(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré odpoledne. Zahajuji tedy odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Na úvod přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Karla Šlechtová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se poslanec a předseda vlády Andrej Babiš z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Omlouvá se od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů poslankyně Radka Maxová. O stažení avizované omluvy z dnešní schůze žádá paní poslankyně Alena Gajdůšková a pan poslanec Petr Třešňák se omlouvá od 12.45 do 16.30 z pracovních důvodů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vám děkuji, pane předsedající, a přeji dobré odpoledne. Věřím, že bude v sále klid, abyste všichni znali výsledky voleb. Za volební komisi mohu konstatovat, že Sněmovna byla zhruba z poloviny úspěšná při hlasování. Některé volby tedy jsou ukončeny úspěšně, že kandidáti byli zvoleni, některé volby budeme muset opakovat.

 

A nyní konkrétně první bod.

117.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 162 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 82. Milan Bouška získal 66 hlasů, Ladislav Jakl 88 hlasů, ve druhém kole tedy byl zvolen Ladislav Jakl, stává se členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Volba končí, resp. upřesňuji, že v tomto případě Sněmovna odesílá žádost předsedovi vlády a ten na návrh Sněmovny dotčeného kandidáta jmenuje členem této rady.

 

Druhý bod byl

118.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

To je ta volba, kde kandidáty, návrhy, my jako Sněmovna posíláme do Senátu. Tady bylo také vydáno i odevzdáno 162 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 82. Lukáš Jelínek získal 34 hlasů, Jiří Padevět 47 a Mikuláš Pešta 17 hlasů. V této volbě tedy nebyl nikdo zvolen a volba tímto končí. Je to bohužel neúspěšná, už čtvrtá volba, protože to je druhé kolo volby druhé. Tímto ji uzavíráme a budeme muset vyhlásit novou lhůtu.

119.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

V dalším volebním bodu, volba člena Dozorčí rady Vinařského fondu, jsme bohužel také nebyli úspěšní. Zde bylo vydáno 161 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 81. Odevzdáno platných i neplatných hlasovacích lístků bylo 159 a volební komise eviduje dva neodevzdané lístky. Jiří Dušek získal 74 hlasů a Miroslav Volařík 63 hlasů. Jak jsem řekl, kvorum bylo 81, takže nebyl zvolen nikdo. Volba tímto druhým kolem bohužel opět končí a budeme vyhlašovat lhůtu novou.

120.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Vydáno i odevzdáno 162 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení 82. Jan Krůta získal 90 hlasů, Ilja Racek získal 60 hlasů. Zvolen byl Jan Krůta. Tímto volba končí a Rada Českého rozhlasu je kompletní.

121.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Vydáno 162 hlasovacích lístků, odevzdáno 161, jeden lístek odevzdán nebyl. Každopádně i tak, to na sobě nezávisí, bylo kvorum nutné pro zvolení 82. Stanislav Křeček získal 25 hlasů a Markéta Selucká 63 hlasy. Nebyl tedy zvolen nikdo a volba končí. V tomto případě bude Sněmovna dopisem oslovovat pro zaslání nových návrhů jak prezidenta republiky, tak Senát.

160.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Vydáno i odevzdáno 162 hlasovacích lístků, kvorum 82. František Hrdlička získal 100 hlasů, Petr Konvalinka 84 hlasů a Hana Vykopalová 90 hlasů. Tato volba tedy byla úspěšná a v prvním kole byli do Kontrolní rady Grantové agentury zvoleni všichni tři kandidáti.

161.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

A poslední volba, Kontrolní rada Technologické agentury. Vydáno i odevzdáno 162 lístků. Pro stenozáznam musím přečíst všechny výsledky, takže prosím o strpení. Rostislav Drochytka 21 hlasů, Lubomír Grmela 86, Martin Kobert 0, Miroslav Ludvík 8, Martin Nečaský 21, Eduard Palíšek 74, Anna Putnová 128, Vlasta Radová 28, Jan Váně 20, Marek Vochozka 2, Hana Vykopalová 25, Martin Wichterle 101 a Mirka Wildmannová 75.

Tato volba byla, mohu říci, z poloviny úspěšná. Zvoleni byli Lubomír Grmela s 86 hlasy, Anna Putnová se 128 hlasy a Martin Wichterle se 101 hlasem.

V souladu s volebním řádem do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst s nejvyšším počtem hlasů, to znamená šest finalistů s tím nejvyšším počtem, a to jsou postupující do druhého kola: Rostislav Drochytka, Martin Nečaský, Eduard Palíšek, Vlasta Radová, Hana Vykopalová a Mirka Wildmannová. Tato volba tedy postupuje do druhého kola.

Pane předsedající, ještě prosím o půl minuty v souvislosti s volbami, s jejich výsledkem. Nyní vyhlašuji nové lhůty na dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny, a to následovně. Za prvé na žádost poslaneckých klubů měním, resp. prodlužuji lhůtu pro podání návrhů poslaneckých klubů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do úterý 16. dubna do 12 hodin. Ještě jednou tedy - změna v orgánech, prosím návrhy do úterý 16. dubna do 12 hodin. Je to napočítáno tak, aby ta volba mohla potom proběhnout ve středu 17. dubna.

A dále nové lhůty - dvě místa v Dozorčí radě Vinařského fondu, protože se tam bude uvolňovat další pozice a volba byla neúspěšná. Takže dvě místa do Dozorčí rady Vinařského fondu. Dále dvě místa do Ústavu pro studium totalitních režimů a konečně nově jedno místo do Rady České tiskové kanceláře, které se bude uvolňovat v květnu, a rádi bychom tu volbu zahájili s předstihem. Tyto tři nové volby mají lhůtu stejnou - úterý 16. dubna do 12 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vyčerpávající zprávu a nyní tedy - aha, ještě jednu omluvu. Takže mezi 14.30 až 16 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Výborný.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a je to

159.
Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, což je paní ministryně Maláčová, a zároveň už se klidně může posadit. No a následně se ujme slova zástupce navrhovatelů tohoto bodu pan poslanec Vít Kaňkovský, který, bude-li souhlasit, se stane se zároveň jeho zpravodajem.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, úvodem svého projevu bych chtěla připomenout, že podpora sociálních služeb se za posledních pět let vlády sociálně demokratických ministryň výrazně zvýšila. Vzpomeňme si na rok 2010 a dobu vedení ministerstva ze strany pana ministra Drábka. Dotace tehdy činila tristních 6,83 mld. korun a mnoho sociálních služeb... (Ministryně se odmlčela, v sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit... Prosím o klid ještě jednou. Tak jestli, vážené paní poslankyně a páni poslanci, nemáte nic k tématu, prosím, projednejte to před sálem, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Je to dáma, tak ať nemusí zvyšovat hlas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP