(12.50 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Ale my jsme to navrhovali i u snížení hranice volebního zákona. Upozorňovali jsme na ty různé anomálie v menších krajích, kde třeba v Karlovarském kraji má ANO něco přes 30 % hlasů a 60 % mandátů, což je extrémně nepoměrný způsob přidělování těch mandátů. A pokud tedy zavádíte tyto mechanismy, které omezují opozici, je namístě v rámci nějakého kompromisu přinést i mechanismy, které naopak zvyšují motivaci opozice, aby fungovala ve Sněmovně více konsenzuálně. Myslím si, že základní mechanismy jsou dva. První je projednávání návrhů opozice a s tím související návrh, aby pokud jde o ty zprávy, nemám nic proti fikci výboru, ale možnost zpochybnit ji by měla mít menšina té Sněmovny. To je zcela zásadní mechanismus. Ve chvíli, kdy vy máte fikci, že pokud se usnese výbor, že to projedná sám a nepředloží to té Sněmovně, tak to umožňuje koalici i některé ty velmi důležité zprávy zablokovat. (Odmlka.)

Já jsem chtěl mluvit na pana Vondráčka, tak jsem počkal. (Předseda Vondráček hovořil u stolku s další poslancem.)

Myslím si, že pokud bude možnost např. na žádost dvou klubů tu fikci výboru zrušit a nebude to na základě většinového systému, tak s tím nikdo nemá problém a může to zkvalitnit i projednávání těch tisků. Pokud jich bude méně, tak se proberou důkladněji. Ale nemělo by to být postaveno tak, že to někdo převálcuje většinou na výboru. Tak to je jenom poznámka k tomu.

A druhá zásadní věc: umožnit opozici, aby vyjádřila zásadní nesouhlas s nějakým zákonem jiným způsobem než dlouhým mluvením. Pokud vymyslíte tento mechanismus, a může to být např. možnost vetovat posuny v pořadu jednání, může to být možnost odložit účinnost zákona o nějakou dobu, těch mechanismů se dá vymyslet celá řada tak potom logicky nebude mít opozice motivaci blokovat projednávání nějakého tisku jenom projevy, místo toho to zavetuje. Klidně to může být omezené počtem na volební období nebo něco podobného. Ale tohle je podle mě věc, na kterou byste se měli zaměřit v oblasti zefektivnění toho jednání, aby mohla opozice vyjádřit nesouhlas efektivněji a mohli jsme se věnovat třeba těm tiskům, které jsou daleko méně kontroverzní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Kolegu Stanjuru požádám o posečkání, je tady faktická poznámka kolegy Jiřího Bláhy. Poté řádná přihláška Zbyňka Stanjury. (Poslanci stále hlučí.)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na slova, která tady zazněla, prostřednictvím pana předsedajícího. A chtěl bych říct, že tím, čím můžeme změnit názor vládní strany, tak jsou argumenty. Ale podložené argumenty! Jestliže jste tady zase mluvil o EET, tak to je nepodložený argument, kterým vy tady neustále máváte, ale nemá faktické podložení, nemá faktické dopady, protože 99 % podnikatelů, kteří používají nebo budou používat EET, proti EET nic nemá. Kromě jedné asociace, která zastupuje podnikatele. Takže drtivá většina všech, kteří zastupují podnikatele, nemá proti EET vůbec nic. Takže my tady argumentujeme proti EET, my tady děláme 750 pozměňovacích návrhů, my tady neustále hovoříme a zdržujeme, ale ve finále nemáme podloženo vůbec nic! Všem poctivým podnikatelům to nevadí! Takže pokud chcete, tak argumentujte, ale tam, kde to stojí za to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě pan kolega Lukáš Černohorský a na své vystoupení čeká pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Bláhovi. Kolega hovořil o tom, že v případě, že dáte bod, o kterém dopředu víte, že je konfliktní, tak to znamená, že těch zákonů proberete méně, protože jsou některé zákony, na kterých se shodneme a projdou Poslaneckou sněmovnou jako nůž máslem. Takže pokud pan předseda, potažmo na grémiu se dohodne, že některé body nejsou konfliktní, není problém je dát dopředu, a tím pádem ta práce bude samozřejmě vypadat i efektivněji, protože k těm konfliktním bodům se dostanete o něco později. Pokud je naopak dáte jako první bod jednání Sněmovny, tak opozici jednací řád nedává jiné možnosti než samozřejmě se snažit to tady vyargumentovat. A proto, jak jste tady zdůrazňoval, se tady tak často a tak dlouze hovoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy už řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Ještě než vám udělím, pane předsedo, slovo, požádám sněmovnu o klid, aby v sále bylo slyšet vaše vystoupení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já zcela překvapivě nebudu reagovat na EET, to si nechám na 10. května. Ale protože jsem zažil vládní i opoziční lavici, tak bych chtěl říct, ať spolu mluvíme otevřeně. Politický program je to, s čím tady kandidujeme. A to je to, v čem se lišíme. Každá vláda přináší hlavní politické body svého programu v kontroverzních zákonech, proti kterým bojuje opozice. Představa, že tady si vždycky odsouhlasíme 18 implementací a zpráv, které nikomu nevadí, a pak kamarádsky odjedeme domů, není reálná. K těm střetům bude docházet a docházelo za každé vlády. A pokud má vláda skutečně nějaký program, tak ho silně prosazuje a nejprve chce projednávat své zásadní body a pak až ty ostatní. Taky jsme to tak dělali. Takže v tom žádný problém není. A pokud někdo tady vyzývá k tomu, aby to bylo jinak, tak není realistický a takhle to nebude nikdy. Jedině, a to máme skoro příklad dnes, že vláda skoro nic podstatného nepředkládá a skoro všechny body jsou takové technické, tak ono by to mohlo jít poměrně rychle.

Takže představa o tom, jak nejsou kontroverzní body, tak jenom v případě, že ta vláda nic nedělá. Protože my zastupujeme různé voliče, kandidovali jsme s různým programem a máme různé názory. Vždycky se budeme střetávat s levicí ohledně daní. A pokud bude chtít vláda změnit daně, např. naše příští vláda, tak to bude naše priorita a budeme tady velmi dlouho, až vás přehlasujeme, tak jak to děláte vy. Na to si skutečně nestěžujeme. A pokud si na to stěžuje, tak není na správném místě a ve správném zaměstnání. Takže to za prvé.

Za druhé, pokud se bavíme o mimořádných schůzích, tak je naprosto logické, že vládní většina ji nechce. To je naprosto logické. A říkat, jestli my jsme - no samozřejmě, že jsme byli proti programu, tak jako vy jste proti programu. A budeme proti programu, až to bude naopak. Ale něco jiného je umožnit debatu s někým, koho se ten problém týká. Protože to je úplně jiná věc, jestli je tady reprezentativní zastoupení vlády, a druhá věc, jestli se hlasováním rozhodne o uskutečnění té schůze.

Například jeden ze vstřícných kroků k opozici, ale my to musíme ještě zvážit, neříkám, že by mohl být, protože my už se do těch vládních lavic chystáme a těšíme, by byl, že se o programu mimořádné schůze nehlasuje. On se nedá změnit a je to tak, když vyvoláte hlasování o nedůvěře vládě, tak se o tom nehlasuje. Nedá se zabránit diskusi všech poslanců k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Je to jedna z věcí k debatě.

Já bych chtěl avizovat panu předsedovi, aby ten návrh zákona stáhl. Aby nás nevystavoval hlasování o vrácení nebo zamítnutí. Aby nás nevystavoval boji, že pak většina, která samozřejmě existuje, může přehlasovat menšinu. Myslím, že v této chvíli to není v podobě, se kterou by souhlasila významná část opozice. Teď nemyslím, že nikdo z opozice. Myslím si, že by se to muselo hodně vykostit, aby se na tom našla větší shoda. Myslím, že například návrh o projednávání zpráv ve výborech je správný. Bavme se jen o tom mechanismu, jak to dostat ne plénum, když někdo uzná. Souhlasím s tím, že projednávat státní závěrečný účet za rok 2017, výroční zprávu České televize za rok 2016, fond dopravní infrastruktury za rok 2015 v roce 2019 nemá žádný smysl a je to čistá formalita. Někdy se to ale může jevit jinak. Nevíme dopředu. Ale mechanismus dát to do výborů a ten mechanismus evropského výboru prostě stačí, protože jsme schopni přenést materiál z evropského výboru na plénum, pokud bude mít zájem. To, že to moc nevyužíváme, je jiná věc, ale tu možnost máme a je třeba si to říct. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP