(11.40 hodin)
(pokračuje Kupka)

Já zkusím i několik jasných shrnutí, proč bychom tu zákonnou normu přijímat neměli.

Tady zaznělo několikrát, a tohle je spíš souhrn, že se ocitá v situaci, kdy v zásadě způsobí retroaktivitu zákona. Protože ti, kteří jsou v tuto chvíli ve funkcích, ve svém funkčním období, tak do toho funkčního období vstupovali s nějakou znalostí a platností zákonů a teď se v průběhu zápasu mají podmínky měnit. To je nepřípustné a je to nepochybně protiústavní, protože v tomhle případě prostě se podmínky běhu měnit nemají.

Další podstatná věc, která také svědčí o špatné kvalitě předkládané novely, předkládané úpravy zákonné, je to, že je disproporční. Zaznělo tady jasně, že v případě těch, kteří jsou neuvolněni pro funkci, dává nařízení vlády limit 60 %. V tomto případě uvolněných politiků by to bylo 40 %. Proč? Jaké jsou k tomu důvody? Co k tomu navrhovatele vedlo?

Další podstatná otázka spočívá také v tom, že budou disproporční podmínky pro ty, kteří jsou aktivní na úrovni krajské a na úrovni komunální. To je přece také konkrétní, věcný důvod, proč bychom ten zákon v žádném případě přijímat neměli.

A několikrát tady také zaznělo, jaký je ekonomický efekt. Naprosto nevýznamný! Z hlediska toho, jak mají fungovat i třeba malé obce a malá města. Tohle nebude určovat do budoucna to, jak se budou kvalitně rozvíjet a do čeho budou schopny investovat peníze. Tohle je opravdu předkládaný návrh úplně zbytečný, redundantní a škodlivý i v tom směru, že znovu jenom zahlcuje český právní řád, vytváří novou, zbytečnou regulaci a přináší lidem, protože starostové i poslanci pořád zůstávají občany České republiky, tak jim to přináší do života zbytečná další omezení, která nepotřebujeme. Mají dost odpovědnosti k tomu, aby se rozhodovali na základě své úvahy a svého svědomí.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Ondřej Benešík s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Václav Klaus. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já mám také ještě jednu zkušenost. Neuvolněný funkcionář, pokud ve funkci skončí, tak nebere odstupné. Já se ptám, zdali funkcionář, který zůstane v uvolněné funkci s takto redukovaným platem, bere odstupné. To je poměrně zásadní.

Ještě bych chtěl říct, že samozřejmě zjišťuji, jak to bylo v roce 2014, ale opravdu se zdá, že jsem ten plat nepobíral v souladu se zákonem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou a stále čekající Václav Klaus. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zaznělo tady hodně slov o tom, jak je důležitý přenos informací, jak je dobré, že starosta, hejtman, zastupitel může předávat nebo přenášet své zkušenosti tady na půdu Poslanecké sněmovny, do Senátu, a jak je to prospěšné pro všechny. Ale proč tady tuto výhodu mají mít jenom někteří? Já jsem poslanec Moravskoslezského kraje. Já bych byl velice rád dneska na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a nemám tu možnost na tom zastupitelstvu být na rozdíl od jiných kolegů, kteří to zastupitelstvo přímo řídí a svolali ho na dnešek. A prostě mě to mrzí, že nemůžu čerpat ty informace ze svého kraje. Bavme se prostě i o této rovině věci, která tady v tomto návrhu je úplně pominuta, že my jsme přece z těch krajů, každý z vás, a já nevěřím, že tady není poslanec kraje, který by řekl "mně je jedno, co se na tom kraji probírá, jaká témata tam jsou, mně to jenom řeknou a já to tady přenesu". To je rovina, která tady vůbec nezazněla, a mě osobně to mrzí. Buď mějme rovné podmínky a budeme se účastnit všichni těch zastupitelstev a čerpejme ty informace, anebo nepoužívejme ten argument tady, jak je to přínosné pro některé, kteří tu funkci mají zdublovanou a můžou tady přenášet informace, a nám ostatním je to upřeno, protože dáváme přednost tomu vykonávat na sto procent práci tam, kde jsme byli zvoleni, a sami víme, že prostě časově to nejsme schopni zvládnout, sedět na dvou židlích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já se omlouvám, že vás ještě dneska chvíli zdržím. Má to několik důvodů. Jeden z nich je, že já jsem bytostně přesvědčen, že to, že ten legislativní proces je zdlouhavý, je dobře. Protože kdybychom pracovali tak jako lidé v soukromém sektoru, tak nahrneme na ty občany 700 zákonů během měsíce a ta republika to nevydrží. Takže čím déle se tady lidé dohadují třeba i o nesmyslech, tak je to dobře.

Shrnu dnešní den. Zaznamenal jsem s potěšením, že máme dva české zákony a jednu implementaci. Takže jsme přijali národní agenturu pana Hniličky, ten sport, potom jsme přijali cizince, což byla evropská implementace. Já jsem to už včera tady nechtěl dále jitřit, nicméně jsem se rozhodl, že už nikdy nepodpořím žádný implementační zákon za těch dva a půl roku, co tady ještě budu dřepět. A abych vám to řekl konkrétně, ještě k tomu včerejšku, až budete příště chodit po té kampani a něco slibovat těm voličům a říkat jim, jak je budete zastupovat a co dělat, tak jim nelžete a řekněte jim: No, z 60 % budu hlasovací automat a budu jak ovečka zdvihat ruku pro zákony, co sem přiletí, a ze 40 % budu jednat podle svých preferencí a toho, co vám slibuji.

A teď aby mi nebylo odebráno slovo, se už konečně dostanu k zákonu o obcích, který právě projednáváme. Musím říct, že podle mě má tento zákon zejména špatný název, protože podle mě by se měl jmenovat Předvolební slib hejtmanky Vildumetzové a jeho konotace. Čili je to trošku zmatečné. Ale já nejsem takový sněmovní jurista, abych to mohl rozporovat. Řeknu jako tradičně něco jiného než ostatní poslanci. Řeknu vám takovou vizi, jak by to mělo vypadat. Já budu hlasovat proti - samozřejmě s celým klubem - tomuto zákonu, ale řeknu vám takovou vizi, jak já to cítím.

Stát by měl být silný a malý. Já například si velice vážím spousty senátorů, myslím, že Senát je politicky daleko lepší, zejména v minulém volebním období, ale i teď, nebo daleko víc s ním souzním. Nicméně podle mě žádnou pojistkou demokracie není. Kdyby nebyl, mohli bychom se přesunout do té daleko hezčí budovy. Myslím, že by bohatě stačilo 100 poslanců pro takhle malou republiku. Protože takoví ti výrazní poslanci, jako pan poslanec Kalousek a další, těch není dohromady ani 100 a spousta lidí je tady, aby tady jenom zasedávala tu židli a dohlasovávala. Myslím si, že zákonů by mělo být tak málo, že ti poslanci by klidně mohli normálně pracovat, jednou za dva měsíce přijet a probrat během čtyř pěti dnů tu agendu a zase se slavně vrátit do regionů, kde by byli vážení pracující občané, přijeli by, snížili by daně a zase by odjeli, tady by zasedal jenom nějaký stálý výbor.

Takže to je asi taková vize, jak bych to já rád viděl. Je to samozřejmě disjunktní s tím, co právě projednáváme. Každopádně budu hlasovat proti. Děkuji. (Komentáře z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Požádám sněmovnu o klid. Máme tady ještě faktickou poznámku pana poslance Pavla Bělobrádka... Pane předsedo, ještě než vám udělím slovo, tak bych rád, aby byl dostatečný klid... Prosím (Posl. Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající.), máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, že jsem nepočkal, až domluvíte.

Já doufám, že orgánům činným v trestním řízení a všem aktivistům protikorupčním neuniklo, že se tady poslanec přiznal k tomu, že porušil zákon a jako asi raritně okradl sám sebe a protizákonně si nenechal vyplácet to, co mu přináleželo ze zákona. Já myslím, že by to nemělo uniknout pozornosti, a uvažuji, jestli na Ondřeje Benešíka za to, že si protizákonně nenechal vyplácet plat a že jeho obecní zastupitelstvo porušilo zákon a nevyplatilo mu ani korunu za to, že dělal poslance a zároveň starostu, tak za to, že dělal starostu, nic nedostal. Tak jen aby to tady nezapadlo, protože myslím, že to je docela unikátní, aby okradl starosta sám sebe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP