(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a prosím o klid.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. (Velký hluk v sále.)

Sděluji, že o omluvení dnešní neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Bělica ze zdravotních důvodů, pan poslanec Birke z důvodu zahraniční cesty, pak poslanec Bojko z rodinných důvodů, pan poslanec Brázdil ze zdravotních důvodů, pan poslanec Elfmark z rodinných důvodů, pan poslanec Feranec z pracovních důvodů, paní poslankyně Fialová mezi 11. a 14. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Hanzel z pracovních důvodů, paní poslankyně Hyťhová do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Janulík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jelínek z pracovních důvodů, pan poslanec Juránek z pracovních důvodů, pan poslanec Jurečka z osobních důvodů, paní poslankyně Krutáková ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Levová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lipavský od 11.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Matušovská z pracovních důvodů, paní poslankyně Maxová z pracovních důvodů, pan poslanec Okamura do 10 hodin a od 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Onderka bez udání důvodu, pan poslanec Pour do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Rais ze zdravotních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, pan poslanec Staněk Pavel z rodinných důvodů, paní poslankyně Šlechtová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Veselý od 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Vondrák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vyzula z pracovních důvodů a pan poslanec Žáček z důvodu zahraniční cesty. (V sále je velký hluk.)

S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Juchelka, s náhradní kartou číslo 6 pan poslanec Veselý.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: pan ministr Brabec z důvodů zahraniční cesty, pan ministr Hamáček z pracovních důvodů, pan ministr Kněžínek z pracovních důvodů, pan ministr Metnar z pracovních důvodů, paní ministryně Nováková z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, paní ministryně Schillerová z pracovních důvodů, pan ministr Staněk z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Ťok z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Toman z důvodu zahraniční cesty. Děkuji těm členům vlády, kteří se účastní. (V sále je stále velký hluk.)

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými volebními body, to je body 170, 172, 173, 174 a 175. Poté bychom měli projednat bod z bloku třetích čtení, bod 166, jedná se o sněmovní tisk 260, senátní návrh zákona o státním občanství, který má již splněné zákonné lhůty. Zástupce navrhovatele senátor Tomáš Czernin se ale omlouvá, tudíž tento sněmovní tisk nelze dnes projednat. Dále bychom pokračovali body z bloku prvních čtení zákonů podle schváleného pořadí, to znamená body 40, 36, 37, 88, 39, 41, 44.

Mám zde přihlášku k pořadu. Pan předseda Kalousek, poté pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo. A já bych chtěl požádat sněmovnu, abychom se uklidnili. Již začínáme skutečně jednat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vzhledem k omluvě pana senátora Czernina na dnešní den si dovoluji navrhnout zařadit bod 260, novela zákona o státním občanství, jako první bod v bloku třetích čtení, na pátek 10. 5. Není tam žádný pozměňovací návrh. Myslím si, že jsme s tím za tři minuty hotovi. (Připomínka mimo mikrofon.) Říkám, že si myslím, že jsme za tři minuty hotovi. Není tam žádný pozměňovací návrh a není tam žádná kontroverze. První bod na pátek 10. 5. v bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jenom doplním, že se jedná o bod 166, sněmovní tisk 260. Prosím. Nyní pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit s žádostí o vyřazení bodu z třetích čtení, je to bod 157, třistajednička, z programu 28. schůze. Důvod. Garanční výbor bude uvedený sněmovní tisk projednávat až na 22. schůzi a ta je 16. května, pak ten bod bude řádně probrán. Takže bych chtěl požádat o vyřazení tohoto bodu 301.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je to bod 301, nebo tisk 301? (Poslanec Bartoš: Bod 157, tisk 301.) Děkuji. Pokud... Pan poslanec Ferjenčík se ještě hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl ještě jednou navrhnout vyřazení sněmovního tisku číslo 205, zákon o elektronické evidenci tržeb, z pořadu této schůze, z jednoduchého důvodu. Tam je podáno tolik pozměňovacích návrhů, že ve třetím čtení je nestihneme ani přečíst, tak by mně přišlo rozumné, abychom stihli ve variabilním týdnu něco udělat, tak abychom se na této schůzi již elektronickou evidencí nezabývali. Navíc by to výrazně zjednodušilo život mým kolegům z rozpočtového výboru, kteří kvůli tomuto tisku musí 7. května do Prahy, přestože je variabilní týden, kdy bude zasedat Sněmovna. S výborem původně nepočítali a výrazně jim to například zkomplikuje oslavy od 8. května v regionech. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže vyřazení tisku 205, bod 147. Jestli již nejsou další přihlášky k pořadu, tak přistoupíme k hlasování. Pokud nikdo nic nemá proti tomu, aby bylo hlasováno v pořadí, jak byly návrhy načteny. Já svolám ještě pro jistotu kolegy do sálu. (Gong.)

 

Jako první zde byl návrh pana předsedy Kalouska, abychom bod 166, tisk 260 zařadili jako první bod v pátek 10. 5. Myslím, že je zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 123 je přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako druhý návrh zazněl návrh pana předsedy Bartoše, a to vyřadit bod 157, tisk 301, z důvodu, že ještě nebyl řádně projednán výborem. Myslím, že je zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 124 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední zazněl návrh pana poslance Ferjenčíka vyřadit bod 147, tisk 205.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 64. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP