(17.30 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobrý podvečer. Máme zde tři návrhy usnesení. Je to návrh usnesení, který jsem přednesl já, dále je to návrh paní poslankyně Valachové a pana poslance Beitla. Pouze chci konstatovat, že ten poslední návrh nemám k dispozici, takže bych požádal předkladatele, jestli by mi ho mohl doručit.

A pokud se týká návrhu procedury, navrhuji, abychom hlasovali tak, jak byly načteny, s tím, že za sebe jsem navrhoval hlasovat po bodech. Nevím, jestli paní poslankyně Valachová... tak také po bodech. A pan poslanec Beitl má pouze jeden návrh. Takže tolik návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Myslím, že procedura je srozumitelná. Nicméně abychom měli jistotu, tak ji nechám odhlasovat.

Takže zahajuji hlasování o proceduře. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 321 je přihlášeno 163 poslanců a poslankyň, pro 163, proti nikdo, takže procedura byla jednomyslně schválena.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte. Poprosil bych o načítání jednotlivých bodů, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Návrh číslo 1, který zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 20. dubna t. r. předložila Poslanecké sněmovně návrh k urychlenému dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2,072 mld. korun dle schváleného usnesení Komise pro sociální věci Asociace krajů České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 322 je přihlášeno 165 poslanců, pro 72, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Další návrh, který jsem přednášel, je bod číslo 2: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 9. 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách s porovnáním dopadů na poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 323 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Návrh číslo 3: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby po projednání s Asociací krajů předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně změn § 101a a přílohy tohoto zákona týkající se výše procentního podílu krajů na celkovém ročním objemu finančních prostředků na sociální služby, které budou reagovat na analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice s cílem odstranit meziregionální rozdíly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 324 je přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: A návrh číslo 4: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 31. 7. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče, odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách a odbornosti 926 - mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020. V závorce tohoto usnesení: v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nedohody v rámci tzv. dohodovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro rok 2020. Vysvětloval jsem při načítání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 325 je přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 1. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dále bychom hlasovali usnesení, které navrhla paní poslankyně Valachová, bod I: Poslanecká sněmovna žádá vládu k zahájení jednání ve věci zajištění dofinancování sociálních služeb v roce 2019 na základě výstupu Asociace krajů ČR.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování - pardon, pan předseda Stanjura se hlásí. Tak prohlašuji hlasování za zmatečné.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Poslanec Faltýnek z lavice: Zdržuje!) Nezdržuju, už se těším na Faltýnkův bod.

Ale podle mě to není česky: Žádá vládu k zahájení. Já se omlouvám paní poslankyni prostřednictvím pana místopředsedy, ale podle mě by to mělo být česky. Žádá vládu k zahájení? To podle mě není česky. Můžete na tom trvat, že to je česky, ale česky to není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tu poznámku. Nevím, jestli budeme teď načítat legislativně technické opravy, nerad bych se do toho pouštěl.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Musím říct, že nejsem žádný lingvista ani přeborník v českém pravopisu, nicméně bych si dovolil upravit návrh paní poslankyně Valachové, pokud s ním bude souhlasit: Poslanecká sněmovna žádá vládu zahájit jednání ve věci zajištění dofinancování sociálních služeb v roce 2019 na základě výstupu Asociace krajů ČR.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud nikdo nemá problém s touto změnou, tak zahajuji nové hlasování o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 327 je přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. (V sále je trvalý hluk!)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dále budeme hlasovat bod II paní poslankyně Valachové: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě zlepšit meziresortní spolupráci s cílem systémově koordinovat financování sociálních služeb při maximálním využití zdrojů v rámci různých resortů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. A prosím o větší klid v sále!

hlasování číslo 328 je přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 142, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Prosím klid a prosím další návrh.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: A naposledy bychom hlasovali návrh pana poslance Beitla, který zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zvýšila šest let nevalorizované úhradové limity v prováděcí vyhlášce číslo 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách číslo 108/2006 Sb. To znamená, od 1. srpna 2019 zvýšit maximální možnou sazbu celkem o 20 korun a 20 korun denně, to jest maximální denní sazba stravného 190 korun (nyní 170 korun), maximální denní sazba za ubytování 230 korun (nyní 210 korun).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 329 je přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní jsme se vyrovnali se všemi návrhy a mohli bychom schválit návrh usnesení jako celek. Ale není o to zájem. (Smích a pobavení v levé části sálu.) Takže jsme se vyrovnali se všemi návrhy, návrhy usnesení v některých případech byly schváleny. Já vám děkuji, děkuji navrhovateli, děkuji paní ministryni, projednávání tohoto bodu tímto končí a já předám předsedání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP