(16.10 hodin)
(pokračuje Štohl)

Zatím poslední poznámka. Pan poslanec Hnilička zmínil, že stav zaměstnanců, kteří v současné době působí na Ministerstvu školství, kteří se tím zabývají, je tuším 28. V tom návrhu je postupně na 80. Já nemám problém, že tam bude trojnásobek zaměstnanců, ale já jsem se nikde z toho návrhu zákona nedověděl, jaká bude organizační struktura, to znamená, co těch 50 nových zaměstnanců, kde budou začleněni, jakou budou mít náplň práce. A já si po pravdě myslím, že to by tam opravdu mělo být. Když to vezmete, je to zhruba nějakých 50 milionů korun ročně, o které se navýší mzdové náklady.

Takže závěrem chci jenom říct, že ne jenom mým zájmem, ale je zájmem všech senátorů, kteří zamítli tento návrh zákona, aby se situace ve financování sportu zlepšila, a já bych byl hrozně rád, pokud bychom opravdu byli schopni opustit politické strany, politické názory, ale hledat věcná řešení, abychom za si dva tři roky neřekli: ono nám to nevyšlo a situace ve financování sportu je ještě horší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Pavlu Štohlovi. A pokud se chtějí vyjádřit i zpravodajové garančního výboru - pan kolega Juránek má zájem se vyjádřit za výbor pro veřejnou správu? Nemá zájem. Za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Karel Rais má zájem se vyjádřit k názoru Senátu? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Mám čtyři přihlášky, z toho dvě s přednostním právem. První je pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se Zbyněk Stanjura, potom paní kolegyně Němcová a Marian Jurečka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Vedli jsme rozpravu v prvním i ve druhém čtení tohoto návrhu zákona. Tak já budu jen velmi stručný a vystupuji pouze proto, abych složil Senátu hold za jeho racionální úvahu. Protože tam opravdu přijali stanovisko, které mělo na mysli nikoliv ty či ony partikulární a lobbistické zájmy, ale zájem českého sportu. Ten návrh zákona se jmenuje novela zákona o podpoře sportu, ale když si ho přečtete v těch paragrafech, tak tam si o podpoře sportu nepřečtete vůbec nic. Tam si přečtete, že se zřídí agentura, která ten sport bude podporovat. Bude to asi dvakrát personálně náročnější než dosud a teď už to bude konečně dobře. Předtím to bylo špatně, ale teď už to bude konečně líp, protože to budeme dělat my. Jak a proč to bude dobře, to se tam nedočtete. Dočtete se, že je to tak dobře, protože to budeme my. A tohle si myslím, že je asi to nejnebezpečnější jádro pudla. A když to zobecním, tak v tom detailu podpory sportu je to vlastně přenos babišismu do tohoto odvětví.

Ona každá demokracie je samozřejmě zranitelná vůči dobře organizovaným menšinám, která se snaží z toho celkového koláče si ukousnout víc, než jí přísluší. Pan premiér Babiš si to dobře pamatuje z doby, kdy byl jedním z organizátorů takových dobře organizovaných menšin a snažil se lobbovat, a často velmi úspěšně, aby si ukousl z toho celkového koláče veřejných prostředků a veřejných výhod víc, než mu příslušelo. To byl takový ten normální lobbismus, který se bohužel odehrává ve všech demokraciích. Některá je zranitelnější víc, některá méně, ale žádná není úplně imunní. To prostě tak je, protože demokracie není dokonalá. A pak najednou přichází spasitel a říká: Skončeme s tím. Skončeme s nájezdy drobných výhod na úkor té většiny a udělejme jednu jedinou výhodu jenom pro nás a už nebude žádná korupce, protože my to celé uchvátíme a ta jedna jediná výhoda půjde směrem k nám. Tohle je smysl babišismu, tomuhle teď vzdoruje česká veřejnost na náměstích i na ulicích a tohle přeneseno je smysl návrhu novely zákona o podpoře sportu. Tam si nepřečteme, jak se to bude dělat lépe. Tam si jenom přečteme, že zřídíme nový, úplně zbytečný úřad, a protože ho budeme dělat my, tak se to bude dělat dobře, protože nikdo jiný než my, to dobře dělat neumí. A my si také upravíme ta pravidla, a protože si ta pravidla upravíme, tak už to nebude korupce, už nikdo nebude honit žádné Pelty po trestních stíháních. My budeme krást naprosto legálně, protože jsme si na to zřídili agenturu a uděláme si na to vlastní pravidla. Tohle je smysl tohoto zákona. Tohle je smysl zhruba šesti miliard korun, které chcete odevzdat úzké zájmové skupině, která - možná pan poslanec Hnilička si ještě neuvědomuje, že je jenom v roli, a teď prosím to slovo dávám do uvozovek, že je v roli "užitečného idiota", který k tomu má být použit. Ale prostě takhle to je. Ten systém tam vede.

Takže znovu prosím, pojďme se bavit o podpoře sportu, pojďme odmítnout návrh na monopolní uchvácení šesti miliard z veřejných rozpočtů, které si úzká zájmová skupina bude rozdělovat podle svých politických a lobbistických zájmů. Ono možná ti pánové, kteří se dnes k tomu hlásí, říkali, oni nám slíbili, že tam budeme mít dva lidi, tak my u toho budeme, tak my to podporujeme, tak si možná neuvědomí, že se to velmi brzy obrátí proti nim, protože oni tam ty dva lidi mít zítra nebudou a bude to sloužit zase někomu jinému, ale především to bude nefér, bude to netransparentní a bude to autoritativní. A já jsem vždycky říkal, když jsem ještě jako ministr financí ať již té Topolánkovy, či Nečasovy vlády vyjednával se sportovním prostředím - a tady dávám panu poslanci Hniličkovi stoprocentně za pravdu. Bylo to naprosto netransparentní. Bylo to mimořádně lobbistické a já jsem vždycky říkal, že naším jediným zájmem by mělo být, aby ty peníze šly těm malým klukům v trenýrkách a ne těm velkým klukům s velkými břichy. Není náhodou, že dneska ti velcí kluci s velkými břichy z těch jednotlivých svazů podporují tento návrh, protože jim předkladatelé slíbili, že se tam dostatečně všichni uvidí. Jenom k těm malým klukům v trenýrkách to prostě nedorazí.

Já vás všechny velmi prosím, abychom vyhověli návrhu Senátu, abychom zamítli tenhle paskvil, protože to je snaha o legalizaci korupce ve sportovní sféře. Hovoříme tady o šesti miliardách, které chce někdo vyrvat z těla veřejných rozpočtů a chce si je rozdělovat podle svých vlastních lobbistických a úzce politických zájmů. Já vás velmi prosím, abychom tento návrh zamítli a šli férově diskutovat o transparentním financování podpory sportu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Vyvolal dvě faktické poznámky. Nejdřív kolega Jiří Bláha, poté pan kolega Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já musím reagovat, protože to se nedalo poslouchat. V roli užitečných idiotů jsme úplně všichni. A to celých třicet let, protože celých třicet let si tady ty paskvily skládáme všichni. To, že máme na něco papír, to, že máme na něco zákon, nás neopravňuje, nebo neumožní to, aby se nekradlo. Zárukou je vždycky jenom poctivý člověk, který na tom daném místě bude sedět. Protože podívejte se na všechny úřady, na veškerá zastupitelstva atd. a najdeme tam tisíce a tisíce pochybení a plýtvání našimi penězi. Příkladem toho může být poslední vybudovaný Úřad pro kontrolu politických stran, kdy jeho rozpočet měl být 15 milionů a dneska je 36 milionů. A takhle to v našem státě postupuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP