(17.50 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já s panem senátorem Vilímcem tentokrát souhlasit nebudu, protože při celém procesu schvalování tohoto zákona v kontrolním výboru bylo vyhověno připomínkám odborné veřejnosti. Pan náměstek Vyhnánek se mnou spolupracoval na tvorbě těchto pozměňovacích návrhů a já jsem jeden z těch, co zažil schvalování původního zákona, který neprošel. A musím říct, že došlo k významnému zjednodušení a podporu naší sněmovní verze vyjádřil i Svaz měst a obcí i veškeré kraje. Takže za mě podporovat sněmovní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám rozpravu. Žádnou přihlášku nemám. Do rozpravy se hlásí pan senátor. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Já bych chtěl jenom reagovat - já budu také krátký - na pana poslance i na paní ministryni. Já mám taky ten dopis Svazu měst a obcí, a že by v tom dopise se deklaroval jasný souhlas se zněním toho návrhu z Poslanecké sněmovny, to jsem si skutečně nepřečetl. To jsem si skutečně nepřečetl. Můžeme si ho porovnat. Máme stejný dopis. Pokud se týká krajů, krajských úřadů, tak ano. Já jsem to tvrdil i v Senátu. Krajské úřady podpořily tyto změny. Ale já se na to nedívám z optiky zaměstnanců nebo úředníků krajského úřadu. Dívám se na to z optiky obcí a tvrdím, že ten návrh, tak jak je koncipován, není pro obce shodný (?).

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo má paní ministryně. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo, budu velmi stručná. Velmi stručná. Jenom musím zareagovat na pár vět.

Při vší úctě, pane senátore, a já skutečně mám respekt k Senátu, já mám právnickou fakultu, moji milovanou alma mater v Brně, vystudovanou, takže já mám respekt k dvoukomorovému systému parlamentnímu. To, že jsem tady uvedla číslo 161 poslanců, jsem měla na mysli pouze to, že toto bylo prodiskutováno, že ti poslanci si to promysleli a skutečně nezvedli by ruku, kdyby v tom neviděli smysl.

To, že obeslal můj náměstek krajské úřady, to je v pořádku, protože krajské úřady zabezpečují tuto činnost, a obeslal to proto, aby se ubezpečil, zda návrh kontrolního výboru má podporu, zda prostě má smysl. Protože nemá cenu jim tady diktovat něco z parlamentních lavic, když v podstatě by ta praxe to tak neviděla. Takže já jenom ocituji. Toto zrušení - Jihočeský kraj - bude pro kraj značným přínosem. Jenom krátce. Tady mám další kraj. Kraj Jihomoravský. Kraj to pro své účely nevyhodnocuje, nevyužívá. Navrhujeme, podporujeme zrušení této povinnosti. Královéhradecký. Souhlasíme se zrušením povinnosti. Je to zátěž. Karlovarský kraj. Souhlasíme se zrušením povinnosti zpracovávat zprávy, snížení značné administrativní zátěže, zjednodušení systému vykazování atd. Všechny mluví stejně. Všechny mluví stejně. Proto nakonec jsem se k tomu přiklonila, podporovala tento trend, jak můj náměstek na pracovních výborech, tak jsem to podporovala já na půdě Poslanecké sněmovny, protože to prostě dává smysl.

K dalším argumentům se neumím vyjádřit, pane senátore, protože jim při vší úctě k vám nerozumím. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan senátor má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Tak možná, vážená paní ministryně, si nerozumíme. Já pouze tvrdím jednu věc. Když se ruší působnost kraje nebo krajů, a teď je jedno, jestli je to zákon o finanční kontrole nebo někde jinde, tak by to mělo projít normálním legislativním procesem. A pokud budeme rezignovat na normální projednávání ve lhůtě, které dává možnost nejen krajům, ale obcím se k takové změně vyjádřit, tak můžeme nadělat více škody než užitku. Já samozřejmě respektuji odlišný názor paní ministryně, odlišný názor pana náměstka. Já skutečně nevidím v tom návrhu odejmutí působnosti krajů v rámci finanční kontroly, nevidím žádnou velkou administrativu. Fakt žádná škoda neexistuje. Naopak některé krajské úřady, vy jste to tady nečetla, ale některé krajské úřady se obávaly, jestli budou mít vůbec přístup k těm informacím, které ty obce zasílají.

Já trvám na stanovisku Senátu. Myslím, že Senát se zachoval rozumně. Nezamítl ten návrh zákona, byť se také o tom hlasovalo, udělal změnu, kterou v tuto chvíli považuji za změnu racionální a rozumnou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Seznámím vás s návrhem usnesení. Zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 261/4 ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 261/5."

Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 100 přihlášeno 166 poslanců, pro 14, proti 79. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl podstoupen v Senátu, podle sněmovního tisku 261/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 101 přihlášeno 167 poslanců, pro 152, proti 1. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Pan předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z dnešního jednání do konce dnešního dne z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Jan Hamáček se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Přemysl Mališ se omlouvá z dnešního jednání od 18.30 do 22.45 hodin z rodinných důvodů.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 42. Jde o

42.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 250/1. Z pověření Senátu nám předložený návrh uvede paní senátorka Jitka Seitlová, kterou tady vítám. A prosím paní senátorku, aby se ujala slova. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP