(9.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

To jsou peníze na výstavbu bytů. Jsou to peníze, které chceme půjčovat. Obce, města, aby si mohly, když dotlačí ty šmejdy k tomu, aby vypadli z toho zneužívání bytových jednotek, ano?, aby si je mohly koupit a aby si mohly i půjčit na výstavbu. Takže my to řešíme, to vaše dědictví. Že jste neměli takový program taky, že to nikdo za vás nevymyslel? Národní investiční plán. No, nešli jste na tu stáž. Kdybyste byli na stáži, možná by vám byli řekli, že místo kuponky jste to mohli vložit jako v Singapuru nebo... tam mají ten fond. Nebo Norsko má takový fond. Samozřejmě pokud by se to nerozkradlo, pokud by to někdo spravoval správně. Takový Singapur má výnos 30 miliard dolarů z toho fondu. Norsko taky. Takže stala se chyba.

Investujeme. Dopravní infrastruktura, taky se zapomnělo, i ty rychlovlaky, taky se zapomněly. Takže ano, byl to náš nápad. Je to určité know-how. A asi byla chyba, že jsem vám napsal, že... Protože už si umím představit, kdybychom to dali ven, tak by mě každý zkoušel ze 17 tisíc projektů. Stále byste se ptali, kdy to bude. My teď připravujeme investiční plán hlavně na rok 2020, dlouhodobě na rok 2021-2022. Teď jsem byl na konferenci o kulturních památkách. Tam máme také projekty v Praze. Máme fantastické Národní muzeum, tam šly také peníze, když jsem byl ministr financí. Teď se dokončuje krásná Státní opera. Máme na stole projekt na rekonstrukci Národní galerie za 3 miliardy. Začali jsme Invalidovnu za miliardu. Takže já myslím, že za nás se investuje konkrétně, a také samozřejmě hledáme zdroje mimo český rozpočet a mimo evropský rozpočet. Pracujeme na tom a je to velice, velice konkrétní. Je to velice konkrétní. Takže bylo by dobré být objektivní.

Dneska požadavky například na IROP mají kraje 31,5 miliardy. Dostaly 26 miliard. Taky se snažíme najít ještě dodatečné zdroje a jde o to samozřejmě, že analyzujeme, v jakém stavu je připravenost těch staveb. Takže se tím zabýváme. A teď na stole máme 2020, 2021, 2022 a samozřejmě čerpáme z toho národního investičního plánu. A znovu opakuji, my jsme zmapovali potenciál.

Včera jsme měli konferenci o vodě, například nádrž Slavonice bude stát 700 milionů, nové nádrže na Rakovnicku 550 milionů. Každý den se postaví jeden rybník. Každý den se odbahní nebo zrekonstruuje jeden rybník. Takže já myslím, že všichni vidí, že se investuje. Investice stoupají.

Národní investiční plán... Asi vám napíšu znovu a napíšu vám to, co jsem vám řekl, protože to nebyl příslib, to se nám někdo snažil podsouvat. Těch příslibů bylo velice málo. To bylo zmapování potenciálu a podle toho paní ministryně Dostálová dělá své programy z českého rozpočtu a z evropského rozpočtu. Proto my chceme a bojujeme v Bruselu za naše zájmy, abychom si my určili, na co dostaneme z Bruselu peníze. A těch peněz bude stále míň, protože bohatneme, na tom žebříčku jsme stále výš a výš z hlediska koupěschopnosti našich obyvatel, i když tady se stále někdo snaží podsouvat, jak jsme na tom špatně. Naopak jsme na tom skvěle, když si to porovnáme s Evropou. Čtvrté nejmenší zadlužení. Snížili jsme znovu dluh, i když investujeme. To je samozřejmě důležité. A ten národní investiční plán vlastně slouží pro to, abychom argumentovali v tom Bruselu. My říkáme ano, dostaneme míň peněz, dostaneme 20 miliard eur na období 2021-2027, protože jsme zbohatli. Dostaneme míň, ale chceme na ty investice. Chceme na ty investice, a oni nám stále strkají Evropský sociální fond - 22 procent, ty různé měkké programy. My potřebujeme investiční programy a o to bojujeme, proto se i aktivně zúčastňujeme setkání premiérů jednotlivých vlád, kteří bojují za kohezi, a chceme, aby ten příští evropský rozpočet byl podle nás, ne podle úředníka Bruselu, který má pocit, že to zná lépe než my, na co potřebujeme ty peníze.

A my jsme i v rámci této iniciativy vytvořili Radu vlády pro veřejné investování, první zasedání bylo 28. ledna, to bylo první jednání, která má za úkol podporovat rozhodování vlády při budování a provozování moderního systému veřejného investování. Cílem činnosti rady bude podpořit úsilí vlády České republiky tak, aby do konce roku 2020 byl vybudován efektivní a srozumitelný systém veřejného investování s minimalizací překážek a maximálním efektem. Druhé zasedání rady vlády se konalo 2. dubna, na kterém jsme se všichni shodli, že pro realizaci investičního plánu je potřeba začít využívat i jiné zdroje, než je státní rozpočet a fondy EU, ovšem tak, aby nedošlo k zpomalení tempa výstavby, a všechny modernizační kroky musí směřovat k urychlení realizace veřejných investic.

Také jsme se shodli na tom, že jednou z hlavních rolí při definování finančních zdrojů mimo státní rozpočet by měla být Českomoravská záruční a rozvojová banka. Na to konto jsem se setkal se zástupci, měli jsme zvláštní jednání i s Českým statistickým úřadem a je samozřejmě otázka, proč nemáme například bilanci ČMZRB jak jiné státy, jinou formou, proč nevyužíváme jiné možnosti investice. Otázka je, proč například - vy jste byl také ministr dopravy - proč ODS za těch nevím kolik let, nebo vaši kolegové jste neudělali žádný PPP projekt. Teď konečně první je ve finále - strakonická dálnice, 24 kilometrů myslím, je první projekt za 30 let, nebo kolik je to, 26 let.

Chceme také řešit PPP projekty. Zadal jsem udělat analýzu, zeptat se v jiných státech, co všechno bychom mohli stavět. Například hejtman Čunek chce dělat velkou investici do nemocnice ve Zlíně, Piráti chtějí stavět v Letňanech nemocnici. Možná to jsou projekty, které by se mohly realizovat formou PPP partnerství veřejné a soukromé sféry, protože samozřejmě potřeba investic je obrovská. Několikrát jsem jednal s Evropskou investiční bankou. Snažíme se i samosprávě říct, že peníze jsou na to, aby se půjčovaly v rámci samozřejmě zdravých financí. Hledáme i jiné zdroje, pracujeme na strategii ČMZRB. Takže ty práce pokračujou a je to samozřejmě hlavně o penězích.***
Přihlásit/registrovat se do ISP