(19.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Já osobně jsem přesvědčen o tom, a také jsme to vyjádřili podporou některých bodů usnesení, že když už, tak padni, komu padni, to znamená, od našeho vstupu do Evropské unie. A když už, tak objektivně, nestranně a nezávisle bude možno postupovat až v okamžiku, kdy na patřičná místa, do patřičných výborů, do vlády, na ministerstva doputuje to plné oficiální znění v ověřeném českém překladu. Do té doby jde pouze o spekulace a do té doby jde také pouze, a to je patrné z celé té diskuse, převážně o politickou hru než o to, aby se objektivně, nestranně a nezávisle ověřily věci, které tady létají vzduchem jakoby zpochybněné. Možná to tak bude, možná ne, ale až přijde ten čas, až přijde ta oficiální, ta plná verze, až přijde oficiální český překlad, který je ověřený. Do té doby si tady jenom hrajeme politicky.

Paní a pánové, poslanecký klub KSČM podpořil ty části návrhu usnesení, které teď v této chvíli jsme považovali za aktuální, a já moc děkuji, že ta diskuse dovedla alespoň k tomuto konci. Protože za čas, až to bude možné vyšetřit objektivně, nestranně a nezávisle, ten materiál doputuje i sem, případně do kontrolního výboru, nebo ta odpověď doputuje do kontrolního výboru, případně na NKÚ, a případně i sem, a budeme se moci vyjádřit. Ale já bych rád, aby do té doby tady byly doopravdy ty informace od našeho vstupu do Evropské unie, abychom celou tu situaci mohli zasadit do kontextu. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní jenom zrekapituluji, takže mám čtyři přihlášky - pan předseda Kalousek, pan předseda Výborný, pan předseda Filip a pan předseda Chvojka. Takže předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, politické složení Poslanecké sněmovny je, jaké je, a my zcela respektujeme jeho závěr i usnesení, která byla přijata. Jenom bych rád zdůraznil, že pro historii je potřeba strukturovat postoje jednotlivých politických klubů a že jsem ten poslední, kdo by z čehokoliv vinil například poslanecký klub SPD, protože prostě nevědomost hříchu nečiní a já opravdu věřím tomu, že si, kolegové, v tuhle chvíli příliš neuvědomujete, o co jde.

Ale na druhou stranu nemohu mít tuhle shovívavost vůči profesionálům, kteří tady sedí. Nemohu mít tuhle shovívavost vůči profesionálům v řadě vlády s úřednickou minulostí, kteří přesně vědí, o co jde, ať už jsou to ministryně Dostálová, Schillerová, Maláčová, nemohu mít tuto shovívavost k plně kvalifikovaným poslancům ČSSD. Ti, kterých se to týká, vědí, jak to dopadne. Nemůže to dopadnout jinak. A já to teď říkám na zvukový záznam, protože vím, že oni také vědí, že to nemůže dopadnout jinak. A až přijde to rozhodnutí, tak sem zase přijdu, odvolám se na tento zvukový záznam a řeknu: Vy jste spolupachatelé, vy jste prodlužovali tu neskutečnou ostudu České republiky, i když jste dobře věděli, jak na tom jsme a jak to dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Martin Kupka se omlouvá z našeho jednání do konce jednacího dne od 19 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Jan Kubík se omlouvá mezi 19.10 s 21 hodin z pracovních důvodů. Nyní máme čtyři přihlášené, takže pan předseda Marek Výborný, připraví se pan místopředseda Sněmovny Filip. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se musím ohradit proti tomu, co tady zaznělo o nějakých lžích. Já myslím, že tady žádné lži nezazněly. Pokud jste dobře poslouchali, ta usnesení vlastně všechna mířila na totéž. Tady se jenom ukázalo, že ta koalice, která tady je - ANO, SPD, KSČM a ČSSD - drží pohromadě. A řekněme si jasně, prostě jste odmítli zastavení čerpání nenárokových dotací do společností druhého nejbohatšího Čecha, vašeho předsedy, premiéra této vlády. Tak to prostě je a potenciální škoda tady bude nadále prohlubována. Stejně tak jako jste se postavili zády k tomu, aby to podezření, které tady evidentně je, a to podezření na základě předběžné auditní zprávy, bylo prošetřeno objektivně, nestranně, transparentně. No tak nechť to tedy veřejnost slyší, nechť lidé této země slyší, jakým způsobem se stavíte k tomu, jakým způsobem se má měřit všem stejným metrem. Tak to prostě je!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu další omluvu. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá odteď do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Další - požádám místopředsedu Sněmovny pana poslance Vojtěcha Filipa, připraví se předseda klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím namítnout proti těm, řekl bych, trochu nemístným připomínkám k tomu, kdo pro co hlasuje, zákonem o jednacím řádu. Paragraf 57 našeho zákona o jednacím řádu říká, že projednávání bodu pořadu, k němuž má sloužit jako podklad sněmovní tisk, se zahájí, byl-li všem poslancům takový podklad včas doručen. Sněmovní tisk, nejde-li o návrh zákona, se poslanci doručí nejméně 24 hodin před jeho projednáváním. Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání toho bodu.

Jak zněl návrh Pirátů? Aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení k textu, který nebyl doručen. Myslíte si, že jsme mohli pro takový bod vůbec hlasovat? Nemohli! Nemohli! Mohli jsme samozřejmě jednat o ústní zprávě vlády k této věci, mohli jsme jednat o jiných návrzích, které tady padly, pokud jsme se shodli na tom, že je potřeba takové informace pro Poslaneckou sněmovnu. Takže pokud si někdo stěžuje na to, že se tady nehlasovalo pro transparentní projednání této věci, tak si stěžuje zcela nemístně. Já budu pro to, aby se všechno transparentně projednalo, aby existovaly nějaké vývody, to všechno ano, ale až budu mít ten konkrétní text a budu moci posoudit, co v tom textu je. Nezlobte se na mě, já bych musel vrátit diplom, kdybych komentoval něco, co jsem nečetl, a měl bych z toho vyvodit nějaký právní, případně politický závěr. Prostě to nejde!

(S důrazem:) Jestliže jste se rozhodli pro politickou manipulaci veřejnosti, tak si to přiznejte! Tak to řekněte nahlas, že chcete manipulovat českou veřejností, hodí se vám cokoliv. A myslíte si, že vám na to naskočíme? Tak hloupí nejsme! (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda klubu ČSSD pan poslanec Chvojka, připraví se pan poslanec Bartoš, předseda klubu Pirátů. Prosím vás, nehlaste se na ty faktické poznámky, mám tady tři přihlášky, které mi naskočily, nejsme v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom rekapitulovat to, jak jsme hlasovali a pro co jsme hlasovali, protože některé připomínky, zejména tradičně, prostřednictvím pana místopředsedy na pana předsedu Kalouska a Stanjuru, já myslím, že jsme hlasovali plně v souladu s tím, co jsme říkali od pátku. Já bych jenom krátce přečetl, pro co jsme hlasovali jako ČSSD, a mrzí mě, že daná usnesení neprošla, protože s čistým, klidným svědomím a srdcem je klidně mohlo podpořit i hnutí ANO či jiné strany, které pro ně nehlasovaly.

My jsme hlasovali pro to, že Sněmovna vyzývá vládu, aby zajistila vypořádání připomínek k předběžné auditní zprávě Evropské komise ve věci střetu zájmů ze dne 29. května 2019, audit číslo REGC414CZ0133, a následnou komunikaci s orgány Evropské unie objektivním, nestranným a transparentním způsobem. To je první z těch usnesení, pro které jsme hlasovali, a nijak se za to nestydíme, naopak.

A to druhé usnesení, pro které jsme hlasovali, tak to je toto: Sněmovna žádá vládu, aby předložila odpověď České republiky k předběžnému návrhu auditu Evropské komise výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání před jejím odesláním.

O tom jednom usnesení z pěti se nehlasovalo, o jednom z těch čtyř, o kterých se hlasovalo, jsme měli pochybnosti, jestli je to vůbec hlasovatelné.

Tudíž my jsme jednali v souladu s naším slibem. Tak jak jsme řekli v pátek, jsme pro maximální transparentnost a otevřenost v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední přihláška - předseda pirátské strany poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych si dovolil reagovat na dvě věci. První by bylo takové upozornění, že ze schváleného návrhu, který navrhl pan předseda SPD Okamura, samozřejmě úplně vypadlo to, že se jedná i o evropském finančním nařízení, které samozřejmě je platné pro členské země Evropské unie, které vstoupilo v platnost minulý rok. A česká vláda neudělala žádný krok na to, jak by ho reflektovala, kromě alibistického odchodu pana premiéra Babiše z vedení, nebo respektive z poradního orgánu, čímž je ESIF, který stejně nemá ta finální rozhodování, ta leží na vládě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP