(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní se budeme zabývat pevně zařazenými body 215, 204 a 189. Poté budeme pokračovat body z bloku smluv ve druhém čtení. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 218, což jsou ústní interpelace. V této souvislosti jedna výzva, nebo prosba. Některá z poslankyň - nebo z poslanců - předložila písemně tři interpelace na pana vicepremiéra Brabce. Nelze tam vyluštit podpis, není tam uvedeno jméno, tak prosím, kdo tyto tři interpelace podal, ať se k nim přihlásí u stolku legislativy. Děkuji.

Seznámím vás s omluvami, které mezitím přišly. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny, z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny, dnes z osobních důvodů. A to je vše v tuto chvíli.

Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 28. schůze. Vidím zde písemnou přihlášku pana poslance Luzara. Takže pane poslanče, pojďte, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu na program jednání, a to na příští středu 24. jako první bod. A ten bod by zněl Pozice vlády České republiky k jednání Liberty House a ArcelorMittal po rozhodnutí Evropské komise.

Na této půdě Sněmovny již proběhla debata týkající se budoucího osudu ArcelorMittal Ostrava. Všichni víte, že ty závěry zůstávaly v té pozici, že je hodně nevyjasněných otázek, a byla požádána vláda, aby iniciovala jednání Evropské komise k vyjasnění těchto otázek. Evropská komise zasedla a rozhodla, že je možné, aby Liberty House získala ten podíl ve společnosti ArcelorMittal po vyjasnění dvou otázek. Otázek financování a otázek emisí. Ale zůstávají nevyjasněné další čtyři otázky, které jsou docela problematické, o osudu budoucnosti. Ty otázky se týkají budoucnosti energetiky v této lokalitě, budoucnosti investic, které byly slibovány, ale nikde nejsou. A v neposlední řadě připravenost fungování těchto hutí do budoucna v rámci ekonomických cyklů, které fungují, (nesroz.) tato společnost nezajišťuje tyto otázky.

Já bych vás tady v tomto velice rád požádal, abychom tento bod zařadili, protože teď začne po odsouhlasení Evropské komise - dle mého názoru je to otázka dvou měsíců - výrazné jednání mezi ArcelorMittal a společností Libery House jako budoucím nabyvatelem. A mě by zajímalo, jak chce vláda tyto otázky, které zůstávají ve vzduchu, řešit a jak chce zabezpečit, aby ten přechod byl bezbolestný, bez problémů, bez sociálních výkyvů hrozících mému regionu. Čili bych vás tímto požádal o podporu tohoto zařazení. Děkuji. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom se ujistím. Ve středu 24. jako první bod dopoledního jednání? (Ano.) Ano. Děkuji.

Paní poslankyně Jarošová také vystoupí s návrhem na změnu programu schůze. Prosím máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme návrhy, které jsou předkládány ke změně programu schůze.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení volebních bodů na program schůze, a to číslo 172 - Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie, číslo 173 - Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, číslo 174 - Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu, a číslo 175 - Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře. A to na pátek 26. dubna 2019 jako druhý až pátý bod za bod číslo 170, což je návrh na změny složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Než se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí, tak pan poslanec Luzar vystoupí s určitým upřesněním toho svého návrhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Já se omlouvám. Jedná se jenom o zařazení toho programu na středu 24. jako druhý bod. To se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, jako druhý bod. Hlásí se prosím ještě někdo k programu schůze? Ne, budeme tedy hlasovat o návrzích, které jsme slyšeli. (Předsedající se domlouvá mimo mikrofon se zástupkyní legislativního odboru.)

Ano, děkuji, to je dobrá poznámka, kterou jsem tady obdržel od legislativy. Pane poslanče Luzare. My nemáme na středu 24. ráno nic zařazeno. Z jakého důvodu by to měl být druhý bod a za co? My máme pouze zařazen na 14.30 bod 22, státní občanství ve druhém čtení. (Domluva mimo mikrofon s poslancem Luzarem.)

 

Budeme hlasovat tedy o tom, že návrh, který jste přednesl, pozice vlády České republiky, bude zařazen na středu 24. 4. dopoledne jako první bod. Je to tak? Ano.) Dobře. Takže o tomto budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 72. Přihlášeno je 137 poslanců, pro 72, proti 46. Návrh byl přijat. Tento bod jsme zařadili.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích paní poslankyně Jarošové, abychom zařadili na pátek 26. 4. jako druhý až pátý bod za bod 170 body 172, 173, 174 a 175, což jsou volební body na volbu členů Státního fondu kinematografie, Ústavu pro studium totalitních režimů, Vinařského fondu a Rady ČTK. Je zde prosím souhlas, abychom to schválili jedním hlasováním, nebo si někdo přeje hlasovat jednotlivě? Ne. Takže budeme hlasovat o zařazení těchto bodů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 73. Přihlášeno je 137 poslanců, pro 129, proti nikdo. Tyto volební body jsme na pátek 26. 4. zařadili.

 

Tím jsme se vyrovnali hlasováním se všemi návrhy na změnu programu naší schůze. Ještě zde mezitím přišla omluva. Pan poslanec Robert Králíček se omlouvá v době od 14.30 do 19 hodin z dnešního jednání z rodinných důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu číslo

215.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání
a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům
/sněmovní dokument 2538/

Tento sněmovní dokument uvede předsedkyně a současně zpravodajka rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Paní poslankyně, prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP