(12.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

Máme tam návrhy, co se týká nějakých akceschopných komisí, neboť jsme se setkali také v tomto volebním období s tím, že nebyl zvolen předseda kontrolní komise nebo nějaké komise, a současně se měly řešit nějaké důležité věci a ta komise nebyla schopna se díky tomu sejít, takže tam navrhujeme drobnou opravu tak, aby se to týkalo těch komisí, které nemají jednací řád jako přílohu tohoto zákona.

Pak bych se chtěl vyjádřit ještě k jedné věci, se kterou máme trošku problém, protože tam je ten princip nahrazení pléna Sněmovny v některých případech výborem, jak je to u výboru pro evropské záležitosti. My si myslíme, že u výboru pro evropské záležitosti to nefunguje vlastně úplně dobře, protože mnohdy se Sněmovna jako taková, natožpak veřejnost nedozví, že například byla uplatněna žlutá karta. Takže bychom tam hledali nějaký lepší mechanismus, ať už se týká projednávání zpráv, kdy by se aspoň mělo dostat na plénum v nějakém balíku, nebo ať se to týká stanovisek Sněmovny, kde jsme zastupováni výborem pro evropské záležitosti a je to zcela, abych tak řekl, v libovůli předsedy, jestli se to dostane na plénum, nebo ne. Tam bych rád hledal nějaký mechanismus, kdy by se o tom plénum dozvědělo.

Pak samozřejmě plánujeme ještě nějaké další věci. Jsem v komunikaci s Ministerstvem zahraničních věcí ohledně rychlejšího projednávání mezinárodních smluv a projednávání změn mezinárodních smluv, tak aby to probíhalo nějakým rozumnějším způsobem než ve dvou čteních, ve kterých stejně nemůžeme udělat nic jiného než vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, takže není třeba přijímat nějaké pozměňující návrhy apod.

A samozřejmě téma, které zde zaznívá všeobecně dlouhodobě - myslím, že je šance se bavit o nějakém lepším modelu interpelací ať už aspoň toho blokového nebo něčeho, čím bychom se přiblížili k britskému modelu, kde to skutečně probíhá jako rozhovor, jsou tam nějaká garantovaná přednostní práva pro opoziční kluby v pořadí velikosti těchto klubů apod.

Čili celkově za mě není důvod nepustit ten tisk do druhého čtení, ale je tam spousta věcí, ke kterým ještě budu očekávat dlouhou diskusi nad různými pozměňovacími návrhy. Jsou v systému. Předpokládám, že se k tomu sejdeme někde v ústavněprávním výboru, kde tedy nejsem členem, ale budu rád docházet. Stejně tak očekávám další debatu, protože to není běžný tisk, abych tak řekl. Jednací řád je zákon, podle kterého se schvalují zákony. Je to zákon, který je vymíněný v Ústavě k souhlasu obou komor, a musíme mít shodu potom i se Senátem, který bude možná mít nějaké vlastní požadavky ohledně vlastního jednacího řádu, aby si ho třeba také mohli schvalovat sami apod., jak jsem zaznamenal. Takže i tuto debatu můžeme očekávat.

Tolik krátce za mě. Já nyní očekávám nějakou rozpravu k věci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi. Ještě přečtu omluvy z dnešního jednání. Od 12.30 do 14 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan Daniel Pawlas, od 12.15 do 14.30 z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan Jaroslav Faltýnek.

Nyní pan poslanec Václav Votava, připraví se Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kdo si počká, ten se dočká, tak jsem se konečně dočkal. Děkuji.

Já bych možná úvodem jenom k panu kolegovi Hájkovi. On mě tady vyzval, abych něco potvrdil. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem tady za ta léta už slyšel a zažil řadu věcí jak z pravé strany, tak i z levé strany. Já myslím, že nemá cenu ty věci komentovat, takže vás asi neuspokojím a nic komentovat nebudu.

Já bych se vrátil přece jenom k vlastnímu zákonu. Já jsem neměl možnost, abych tady, co jsem tady ten rok a půl nebyl, prostřednictvím našeho zástupce, který byl v té pracovní skupině, dal nějaké připomínky, návrhy nebo náměty, takže to činím až nyní.

Mám jednu věc, která mě docela, nechci říci trápí, ale která určitě nemá logiku, není v pořádku, není dobrá. Já jsem na ni poukazoval už i minulé volební období, ale bohužel, nic se nezměnilo. Jak zjišťuji, za ten rok a půl, co jsem tady nebyl, tak se to také nezměnilo. V části 13 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a to v § 101 až 106, je stanoveno, jak se projednává návrh zákona o státním rozpočtu. My budeme projednávat 9. 5. státní závěrečný účet za rok 2017. Opakuji - státní závěrečný účet za rok 2017. No, není nic staršího, než jsou včerejší noviny, ale myslím si, že v tuto chvíli není nic staršího v roce 2019, než je státní závěrečný účet za rok 2017. To přece není normální, projednávat dnes, v květnu, státní závěrečný účet za rok 2017. Myslím si, že jsme sklouzli do naprosto formální záležitosti. Říkám to jako poslanec vládní a říkal bych to i jako poslanec, který by byl opoziční. Na tom bych vůbec nic neměnil. Je to prostě formalita a je to špatně. Neměla by to být formalita.

Myslím si, že je tedy namístě, aby se projednávání státního závěrečného účtu svázalo s projednáváním návrhu státního rozpočtu. Pokusím se vysvětlit. Myslím, že by to mělo fungovat takto. Pokud tedy nebude projednán státní závěrečný účet v následujícím roce, nelze zahájit ani projednávání státního rozpočtu na další rok. Jinak řečeno, kdybychom se tady bavili o státním závěrečném účtu za rok 2017, měl by být projednán v roce 2018, a teprve po jeho projednání by mohlo začít projednání státního rozpočtu na rok 2019. Myslím si, že to má logiku.

Změnit se to dá pouze - a proto o tom hovořím - změnou jednacího řádu v příslušné části 13. Myslím si, že opravdu stojí za úvahu, abychom se nad tím zamysleli. Ono se to netýká jenom tohoto státního závěrečného účtu a státního rozpočtu. My tady projednáváme, a byla o tom řeč, mluvil o tom i pan předseda Sněmovny, projednáváme tady řadu informací, řadu zpráv, výroční zprávy, účetní závěrky. Představte si, že budeme projednávat na této schůzi účetní závěrku a výroční zprávu SFDI za rok 2015 a za rok 2016. Má to nějaký smysl? Je to k něčemu. Myslím, že to není k ničemu.

Totéž, když se tady čeká na to, aby se projednaly ostatní zprávy, které by mohly projednat výbory. Jak říkal pan předseda Sněmovny, s tím já souhlasím, já si myslím, že by to tak mohlo být, aby se projednávaly ve výborech. A pokud ve výborech je požadavek, aby se to přeneslo na Poslaneckou sněmovnu, pak to tedy projednávejme přímo na Poslanecké sněmovně. Myslím, že úspora času by byla naprosto zřejmá a nemuselo by docházet k tomu, že nelogicky projednáváme něco, co bylo před dvěma třemi roky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Kolegu Marka Bendu ještě požádám o posečkání. S faktickou poznámkou se přihlásil pan místopředseda Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci Votavovi vaším prostřednictvím za ten návrh. Mně se to celkem líbí, nicméně bych měl poznámku, že existuje něco staršího než státní závěrečný účet za rok 2017, a to jsou zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016. Ty máme také ještě stále na pořadu a také jsme je nedokázali projednat.

Existují dva druhy zpráv, já bych to takto viděl, některé jsou zásadní a měly by na plénu proběhnout, některé nejsou tolik zásadní a stačilo by to projednání ve výboru, s tím, že si to nikdo nevezme potom na to plénum, tak tam by jenom Sněmovna vyslovila jedním hlasováním s nějakým balíkem těchto zpráv podle mě souhlas, že bere na vědomí, že byla zastoupena výborem. To by podle mě byl vhodný model.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádně přihlášený pan kolega Marek Benda, nikoliv v roli zpravodaje, ale se svým stanoviskem. Připraví se pan kolega Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP