(15.40 hodin)
(pokračuje Dostálová)

A teď mi dovolte jenom právě takovou malou polemiku, abychom si všichni uvědomili tu absurditu celého tohoto návrhu. Zákon o střetu zájmů je jednoznačný na české straně z hlediska definice veřejného funkcionáře, zatímco finanční nařízení Evropské unie je naopak velmi vágní a obsahuje větu, že - v uvozovkách - všechny osoby zapojené do implementace politiky soudržnosti by měly předcházet střetu zájmů. To je velmi neurčitá formulace, do níž se může - v uvozovkách - vejít úplně každý, například i úředník řídicího orgánu, který bydlí v paneláku, v zatepleném domě z fondů EU. Uznejte sami, že to je samozřejmě velmi absurdní a že si zaslouží, aby Evropská komise skutečně přišla s výkladem pojmů a tyto části v oblasti implementace a střetu zájmů jednoznačně specifikovala.

Dámy a pánové, já věřím, že velkou část tvrzení obsažených v návrhu zprávy se auditorům Evropské komise podaří vysvětlit. Snažila jsem se vám tady ilustrovat i některé příklady. Snažila jsem se ilustrovat celé postupy, jak to chodí. Vše je samozřejmě zveřejněno na webovém portálu Dotace EU. A dovolím si všechny, zejména média, požádat o to, abychom nechali úředníky pracovat, je to jejich standardní postup. Věřím, že se ty věci všechny kolem této auditní zprávy vysvětlí ve prospěch České republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj. Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Budeme pokračovat v návrhu pořadu schůze. Nyní s přednostním právem pan předseda Ivan Bartoš. Připraví se pan kolega Okamura. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení členové vlády, pane předsedající. Já bych chtěl vystoupit skutečně k návrhu programu této schůze. Chtěl bych na ni navrhnout jeden bod, v rámci kterého už pravděpodobně předvystoupili zde ministři. Tento bod byl diskutován i dnes ráno na grémiu. Je to bod, který vychází z naší páteční schůzky zástupců politických stran a poslaneckých klubů ve Sněmovně, kde byli Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Skrze předsedy klubů se účastnilo ČSSD i komunisté. Byli tam zástupci STAN. Myslím si, že bychom měli otevřít debatu, kde mohou vystupovat i jednotliví poslanci. Nevyužívat tu dobu, která je určená k programu jednání schůze.

Takže já bych chtěl navrhnout jako první bod jednání schůze bod, který se jmenuje Stanovisko Poslanecké sněmovny k předběžnému návrhu auditu Evropské komise. Je to i název bodu, na kterém je shoda mezi opozičními stranami v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. A nyní tedy pan místopředseda Tomio Okamura, také k pořadu schůze. Připraví se pan kolega Kalousek. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Hnutí SPD navrhuje bod s názvem Projednání rizika možných finančních ztrát z České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády ČR. Navrhuji, aby byl zařazen jako první bod dnes na jednání Poslanecké sněmovny.

Zároveň v této souvislosti budeme navrhovat usnesení ve znění, o kterém však rozhodne pochopitelně hlasováním Sněmovna, pakliže bod projde: "Sněmovna Parlamentu ČR vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády k důslednému hájení zájmů České republiky. V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků."

Zároveň bych chtěl ještě navrhnout jménem SPD druhý bod s názvem Projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla. A pakliže by nám tento bod prošel, tak bych požádal, aby to bylo zařazeno jako druhý bod dnes po tom prvním bodu, o kterém jsem již tady hovořil.

V rámci tohoto bodu bychom navrhli v podstatě bez nějaké dlouhé diskuse jednověté usnesení. "Sněmovna Parlamentu ČR považuje podobné útoky za nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Okamurovi. Prosím všechny navrhovatele, aby mi kdyžtak přesný text toho bodu, jak ho nazývají, předali, abych to mohl potom při hlasování přesně replikovat.

Nyní pan předseda Kalousek. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem se původně domníval, že v bodu návrh programu schůze opravdu jenom padnou návrhy na pořad schůze. Vzhledem k tomu, že ministři vlády ČR vystoupili s poměrně širokým výkladem toho, co ještě nebylo schváleno, a já se obávám, že by to třeba také schváleno být nemohlo, tak mi promiňte, že využívám svého přednostního práva, abych zareagoval na slova dvou z nich, a sice ministryně financí, místopředsedkyně vlády paní Schillerové, a pana premiéra.

Paní ministryně financí nám tady říkala, že to musí být přísně expertní proces. Že bude postupováno zcela podle práva a že do toho nesmí zasahovat politici. Má to své procesní lhůty, má to svůj řád, s čímž zcela souhlasím. Ale jak si potom máme, paní ministryně, vysvětlovat autoritativní výrok předsedy vlády, který již v neděli řekl, že česká státní správa předběžný návrh auditu odmítne? Tak zasahují do toho politici, nebo nezasahují? A následně po vystoupení předsedy vlády vystupují jednotliví členové vlády, jejichž úřady budou zpracovávat připomínky k předběžnému návrhu auditu, a všichni říkají, jaký je to nesmysl, jaká je to lež, jaké je to křižování a že teď to budou ti experti zpracovávat.

Dámy a pánové, v mém profesním životopisu je osm let práce státního úředníka a dvacet jedna let parlamentního politika. A já tedy dobře vím, jak se chovají úředníci, když jejich ministři mají tato autoritativní veřejná prohlášení.

Ne, že do toho nesmí politici zasahovat - vy už jste do toho zasáhli! Vy jste do toho zasáhli svými jednoznačnými prohlášeními, vy, pane premiére, vy, paní ministryně financí, vy, pane místopředsedo vlády Havlíčku. Vy už jste těm úředníkům, vy jim to ani nemusíte říkat ve svých kancelářích! Vy jste jim to vzkázali přes média a z tohoto řečniště. Jak musí napsat to oponentní stanovisko, jinak běda jim! A samozřejmě že ti úředníci se tak prostě chovají. To je docela normální a těžko jim to vyčítat, a je to tak na celém světě. Ten nátlak na tu státní správu jste učinili vy! Vy jako lidé, kteří je máte ve své jmenovací pravomoci, kteří jim píšou odměny a kteří mohou nebo nemusí vůči nim zahájit kárná řízení. Vy jste je vydírali prostřednictvím tohoto řečniště, kde jste teď vystupovali!

A pak chcete dělat zcela cynicky z veřejnosti hlupáky a říkat, že ta státní správa je nezávislá. Tak já chci říct, že není! Není. Právě proto, že vystupujete tak, jak vystupujete. Protože vy jim zamezujete v té nezávislosti.

A proto znovu opakuji. Já bych straně ocenil paní ministryni, kdyby nám - až tedy ty dámy přede mnou (dvě poslankyně z hnutí ANO) domluví. Já bych strašně ocenil paní ministryni, kdyby nám dokázala vysvětlit ten rozpor ve svých výrocích a ve výrocích pana premiéra, kdy paní ministryně... až ty dámy přede mnou domluví... Já samozřejmě počkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já pane předsedo jistě vám rád zjednám klid na vaše vystoupení, ale myslím si, že kolegyně jistě mohou přenést své debaty do předsálí jako všichni ostatní, kteří nesledují debatu o programu naší schůze.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak potřetí, pokud už ty dámy přede mnou domluvily.

Já bych velmi rád požádal paní ministryni, aby nám vysvětlila rozpor ve svých vyjádřeních, kdy zdůraznila, jak je to ryze expertní a bez politického vlivu. Říká to celý pátek, celou sobotu. A v neděli vystoupí předseda vlády ČR a řekne: Je to všechno nesmysl a česká státní správa to odmítne. To měl pravděpodobně již ten expertní posudek k dispozici. Jinak jsme nemuseli čekat ani na ten měsíční překlad a ani na tu dvouměsíční expertní zprávu našich úředníků, které mají podle procesních lhůt české instituce k dispozici.

Uvědomujete si rozpory ve svých výrocích? Uvědomujete si, jak cynicky se snažíte dělat hlupáky z české veřejnosti? Já jenom upozorňuji na rozpory ve vašich vlastních výrocích! Nic jiného v tuhle chvíli nedělám. O to vysvětlení bych strašně stál, byť se domnívám, že žádné přiměřeně inteligentní neexistuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP