(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní máme další faktickou poznámku pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Jenom bych upřesnil. Jsem ještě v několika správních radách, ale všude to je za nula korun, tak abych to řekl správně.

Jinak to, co tady zaznělo, tak jestliže někdo sliboval, že nebude brát dva platy, pak sliboval, že odstoupí, pak že to dá na charitu, a teď si to chce skutečně vyřešit - a souhlasím s předřečníkem panem děkanem, že ten problém je trošku někde jinde. Já jsem to totiž vyhrotil z toho důvodu, abychom si tady řekli, že to je jenom na někoho. A proč je to jenom na někoho? Protože politici jsou štvaná zvěř a na ně se to prostě vztahovat může. A jestli si navrhovatelé myslí, že tím zabrání, aby komunální politici kandidovali v krajských volbách, protože se jim to hodí, protože mají personální nouzi a protože ten starosta, který je dobrý a oblíbený, tak si ho ti lidé vykroužkujou, protože ho tam chtějí, protože vědí, že má smysl, aby komunální politik působil v krajském zastupitelstvu anebo aby je zastupoval třeba i v parlamentu, tak jestli si myslí, že tímhle zabrání, protože oni je nemají a nemůžou je v těch krajských volbách příští rok nasadit, tak že tomu nezabrání, protože ti lidé je chtějí. A jako mnoho z nás jsme byli vykroužkováni v komunálních volbách, protože nás tam ti lidé prostě chtějí, i když jsme byli na nevolitelných místech. A celý ten princip je, že je to naopak dobře, když je tam propojení.

A jestli za to někdo bere peníze, nebo ne, to už je jedno. Já ty peníze neberu. A pokud argumentujete penězi, tak to jenom proto, abyste vzbudili lidskou závist. Souhlasím s tím, že je tady skutečně možné, že někdo, aby mohl brát aspoň těch 40 %, tak navrhuje aspoň 40 %. A stále jsme neslyšeli, proč to je 40 %. Proč to není 60 %? Proč to není 20 %? Proč to není 0,1? Zastupitelstvo obce tohle může vyřešit a může to vyřešit každý sám. Může transparentně dát ten svůj plat, na co chce. Většina těch lidí to skutečně dělá. Znám tady konkrétní lidi, starosty, kteří velkou část svých peněz dávají na dobročinnost, podporují neziskový sektor, a všichni to vědí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vidím pana ministra Staňka, ale nemohu mu dát slovo. S přednostním právem můžu, ale po faktických poznámkách podle jednacího řádu. Pane ministře, rád vám udělím slovo, ale až vyčerpám faktické poznámky, což se mi podařilo jenom jednou, a stejně se kolega Kupka nedostal ke slovu, protože než jsem to stačil říct, tak už byl přihlášen někdo jiný.

Nyní pan poslanec Milan Feranec, Jan Birke, Jana Mračková Vildumetzová, Petr Pávek a potom eviduji přednostní právo ministra Staňka a řádnou přihlášku Martina Kupky. Pane poslanče, nevím, jestli to překřičíte. Já vám ještě čas neměřím. Tak teď. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, skutečně tři faktické poznámky, reakce na předřečníky.

První - návrh pojďme to řešit komplexně. Moje zkušenost je, že když něco nechci řešit, tak řeknu řešme to komplexně, vyřešme to všechno. To znamená nechci to řešit. To je první poznámka.

Druhá poznámka, že bereme kompetence obcím. Nebereme žádné kompetence. Zastupitelstvo dál může rozhodnout, že je zvolí do neuvolněné funkce a stanoví mu výši platu 0,3 až 0,6.

A třetí poznámka, opakuji znovu, tento zákon není o voličích, není o starostech, je jich 6 500 nebo kolik. Je o nás poslancích, o části, která působí i v komunální sféře. Je to o nás. A mně připadá ta délka debaty o výši vlastního platu už trošku nedůstojná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho. Připraví se paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo, děkuji moc za slovo. Slibuji, pane ministře, vaším prostřednictvím, že to už je poslední technická poznámka. Pane starosto Kupko, vaším prostřednictvím, velmi se omlouvám, že vás zdržujeme technickými poznámkami.

Dovolte mi ale, abych vaším prostřednictvím, paní poslankyně, milá kolegyně Vildumetzová Mračková, vám řekl, že teď mě to tedy velmi zklamalo, to vaše vystoupení. Vy jste asi před deseti minutami přišla ke mně do lavice a řekla jste mi, že to podepsal i náš pan ministr nebo poslanec Staněk, ale že to prostě říkat nebudete na mikrofon. A udělala jste to. Mě to mrzí. Protože když se něco řekne, tak by to mělo platit. Evidentně to vypadá, že v Karlovarském kraji neplatí, když se něco řekne. To mě mrzí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Ještě než jí udělím slovo, přečtu došlé omluvenky. Od 14.30 se z jednání omlouvá do 19 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Karla Šlechtová a do 11.30 se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Radka Maxová. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Pouze krátce. Chtěla jsem právě reagovat na to, že jsem tady řekla jméno Pavel Staněk, což je náš kolega z hnutí ANO, a měla jsem uvést jméno Antonín Staněk. Za to bych se chtěla omluvit, chtěla bych to opravit. Zároveň, já jsem nechtěla vůbec vystupovat v diskusi, já si myslím, že ty argumenty, nebo to, co tady dnes zaznívá, již zaznělo ve druhém čtení, prakticky se ty argumenty neustále opakují. Ale z důvodu toho, že to nějakým způsobem postupuje, i mně někdy připadá, že se to vyhrocuje, tak jsem chtěla tady říci, kdo opravdu ten zákon podpořil. Tam je ještě řada dalších poslanců, já jsem uvedla pouze některé.

A ještě bych chtěla uvést, myslím, že pan Bělobrádek prostřednictvím pana předsedajícího, my tady vůbec neřešíme rovinu obecního zastupitele a krajského zastupitele z hlediska kumulace odměn. Sice ten návrh tam je prostřednictvím pozměňovacího návrhu Pirátů. A znova říkám, že výbor pro veřejnou správu k tomuto pozměňovacímu návrhu dal nesouhlasné stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Pávek s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat paní navrhovatelky Vildumetzové, jak si poradila s tou kumulací funkcí. Je to pravda, že kumulujete funkce, paní poslankyně? Je pravda, že jste hejtmankou a že jste poslankyní? Je pravda, že berete za obě funkce plný plat? Mohla byste to nějak komentovat, proč jste se jako řada jiných kolegů něčeho takového nevzdala? Jak to, že jste se prostě nevzdala svého platu tady, nebo tam? Jak to, že prostě kumulujete ty funkce, když jste slíbila opak? Mohla byste mi na to prosím tady na mikrofon odpovědět? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Marian Jurečka s faktickou poznámkou a paní kolegyně Mračková Vildumetzová chce odpovědět, tak jí potom také udělím slovo k faktické poznámce. Stále je přihlášen pan poslanec Martin Kupka. Ještě malou chvilku, pane poslanče. Opět požádám sněmovnu o klid. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Možná bych ještě trošku rozšířil to, co tady říkal kolega Pávek, protože vlastně i v mediálním prostoru opakovaně zaznívalo, teď se obracím prostřednictvím pana předsedajícího na předkladatelku, nebo zástupce předkladatelů paní poslankyni, hejtmanku Vildumetzovou, protože zaznívalo z jejích úst veřejně vůči široké veřejnosti, že nebude kumulovat funkce. Říkala, že pokud bude zvolena poslankyní, tak bude maximálně neuvolněnou hejtmankou. V loňském roce pak říkala, že z funkce hejtmanky odejde do konce roku. Opakovaně říkala, že jí vadí kumulace funkcí, že nechce za to pobírat platy. Ve veřejných zdrojích jsme se mohli dočíst, že ten plat hejtmanky bude dávat na dobročinné účely. A když se novináři ptali, kolik toho bylo dáno na dobročinné účely, tak ta otázka zůstala bez odpovědi. Mě to mrzí. Ale protože tato novela zákona o obcích je tady zdůvodňovaná tím, že se tady má řešit něco systémově vůči všem poslancům, senátorům, kteří mohou případně kumulovat funkce v rámci samosprávy, ale prostě pramení to tady z tohoto případu, kdy prostě věc, kterou paní hejtmanka dobrovolně řekla, dala své poslanecké, hejtmanské slovo, tak mohla dávno splnit. Vůbec jsme to nemuseli řešit, mohli jsme se věnovat důležitějším věcem, přesto to bohužel řešíme.

Takže pokud je to věc ve veřejném prostoru, pokud to bylo slovo politika, politika za hnutí ANO, kdy hnutí ANO říkalo, že se tady nebudou kumulovat funkce, tak bych byl rád, aby tyto dotazy, které byly vznášeny i od novinářů, byly případně zodpovězeny přímo tady na plénu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju za dodržení času k faktické poznámce. Paní poslankyně chce využít faktické poznámky, pravděpodobně k odpovědi. Máte slovo, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP