(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně, na to závěrečné slovo jsou dvě reakce kolegů s přednostními právy. V pořadí pan předseda Kalousek, pan předseda Stanjura, pan předseda Bartošek. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci to zbytečně extendovat, ale přece jenom musím zareagovat a položit dotaz.

Paní ministryně, vy jste hrdě prohlásila: sociální demokracie zrušila druhý pilíř, tak jak slíbila, a sociální demokracie plní své sliby. No, v tomto případě ano, ale ona také sociální demokracie slíbila, že v tom minulém období předloží vláda svoji vlastní penzijní reformu. Utekly čtyři roky a skutek utek'. A ten slib se opakuje v tomto programovém prohlášení, kdy si můžeme přečíst, že penzijní reforma je prioritou této vlády, dokonce je tam napsán hlavní instrument té penzijní reformy podle mého názoru zcela nesmyslně, že hlavním instrumentem je oddělení důchodového pilíře od státního rozpočtu. Ale je to veřejný slib sociální demokracie a jejích koaličních partnerů veřejnosti: My uděláme penzijní reformu a oddělíme důchodový účet od státního rozpočtu.

Programové prohlášení je veřejný slib veřejnosti, dokonce i Poslanecké sněmovně, která na základě programového prohlášení vyjadřuje vládě důvěru. Tak se chci zeptat, paní ministryně, kdy ten slib po těch pěti letech, že předložíte vládě penzijní reformu, kdy ho opravdu chcete splnit a zda opravdu stále platí váš slib - měl by, když sociální demokracie plní své sliby - že bude oddělen důchodový účet od státního rozpočtu.

A ještě jednu poznámku k sociální demokracii na Slovensku. Ta byla příliš inteligentní na to, aby to rušila. Tak byl také zaveden druhý pilíř, došlo k nějakým parametrickým korekcím, ale Fico příliš dobře věděl, že kdyby to zrušil, tak by se se zlou potázal, protože by sám žádnou penzijní reformu nikdy nepředložil, protože ať předložíme cokoliv, má-li to být funkční, tak to musí být politicky odvážné. To prostě bude vždycky trochu bolet. Vždycky. Těch možností je řada, ale bude tam vždycky platit jedna věta politicky nepříliš populární: Více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti. A na to jste milí kolegové z vládních lavic příliš populističtí a příliš politicky zbabělí. Nevěřím, že něco takového jste schopni. Pokud budu překvapen. Budu překvapen mile. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Mě netěší, že musím vystupovat teď s přednostním právem, protože paní ministryně, místo aby v obecné rozpravě odpovídala na pět konkrétních dotazů mého kolegy pana poslance Bauera, tak nechá uzavřít tím, že nevystoupí, obecnou rozpravu, neodpoví na ani jednu z těch otázek a jenom zaútočí. A pak tady vnese nová témata do rozpravy, na které mohou reagovat pouze ti s přednostním právem. Tak pár poznámek k těm novým tématům.

Digitální daň. Někteří se nám smáli, teď už i Ministerstvo financí. Když to přeložím, smálo se vám Ministerstvo financí a teď už je pro. No dobře, ale my to nepodpoříme, ale když se na to podíváme, vy jste říkala fiskálně zodpovědně, tak odhadovaný pozitivní dopad této daně je kolem jedné miliardy korun. Tohle používat jako argument v debatě o udržitelnosti penzijního systému je ne fiskálně odpovědné, ale fiskálně směšné.

Zadruhé věk odchodu do důchodu. Tak si řekněme, co udělali sociální demokraté? Vlastně nic. Věk odchodu do důchodu se pravidelně zvyšuje už dlouhé roky a bude se zvyšovat až do roku 2030. Vy jste v minulém volebním období prosadili, že po roce 2000 se už zvyšovat nebude, ale s tím, že jednou za pět let, minimálně dvakrát nebo třikrát, než k tomu letopočtu dojdeme, se to přepočítá a zváží se, jestli zastavení toho věku je dobře. Já odmítám vést v roce 2019 ohnivou politickou debatu o tom, co bude v roce 2031. Je to poměrně bezpečné, protože tady se můžeme předhánět ve svých prognózách, co bude za dvanáct let, ale nikam to nevede. Nic jste s věkem odchodu do důchodu naštěstí neudělali do roku 2030. Ani v minulém volebním období, ani v tomto volebním období. To je k těm slibům.

K té definici spravedlivého důchodu. Já myslím, že ty parametry, nebo ta hlediska, o kterých mluvila paní ministryně, jsou k diskuzi. Je velmi hezké, že se snaží ten náhradový poměr dostat do vlád té nenáviděné pravice, kdy ten poměr starobního důchodu k průměrné mzdě byl vyšší než dnes. Ale myslím si, že debata, těch 40 až 50 procent, mně to přijde jako velký rozptyl, ale debata mezi někde 40, 42, 44 procenty je debata o dlouhodobém směřování penzijního systému a je to k věci. Stejně tak ty další dva faktory, které by se měly v té debatě zohlednit.

Ale co paní ministryně úplně pominula, a já doufám, jenom tím, že skutečně pozapomněla a že to nemyslí vážně, je ta zásluhovost. Pokud paní ministryně kýve hlavou, že parametrem spravedlnosti důchodu není zásluhovost, tak ten systém prostě spravedlivý nebude. Jestli ten, který desítky let odvádí nadprůměrné odvody a tím financuje penze, pak pocítí dramaticky pokles příjmů v okamžiku, kdy odchází do penze, tak to nemůže nikdy prohlásit za spravedlivý systém. Já myslím, že tito lidé jsou si vědomi, já jsem o tom už mluvil, míry solidarity, ale říct, že o tom se už nebudu bavit, že ti takzvaně bohatí, a bavíme se o střední třídě, nemluvíme o té úzké skupině nejbohatších, ti žádní státní důchod nepotřebují, to si řekněme úplně otevřeně, to vůbec neberme v potaz v debatě. Pokud to někdo použije, tak neví, o čem mluví. Ale ta střední třída je ta, která pociťuje největší změnu - co změnu? Pokles příjmů při odchodu do penze. A nad tím se musíme zamyslet. A co je na tom spravedlivého! Čtyřicet let platím jako mourovatý, a pak najednou mám 40 % příjmu, na který jsem byl zvyklý. A to je spravedlivý systém podle paní ministryně! Doufám, že to tak nemyslí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já v jedné věci navážu na svého předřečníka. Paní ministryně, je skutečně fér, chcete-li vést férovou diskuzi, abyste reagovala v době, kdy vystupují poslanci, kteří nemají přednostní právo. Protože nechat si to až poté, co je uzavřena obecná rozprava, to znamená, že vy si řeknete svoje a oni vám na to nemůžou odpovědět, to není diskuze, nezlobte se na mě.

Také jste uváděla řadu zemí a kolik HDP se tam vyčleňuje na důchody. Zajímá mě, jestli jste při tomto svém argumentu také propojila věci... míru zadlužení těchto států? Je potřeba si tyhlety věci spojovat. To není jenom o tom, kolik rozdáváte, ale také jestli na to máte.

A rýpla jste si do poslanců, tak mně nezbývá, než vám to částečně vrátit v tom, že jste říkala: týká se to poslanců a jejich důchodů patrně. Milá paní ministryně, vy z vašeho ministerského platu si také dokážete v současné době ušetřit na svůj důchod. To, proč to tady řešíme, to je právě proto, že myslíme na lidi, kteří chodí do fabrik, jsou v zemědělství, mají nízké příjmy, a až půjdou do důchodu, tak proto se ptáme, z čeho se to bude financovat. Protože jestliže to nevyřešíme teď, tak právě tito lidé budou ohroženi sociální chudobou v důchodech. Proto to řešíme v tento moment a v tuto dobu, kdy to ještě řešitelné je, aby nebylo pozdě! Protože jestliže to nevyřešíme, nebude důchod pro nikoho a právě pro ty sociálně slabé. Ano, uznávám, vy si ze svého platu na svůj důchod ušetříte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tak to byly přednostní práva, rozprava byla ukončena. Závěrečné slovo pana zpravodaje je ještě před námi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Velmi stručně. Nejprve bych si dovolil doporučit těm, kteří se ohrazovali proti mé faktické poznámce, kterou jsem nabádal, abychom se drželi věci, aby si přečetli stenoprotokoly, o čem všem ta rozprava byla. Uvidíte, že jsem měl pravdu, že jsme skutečně byli mnohdy velmi daleko od projednávaného tématu.

Jinak tedy kdybych měl shrnout obecnou rozpravu z pohledu zpravodaje, tak konstatuji, že nebyl podán ani návrh na dopracování, ani návrh na zamítnutí. Naopak byl podán návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. A jinak doporučuji stejně jako organizační výbor, aby se garančním výborem stal výbor pro sociální politiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP