(Jednání pokračovalo v 9.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.50. Než budeme pokračovat vyhlášením výsledků voleb, seznámím vás s dnešními omluvenkami. Omlouvá se nám pan premiér Andrej Babiš až do konce z pracovních důvodů a omlouvá se pan předseda Radim Fiala z dnešního jednání od 11 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Nyní bychom měli pokračovat vyhlášením výsledků voleb, ale nevidím zde zástupce volební komise, takže budeme zatím pokračovat a k vyhlášení voleb se dostaneme později.

 

Jako první z dalších bodů bloku prvních čtení je zde bod

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 452/ - prvé čtení

Bod jsme přerušili v prvém čtení ve středu 24. 4. a přerušil jsem ho během vystoupení pana poslance Ferjenčíka. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu, jak jsem říkal, v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, prosím, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Sklenák.

Nyní bychom tedy měli pokračovat v rozpravě, kdy byl přerušen pan poslanec Ferjenčík. Než mu dám slovo, pan poslanec Klaus a paní poslankyně Majerová se omlouvají od 13.15 do konce jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Sklenák je přítomen. Prosím pana poslance Ferjenčíka, aby řekl, jestli chce pokračovat ve svém vystoupení. Vypadá to, že ano. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem bohužel nestihl svůj příspěvek dokončit na minulé schůzi a už tady byl poměrně značný hluk v sále, jak se blížila 19. hodina, tak si jenom dovolím zopakovat svoji nejdůležitější otázku na paní ministryni a poprosím, jestli by mohla odpovědět ještě v rozpravě, abychom se případně k tomu mohli ještě vyjádřit.

Sněmovna přijala usnesení, kde konstatuje, že systém financování důchodů primárně ze zdanění práce je dlouhodobě neudržitelný, a žádá vládu, aby do konce tohoto roku navrhla způsob, jak vyřešit tento problém, protože dlouhodobě ve chvíli, kdy se výrazně změní poměr počtu pracujících a počtu důchodců, což nás čeká někdy mezi lety 2030 a 2060, tak se nedá očekávat, že ten systém utáhneme jenom ze sociálního pojištění. A já bych uvítal, kdyby paní ministryně se stejnou vervou, s jakou zvyšuje důchody, současně hledala příjmy pro zajištění důchodů i budoucích generací, protože my teď máme obavu, aby toto zvýšení nebylo na úkor lidí, kterým je dneska například 30 let.

Takže bych se chtěl zeptat na plnění tohoto usnesení, jaké výsledky už v této věci máte a co tedy podniknete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dále v rozpravě byl přihlášen s přednostním právem pan poslanec Chvojka, kterého zde v tuto chvíli nevidím, ale předpokládám, že se to týkalo něčeho jiného, takže přihláška propadá z důvodu nepřítomnosti. A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám krásné páteční dopoledne. Dovolte mi, abych za klub KDU-ČSL se taky alespoň stručně vyjádřila k návrhu této novely.

Samozřejmě klub KDU-ČSL tento návrh podpoří, protože my taky vnímáme, že je velmi důležité, aby důchodci byli více finančně ohodnoceni, byť si myslíme, že v této době, kdy navrhujeme zvýšení důchodů o 900 korun, vnímáme to jako dílčí návrh. Možná sami důchodci už zjistili při návštěvách obchodů, že se zvedají ceny potravin, poskytovatelé energií hlásí taky zvyšování energií, takže vlastně tento návrh nijak nezvýhodní jejich finanční příjmy, ale bude kopírovat inflaci.

Ještě bych chtěla říct, že my jsme loni podávali několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly ovdovělých, týkaly se souběhu vdovských důchodů a invalidních důchodů, taky se týkaly zvýšení důchodů matek, které vychovaly děti, dřívějšího odchodu do důchodu pro ženy podle počtu vychovaných dětí a taky dřívějšího odchodu do důchodu pro náročné profese. Nicméně tyto naše pozměňovací návrhy byly vlastně smeteny ze stolu s tím, že to jsou dílčí návrhy a že ministerstvo nebo vláda připraví komplexní novelu důchodového pojištění. Což se do dnešního dne zatím nestalo. A já se připojuji k dotazům, které už tady zazněly - zda má ministerstvo připraveno nějaký plán dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a zda bude řešit všechny ty skupiny, které jsem tady vyjmenovala, a taky, zda je bude řešit, v jak dohledné době.

Vím, že v současné době pracuje komise pro spravedlivé důchody, jejíž jsem taky členkou, nicméně bych byla ráda, zda ministerstvo má připravené nějaké termíny aspoň v nějakém výhledovém horizontu tohoto volebního období. Protože čas běží a samozřejmě důchodci a zejména ty zranitelné skupiny, které jsem tady jmenovala, invalidé, ovdovělí, matky, které vychovaly děti, vlastně čekají na to, jak se k tomu postavíme a s jakými návrhy přijdeme a zda tu jejich situaci jim pomůžeme zlepšit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pozorně poslouchám již dva dny nářky většiny opozice na to, jak vláda nic nedělá, jak nekoná, jak neplánuje, a proto jsem si udělal pár poznámek a na základě těch poznámek bych rád trošku popsal dnešní stav, zhodnotil situaci. Chtěl bych jenom upozornit, že nechci svým projevem nikoho urazit, pošpinit ani zesměšnit, jak mi je často předkládáno. Chci jen opravdu zdokumentovat dnešní stav.

Zazněla tady na základě navýšení důchodů řada připomínek a já s řadou připomínek musím souhlasit. Ano, potřebujeme důchodovou reformu, ale v první řadě bych řekl, že nemůžeme přidělit vytvoření důchodové reformy někomu, říct: Udělej důchodovou reformu! To je, jako kdybyste přišli za vynálezcem a řekli: Vytvoř žárovku! Možná bychom ji dodneška neměli. Tak to prostě je.

Vytvořit něco, co nemám v srdci nebo o co jsem se nikdy nezajímal, není lusknutím prstů. A já bych chtěl jenom doplnit následující věci: Ano, projídáme si státní rozpočet. Ano, máme přebujelou byrokracii. Ano, stát, úřady, města nehospodaří dle zásad správného hospodáře. Ano, neřešíme budoucnost v souvislostech. Ano, je nutné udělat změnu a důchodovou reformu. Ano, naše cíle jsou krátkodobé. A takto bych mohl pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP