(12.00 hodin)
(pokračuje Nováková)

Chtěla bych tedy říci, že konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stále roste a roste daleko více, než tedy jsou plněny naše závazky v oblasti úspor energie. Tady si myslím, že je celospolečenská výzva, jak v oblasti úspor energie nadále pokračovat. Chtěla bych říci, že pokud se týká obnovitelných zdrojů, tak máme dlouhodobě státní podporu, především provozní podporu pro obnovitelné zdroje, a je tedy i naplánovaná podpora pro provoz obnovitelných zdrojů i do budoucnosti. Chtěla bych říci, že dnes tedy již není podporována provozně fotovoltaika jako taková, ale jsou podporovány vodní elektrárny, biomasa, větrné elektrárny, geotermální energie a takzvaná kombinována výroba elektrické energie a tepla. Podpora obnovitelných zdrojů je nastavená v národní legislativě, primárně tedy v zákonu o podporovaných zdrojích a v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie.

Je třeba tedy opět zdůraznit, že Česká republika své závazky již vůči Evropské komisi splnila. My jsme předložili novelu zákona o podporovaných zdrojích a předložili jsme i ten Národní klimaticko-energetický plán. Já bych chtěla říci, že k té novele o podpoře obnovitelných zdrojů jsme dostali víc než 500 připomínek a ministerstvo se s nimi v současné době tedy vypořádává.

Ještě bych možná chtěla zareagovat na apel paní zpravodajky a pana místopředsedy Okamury prostřednictvím pana předsedajícího, a to je otázka podpory investic do vědy a výzkumu pro oblast obnovitelných zdrojů. My jako Ministerstvo průmyslu a obchodu máme ve své gesci v oblasti vědy a výzkumu program TRIO, jehož jedna významná část se má právě týkat energie a hledání nových zdrojů energie i zdrojů ukládání elektrické energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu je zadavatelem, věcným zadavatelem těchto programů a implementační agenturou je Technologická agentura České republiky.

Mám tady samozřejmě i celou řadu grafů, na kterých můžu jednoznačně prokázat, jak se tato vláda vypořádává s podporou obnovitelných zdrojů, a pokud by vás to zajímalo, tak jsem samozřejmě připravena zodpovědět vaše další otázky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. S faktickou poznámkou bude reagovat nejprve pan poslanec Třešňák, po něm pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jenom reagoval na paní ministryni. Našel jsem si některé citace jak z toho SEKu z roku 2015, tak z Národního akčního plánu. Ty zde nebudu číst, abych stihl tu faktickou, ale dostanu se rovnou tedy k tomu návrhu vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, kde tedy, když půjdu ke konkrétním číslům, se tvrdí, že v roce 2030 by mělo být zhruba 31 až 32 gigawatthodin z jaderných elektráren, což znamená navýšení výroby z těch stávajících. V roce 2035 je to už 36,2 gigawatthodiny, což znamená jeden nový jaderný blok k těm stávajícím, a v roce 2040 by to mělo být dokonce 42,5 gigawatthodiny, což tedy by v reálu znamenalo už možná i tři nové bloky v letech mezi 2035 až 2037, s tím, že dále se počítá se snížením té souhrnné výbory z černého a hnědého uhlí z hodnoty zhruba 49 terawatthodin za rok v roce 2010 na těch 15 terawatthodin v roce 2040.

Vzhledem k tomu, že vláda v současné době mluví pouze o výstavbě jednoho bloku v lokalitě Dukovany, tak ta ambiciózní čísla z toho vnitrostátního plánu vlastně tvrdí něco jiného. Takže máme to tedy chápat tak - to je otázka na paní ministryni - že budou paralelně postupovat ty práce na obou lokalitách, a bavíme se tedy o jednom bloku v lokalitě Dukovany a o jednom v lokalitě Temelín? Mám čas, ale já určitě tu svou otázku zopakuji ještě tedy za hodinu na stálého výboru.

A dovolím si možná jednu poznámku. Nepřijde mi od vlády úplně fér svolat tento výbor do plenárního týdne, obzvlášť když se ho mají tedy účastnit ministři i poslanci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já jsem chtěl zejména reagovat na paní navrhovatelku, respektive zpravodajku Balcarovou, která tady v úvodu říkala, že Evropská unie je nejsilnější ekonomika, a proto si může dovolit být lídrem té dekarbonizace a podobně. Já bych ji chtěl opravit. Není to pravda. Když se podíváte na tempa růstu evropských ekonomik, tak ta jsou v porovnání s ostatními ekonomickými centry jedna z nejnižších. Je to dáno jejich velkou přeregulovaností, mě to mrzí, ale i tím, že podle mého názoru se z boje proti klimatické změně stalo náboženství a dneska ty návrhy, které přicházejí, jsou už iracionální a ohrožují prosperitu Evropské unie. A ohrožují i prosperitu České republiky, protože Česká republika má jeden z největších podílů průmyslu na ekonomice jako takové, a pokud my budeme následovat ta iracionální opatření, tak to samozřejmě bude mít velmi dramatický dopad na náš ekonomický růst a na zaměstnanost. A bude to mít dopad i na peněženky našich občanů, protože když se podíváme, co se děje v automobilovém průmyslu, kde ty normy na přísnější imise jdou už dávno za hranici fyzikálních zákonů, tak to znamená jediné: dramatické zdražování automobilů pro normální občany. Ty elektromobily, které jsou samozřejmě mnohem dražší, protože technologie ještě nejsou tak vyvinuty, ty si samozřejmě běžní občané dovolit nemohou, a ti budou platit za toto opatření v daleko větších cenách těch běžných automobilů.

Takže já bych poprosil, chraňme životní prostředí. Chránit životní prostřední je samozřejmě velmi konzervativní hodnota. Je naším úkolem předat naši krajinu, naše životní prostředí dalším generacím v co nejlepším stavu, pokud možno v takovém stavu, ve kterém jsme my ji převzali, ale nepodléhejme zelenému náboženství. Dělejme skutečně racionální věci, kterými životnímu prostředí pomůžeme. Tím, že se budeme přihlašovat ke stále přísnějším normám na CO2, pouze podkopeme náš ekonomický růst, což ve finále samozřejmě povede k tomu, že životní prostředí se zlepšovat nebude. Protože životní prostředí se zlepšuje v zemích, kterým se ekonomicky daří.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nebudu vystupovat s nějakou faktickou argumentací. To si nechám na vystoupení, ke kterému jsem přihlášen. Ale nevím, zdali k němu dneska vzhledem k přednostním právům dojde. Chtěl bych se jenom technicky vyjádřit k návrhu usnesení, který předložila paní předsedkyně výboru pro životní prostředí Balcarová, usnesení k tomuhle bodu.

Konstatuji, že výbor pro evropské záležitosti se sdělením Evropské komise Čistá planeta pro všechny zabýval na své schůzi 6. února, přijal k tomu usnesení, které se k těm jednotlivým aspektům celkem podrobně vyjadřuje. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke zpochybnění nebo k návrhu projednat toto usnesení na plénu Sněmovny v daném čase, který je v jednacím řádu stanoven, tak je to usnesení výboru pro evropské záležitosti podle jednacího řádu také stanoviskem Sněmovny. Takže Sněmovna v tuto chvíli má vlastně platné stanovisko, které je vlastně převzato jako stanovisko výboru pro evropské záležitosti. Já to samozřejmě potom ještě upřesním. Také vás pak seznámím se zněním toho stanoviska výboru pro evropské záležitosti. Ale jenom teď chci upozornit na to, že Sněmovna k této problematice svoje stanovisko již má.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče, a s další faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kopřiva. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP