(10.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Snižovat plat? Já prostě nerozumím proč. To pak přijdeme za doktory, kteří tady jsou, kteří jsou taky pravděpodobně placeni z veřejného zdravotního pojištění, a řekneme: Vedle toho, že vykonávají funkci veřejného činitele, ústavního činitele, poslance, tak ještě jsou z veřejného zdravotního pojištění placeni za to, co dokážou - samozřejmě v čase, který jim na to zbývá - vykonat. Ale protože to je z veřejných peněz, tak by bylo asi vhodné, aby dostávali jenom 40 procent? Přijdeme za dalšími profesemi, které povolujeme?

Já bych se velmi klonil k tomu a velmi bych prosil Sněmovnu, aby tento návrh zákona zamítla jako naprosto zbytečný populismus, který má možná řešit sliby některých a možná představy některých, jak všichni se musí práci v této Sněmovně věnovat na sto procent. Upřímně řečeno, u řady lidí je spíše na škodu, když se práci v této Sněmovně věnují na sto procent. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Bendu ohledně toho tvrzení, že údajně nějací kumulátoři se snaží vylepšit si své černé svědomí prostřednictvím schválení tohoto zákona. Musím říct, že žádní piráti nekumulují dvě uvolněné funkce, a přesto ten zákon podporujeme, protože si myslíme, že je dobrý. A jedna věc jsou voliči těch lidí, zvláště v komunálních volbách, pro které může být konkrétně třeba výhodné, když starosta za ně potom lobbuje ve Sněmovně, ale druhá věc je systémové nastavení těch pravidel pro celou republiku. Vy nám často vyčítáte, že jsme příliš radikální a že chceme všechno hned, a teď najednou říkáte, má se buď povolit střet zájmů, nebo zakázat střet zájmů. My pouze navrhujeme opatření, které snižuje motivaci funkce kumulovat. Myslíme si, že je rozumné, a ve chvíli, kdy projde, můžeme vyhodnotit, jak funguje, jestli skutečně snížilo počet těch kumulátorů funkcí nebo ne, a pak se můžeme bavit například o střetu zájmů. My jsme chtěli jít nejdřív cestou snížení motivace kumulovat funkce, a potom můžeme jít klidně cestou zákazu střetu zájmů. Myslím si ale, že cesta správným směrem stojí za to.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, plně se ztotožňuji s argumentací Marka Bendy prostřednictvím pana předsedajícího. Ale to, co k tomu chci dodat, je, že pokud byste se rozhodli takový zákon schválit, tak by jeho účinnost musela být odložena o několik let, tak abychom neporušovali princip předvídatelnosti. Není možné zasahovat do probíhajícího volebního období a dalších období tam, kde dochází k té kumulaci, protože lidé, kteří kandidovali, kandidovali za předem známých podmínek a není možné tyto podmínky měnit uprostřed jejich mandátu. Tam je nesmírně důležité, pokud tady koalice má nějakou dohodu o tom, že tento zákon má projít, aby byla odložena jeho účinnost o několik let. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Rais.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych připomenout všem, že existuje institut neuvolněné funkce. Takto může kdokoli vykonávat funkci starosty, místostarosty, člena rady, hejtmana, vicehejtmana, člena krajské rady. Odměna za tuto funkci je stanovena zastupitelstvem od - do a zastupitelstvo může rozhodnout, že ta odměna je nula, anebo je do určité výše, která tak zhruba odpovídá tomu, co je zde navrhováno.

Mám s tím osobní zkušenost. Když jsem byl zvolen poslancem a zastával jsem funkci starosty a bylo nepraktické necelý rok před komunálními volbami vyměnit starostu, tak jsem tu funkci dojel. Vykonával jsem funkci starosty, ale zastupitelstvo mě nechalo zneuvolnit s odměnou nula - na moji žádost.

Prosím, udělejte to a nemusíme přijímat normu, která skutečně vyvolá velké problémy, protože je tady právě ta záležitost s předvídatelností a právě také proto, že je celá řada zákonodárců, kteří mají své zaměstnání placené z veřejných zdrojů - ve školství, ve zdravotnictví. Proč nepostihuje toto je, ale jenom uvolněné funkcionáře? Čili znovu opakuji, máme tady institut, nechme toto na voličích. Můžete své funkce vykonávat na sto procent, se všemi pravomocemi a kompetencemi, s celým aparátem, jenom za to nemusíte pobírat odměnu. To je možné už dnes. Prosím, udělejte to.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Rais. Připraví se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den všem. Já samozřejmě do toho návrhu nejsem nijak zatažen, takže rozumím tomu, proč zrovna čtyřicet procent, proč ne padesát a proč ne třeba třicet. To bych docela rád slyšel tedy odpověď, jestli to bylo dělané na základě nějaké analýzy, nebo jestli se někdo podíval z okna. To je první věc.

Druhá věc. Domnívám se, že v průběhu hry se prostě nemají měnit pravidla, čili mělo by tedy se zvážit skutečně dohrát ty hry.

A třetí poznámku mám k tomu, že řada funkcí - dopředu víme, že se vylučuje třeba to, abych byl ve funkci a současně byl poslanec. Tato pravidla hry by se měla dát vždycky dopředu a ne to prostě měnit v průběhu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další faktická poznámka pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ve faktické připomínce zareaguji na vystoupení mého kolegy pana poslance Ferjenčíka. Nebudu opakovat argumenty těch, kteří vystupují proti tomu zákonu, že jsem taky proti. Nicméně chci se ohradit aspoň za občanské demokraty. Motivací našich politiků, úspěšných politiků, není získat druhý plat. Vy jste říkal, že tímto zákonem se sníží motivace získat post starosty. Za občanské demokraty to vylučuji. Naší motivací těch, kteří kandidují opakovaně a opakovaně je volí voliči, je snaha změnit něco ve své obci, snaha změnit něco ve svém kraji, prosadit svůj politický program. Tak prosím, pokud si myslíte, že někteří z těch, kteří kandidují na starostu, kandidují (nesroz.) toho z poslanců, kteří kandidují na starostu nebo na hejtmana nebo na uvolněnou funkci, ať nemluvíme jenom o těch nejvyšších, tak je prosím jmenujte. Ať už z politického klubu, nebo osobně. Za nás to vylučuji. Ohrazuji se a budu bránit své kolegy. A připomínám, že mnozí z vás, i mnozí z vás, kteří sedíte tady, to v kampani využívali proti. A přesvědčovali jste voliče - nevolte je, ti už sedí v Poslanecké sněmovně. Pan zpravodaj mi to určitě potvrdí. Je to legitimní součást předvolebního boje, já to nijak nezpochybňuji, nicméně ctěme výsledky. Voliči pak v mnoha případech, myslím, že v mém klubu šestkrát, rozhodli a na tu argumentaci nedali. Dali hlas nejenom mé politické straně, především mým kolegům a díky tomu, že zvládli i druhou část povolebního vyjednávání, jsou dneska starosty. Všichni to věděli dopředu, přesto se takhle rozhodli. A jediné, co bychom měli těm kolegům říct dneska od tohoto mikrofonu, že jim blahopřejeme, že mají důvěru voličů, a je jedno, z které jsou politické strany, že uspěli v komunálních volbách, mnozí opakovaně, a můžeme jim opravdu jenom blahopřát a tam, kde jsme s nimi prohráli, přemýšlet o tom, jak to udělat příště lépe, abychom je porazili. Ale ne změnou zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP