(18.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Co se týče podávání daňových přiznání v prodloužené lhůtě. Já tady nechci přednášet to, co jsem přednášela celý život. Lhůta pro podání daňového přiznání, zopakuji: Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Daň se podává, buď je stanovena fixní lhůta, nebo je možnost podávat v takzvané prodloužené lhůtě zákonné, když daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, případně se jedná o obligatorně, neboli povinně auditovaný subjekt. A samozřejmě pak jsou tam určité povinnosti, které vyplývají z podávání elektronických, ale ty už nemají na to vliv. A vysvětlovala jsem, že principiálně nejsme proti tomu. Vždyť jsme to pomáhali psát na Ministerstvu financí. To děláme komukoliv, kdyby náhodou legislativní návrh prošel, tak aby aspoň byl legislativně technicky dobře. Řekla jsem, že to zařadíme do balíčku k online finančnímu úřadu. Ale právě proto, že to má dopady do splatnosti daně, tak to musí být provázáno se sankčním systémem, s lhůtou vyměření, tak aby tam nedošlo k nějakým nepředloženostem. A lhůta účinnosti je stejná. My budeme mít 21, vy 21. Tak nechme to projít řádným legislativním procesem. Já jsem jenom řekla, že nejsem proti tomu. (V sále je silný hluk.)

Ale abyste si od toho nic neslibovali. Právnické osoby mají datovou schránku -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, já vás na chviličku přeruším. Prosím o klid, aby paní ministryně byla slyšet. Mám tady žádosti ze sálu, abychom trošku uklidnili sál. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. - Abyste si od toho nic moc neslibovali. Přesto my to do daňového balíčku online finančnímu úřadu neboli projektu Moje daně dáme.

A teď to nejzásadnější - snížení DPH. Já jsem ve svém úvodním slově byla zdvořilá, nemám ráda příliš pejorativní výrazy, takže jsem se jim vyhnula. A já nevím, pane předsedo Stanjuro, jestli můj projev byl odborný, nebo politický, já to neměřím. Nemám na to žádný, žádný metr. Já se snažím, aby můj projev byl logický, abych byla konzistentní a abych mluvila o tom, čemu věřím. Ale teď ten výraz použiji. A neřekl jste to nejenom vy, řekli to další poslanci. Prostě vaše vystoupení stran snížení DPH je pokrytectví. To je prostě prachobyčejné pokrytectví! A je mi jedno, jestli je to politické, nebo není. Prostě tak to je. Protože to, že se svázala snížení DPH s EET, má naprostou logiku. Tam se podporují... Tak jako jsme v první vlně snížili DPH na stravovací služby z 21 na 15 % a teď je snižujeme znovu z 15 na 10, tak jsme podporovali tehdy první vlnu. A pokračujeme v tom.

Dále. Ty vybrané služby souvisí s třetí, čtvrtou vlnou. A připojili jsme tam samozřejmě vodné, stočné. Osm měsíců jste to tady nechali ležet! Osm měsíců jste to bojkotovali, a teď budete mluvit o tom, že my brzdíme? I tím, že se projednává EET, že se prosazuje třetí, čtvrtá vlna, tak tím narovnáváme podnikatelské prostředí, i tím pomáháme živnostníkům. Logicky to bylo svázáno proto, že se zlepší výběr daní, tudíž bude na toto snížení. A že se nesnížily daně? Daně se snížily za minulé vlády o 100 miliard. Měla jsem tu tabulku tady několikrát. A toto snížení prezentuje další 3,4. A dávno naši občané mohli mít nižší cenu za vodné a stočné, kdybyste to tady nenechali ležet od června roku 2018. Takže já říkám pokrytectví. A je mi jedno, jak to vy kvalifikujete.

Marketingový tah - přílepek. Co je jiného, že v závěrečné fázi legislativního procesu, a my jsme v závěrečné fázi legislativního procesu, dojde k vytržení opatření z návrhu zákona o EET a načtení do verze zákona, kterou Poslanecká sněmovna naprostou většinou v prosinci roku 2018 schválila? Co to je? To přece určitě si myslím, že nemůžete nazývat transparentním legislativním procesem. Takže já neměním svoje stanovisko, zůstává negativní. A vaše názory v tomto směru považuji, opakuji, za pokrytecké.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Do konce jednání Sněmovny se z pracovních důvodů omlouvá poslankyně Levová. Dále, s náhradní kartou číslo 15 hlasuje předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Zájem o závěrečné vystoupení sice měl pan senátor, ale s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS. Nyní tedy jenom přednostní práva, prosím vás, protože nejsme v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemám to u sebe, ale zítra to přinesu zabalené paní ministryni. Musím se velmi tvrdě ohradit proti tomu pokrytectví. Já chápu, že neznáte politické programy jiných politických stran. My máme dlouhodobě v programu dvě sazby DPH s tím, že snížená je 10 %. Takže každý návrh, který tady převádí služby z 15 do 10, je v souladu s naším politickým programem, s programem, se kterým jsme kandidovali do Poslanecké sněmovny. To nemá s pokrytectvím nic společného.

Pokrytectví je šlapat pět roků po krku živnostníkům, abych pak říkal: Jé, ti chudáci to mají těžké. To je pokrytectví! To, že my hájíme náš politický program a zájmy našich voličů, je naprosto legitimní a není to pokrytecké. Přečtěte si ten program, já vám ho zítra přinesu, zabalený, vytištěný, z roku 2017. A prosím, abyste se nám za tohleto omluvila. Můžeme mít různé názory, já to respektuji, ale to, že hájím program, s kterým jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny, prostě není pokrytectví!

Možná, že chcete omezit právo senátorů navrhovat změny v daňových zákonech. Představte si, změny daní jsou přílepek! V daňových zákonech! A to si paní ministryně zakládá na tom, jak studovala ta práva, jak tomu právu rozumí. Kde jindy máme měnit daně, než zákony, v kterých se mění daně? Co to je za nesmysl? To bylo vaše politické rozhodnutí, že jste změnu daní strčili někam jinam. V pořádku. Já to chápu. Je to politicky docela chytré. Ale upírat právo senátorům, aby v daňových zákonech navrhovali změny daňových zákonů, a ještě říkat, že to je přílepek na konci legislativního procesu... No Senát je vždycky na konci legislativního procesu. Jestli chcete změnit Ústavu, že to nejdříve projednává Senát, a pak Sněmovna, tak to bude na začátku. My pak budeme na konci.

Sama jste říkala, jak dlouho to leželo tady. Už to tady dneska jednou zaznělo u jiné senátní vratky. Senátoři na to mají 30 dnů. Za těch 30 dnů zpracovali, zlepšili ten váš návrh, že vy ho také musíte přepsat. Ten váš návrh, který máte v EET o snížení sazby DPH u vybraných profesí a u vybraných činností, tak jak je navržený, není možný. Je legislativně chybný, protože mezitím, představte si to, se změnily daňové zákony a změnil se i zákon o DPH, a tím pádem se změnila příloha, která se týká druhé snížené sazby. Tohle všechno stihli senátoři odpracovat, napravit chyby Ministerstva financí. Ale pro paní ministryni je to pokrytectví, přílepek a nevím co všechno. Tak to prostě není. Jestli někdo mění program podle toho, co si přečte ráno a co večer. Vzpomeňme si, kdo byl proti karenční době a kdo ji pak schválil. Vzpomeňme si, kdo sliboval, že karenční doba nebude, dokud nebude eNeschopenka. Dneska mu to nevadí. A takhle bych mohl pokračovat až do 20. hodiny, aby se o tom dneska ani nehlasovalo, kdybych tady vypočítával všechny názorové obraty Andreje Babiše a jeho věrných. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o závěrečné slovo senátora Vladislava Vilímce. Než se dostavíte k pultu, k mikrofonu, tak přečtu dvě omluvy. Poslanec Přemysl Mališ od 19.15 hodin se omlouvá z rodinných důvodů a pan doktor poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá od 18.50 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Tak pane senátore, máte závěrečné slovo.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně a poslanci, vážená paní ministryně, na začátku svého úvodního expozé paní ministryně financí prohlásila, že ty pozměňovací návrhy přináší nežádoucí dopady. Neuvedla jaké. Skutečně i ta debata ukázala, že není žádných odborných argumentů proti těm pozměňovacím návrhům, které předložil Senát. Není žádných odborných argumentů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP