(19.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

A poslední poznámka a poslední dotaz především na pana Ťoka je tedy, jak se pan Švachula dostal do té dozorčí rady, když nemá žádnou expertizu na dopravu. To vysvětlení od pana Faltýnka bylo totálně pro srandu králíkům. Prostě bylo úplně absurdní tvrdit, že člověka někam nominuje nějaký orgán. Vždycky je nějaká konkrétní osoba, která toho člověka někam doporučí. A nás zajímá, kdo byl ten konkrétní člověk, kdo je zodpovědný za to, že pan Švachula seděl v dozorčí radě ČD Cargo. To je ten člověk, co v téhle kauze sedí teď ve vazbě a je z hnutí ANO.

Takže to jsou moje otázky na pana Ťoka. Pan Ťok tu není, z toho důvodu navrhnu přerušení schůze. A velmi neradi bychom museli přistupovat k tomu, že si budeme muset brát přestávku na klub, aby pan zastupující ministr si zjišťoval informace nebo abychom dali prostor panu Ťokovi přijít. Proto navrhuji přerušit tento bod do příští schůze. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze. Já jsem přivolal poslance z předsálí. Všechny vás odhlašuji. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o návrhu na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 332, přihlášeno 105 poslanců, pro 36, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Pan poslanec Mašek a pan poslanec Lipavský - v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nastartoval mě trochu pan kolega Ferjenčík prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem předsedou kontrolní komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů. Členem této komise byl i pan kolega Ferjenčík. Předpokládám, že ví, jak by se měl chovat, ví, jaké by měl klást dotazy, předpokládám, že by měl nechat orgány činné v trestním řízení konat v té věci.

A jenom to chci říct, já velmi lituji toho, že v té komisi nevydržel u nás, protože zjistil, že to je o práci v té komisi. (Smích a potlesk v řadách poslanců ANO 2011.) Že to není, promiňte, jenom o tlachání. A znovu bych ho chtěl vyzvat, protože předpokládám, tehdy byl nominován na předsedu té komise, že tuší, co to je nevstupovat do probíhajícího řízení a nekomplikovat činnost orgánů činných v trestním řízení. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 19.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pan poslanec Lipavský s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v prvé řadě mi tedy dovolte se výrazně ohradit proti těm sprostým osobním útokům, co teď zazněly tady od pana poslance Maška. (Nesouhlasné projevy v řadách ANO 2011.) To, jak si pirátský klub bude obsazovat jednotlivé komise a výbory, to je za prvé čistě naše záležitost, to se tady vždy respektovalo a bude se respektovat. Pro vaši informaci, důvod, proč pan kolega Ferjenčík tam nepůsobí, je z toho důvodu, že je mimo jiné členem finančního výboru a ústavněprávního, což jsou jedny z nejnáročnější výborů v této Sněmovně, tak doufám, že to víte také.

Já bych tedy chtěl říct, že je opravdu pohrdáním touto Sněmovnou a parlamentní demokracií, kdy zde máme bod, který se jmenuje informace vlády, ale za vládu zde opravdu nikdo nevystupuje. To mě fakt baví!

A musím tedy říct, že to, co se zde dozvídáme, a informace, které zde padají, tak to na mě vane takový ten odér z 90. let, takové ty malé domů. (Z řad ANO: To jste ještě nebyl.) To jsem byl! To jsem byl, pane poslanče.

Takže to jsou mé tři body. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, po něm pan poslanec Schiller s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na tu výzvu ke slušnosti. Tady pan Mašek prostřednictvím pana předsedajícího mistruje ohledně nějaké slušnosti a váš ministr nepřijde na jednání, o kterém věděl 14 dní dopředu, a nepověří ani nikoho, aby ho tady zastupoval, nikdo tady nevystupuje. Je to jeho bod a jeho zodpovědnost a vy nás mistrujete z nějaké slušnosti. Co si o sobě myslíte! (Potlesk z lavic Pirátů a smích v řadách ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následují faktické poznámky pana poslance Schillera, pana poslance Hájka a pana předseda Faltýnka. Prosím, máte slovo. Prosím o klid, dámy a pánové!

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji za slovo. Já bych jenom doplnil určitou věc. Já jsem také členem stálé komise GIBS. Chtěl jenom říct, že na to, že jste se, prostřednictvím pana předsedajícího pane Ferjenčíku, hlásil na předsedu této komise, tak jste se tam ani jednou neukázal, a dokonce jste měl problém potom najít i dokumenty, které jste dostal. (Smích a potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážené kolegyně, kolegové, víte, já pracuji ve výboru pro obranu a jedním z témat bylo zavést vojenskou službu. A já když tady slyším naše kolegy Piráty, já asi do toho zase půjdu! Děkuji. (Pobavení a potlesk v řadách ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Richter a pan poslanec Třešňák. (Připomíná se posl. Faltýnek.) Pardon, po panu poslanci Ferjenčíkovi jste na řadě. Ano. Děkuji, že jste se připomenul. Hlásíte se z místa, přednost mají elektronické, ale mám vás zaznamenaného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl požádat pana poslance Schillera - doufám, že si dobře pamatuji jméno - o omluvu vaším prostřednictvím, protože na tu komisi jsem normálně docházel. Nevím, co si tady vymýšlíte. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Teď dám slovo s faktickou poznámkou panu předsedovi Faltýnkovi, po něm pan poslanec Richter. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Je škoda, že se nevěnujeme tématu mýta a tématu Faltýnek. (Smích.) Nicméně já bych chtěl jenom připomenout, že pan ministr Ťok byl řádně omluven, je na setkání ministrů dopravy v Bukurešti. Rumunsko je předsednickou zemí. Tak jenom - já ho neomlouvám, jenom říkám, že byl prostě omluven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Richter. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji. Já jsem vystupovat nechtěl jako ale... (Smích.) Já jsem v té Sněmovně úplně jakoby zhrozený, až nešťastný úplně z toho, protože rok a půl tady jsme, nějakou tu dobu. Já jsem si myslel, že tady fakt budeme pracovat, že budeme něco konstruktivně dělat, a frašku z toho děláte vy, vážení piráti tady prostřednictvím pana předsedajícího.

Pane Lipavský, rozpočtový výbor je tady ve Sněmovně, není tady finanční výbor. Možná ho máte vy a pan Ferjenčík je tam jako jediný zástupce, potom v tom případě jeho docházka bude stoprocentní, protože my nemáme, jak to zkontrolovat.

Za druhé. Pane Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího, pan Švachula selhal jako jedinec, ne hnutí ANO jako takové. Pan Švachula není už ani členem. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Třešňák, po něm pan poslanec Lipavský - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký večer. Já nechci polemizovat nad tím, kdo to tu změnil na frašku, ale zareaguji krátce na pana poslance Hájka prostřednictvím pana předsedajícího. Skutečně ta diskuze je o něčem jiném než o tom posílat nás na základní vojenskou službu (smích v řadách ANO 2011), ať na ni můžeme mít, jaký chceme názor. Tak se zeptám, jestli nás nechcete třeba ještě poslat do VUMLu nebo do něčeho dalšího, co bylo standardem před 30 lety. Díky. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lipavský - faktická poznámka. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP