A abych to upřesnil, byla to akciová společnost, ve které Orel měl podíl 0,89 %, a to přesně. To znamená, jenom abychom věděli přesně, o jakou velikost a o jakou míru zodpovědnosti v této věci jde. A já jsem o tom mluvil schválně proto, že skutečně tady byla dána velká šance. Ta šance nebyla dána tím, že by ty peníze patřily nám jako státu, ale v každém případě Sazka a podobné věci v jiných státech bývají v rukou státu. A ten stát si to po tom roce 1990 nevzal a nechal to tomu sportovnímu prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP