(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara. Jako poslední zatím v pořadí pan poslanec Jan Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na to, co tady říkala paní ministryně ve své zprávě, resp. k tomu jejímu negativnímu stanovisku a k vysvětlení toho negativního stanoviska.

Je zajímavé, že paní ministryně už v říjnu minulého roku řekla následující: Obstrukce s přijetím novely zákona o evidenci tržeb brání významnému snížení DPH, což by mělo být součástí novely. Nicméně snížit DPH může Sněmovna kdykoliv a vláda to může navrhnout kdykoliv. K tomu opravdu nepotřebuje EET. DPH totiž nemá se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nic společného, protože DPH řeší zákon jiný, a to je přímo zákon o dani z přidané hodnoty. Pokud to tedy vláda, paní ministryně a vládní strany myslí se snížením DPH vážně, tak zajisté snížení nebudou dnes blokovat, a proto mě překvapuje to negativní stanovisko. Protože dneska nikdo nedokáže dohlédnout konce projednání novely zákona o evidenci tržeb. Ještě jsme neměli ani druhé čtení. Nevíme, jaké budou pozměňovací návrhy, a nevíme, jak bude vypadat finální tvar takového zákona i té změny DPH, protože změna, návrh na novelu DPH je vlastně přílepkem ke změně zákona o evidenci tržeb.

Pokud nepodpoří vládní strany snížení daní, tak jen potvrdí tu moji teorii, moje slova, která jsem tady řekl při prvním čtení o EET, že se jedná pouze o marketingový tah. Nikoliv skutečná, reálná, koncepční a systémová změna a návrh na snížení daní, ale skutečně marketingový tah, který chce vláda přesto, že prosazuje dlouhodobě vůči živnostníkům restriktivní politiku, tak se chce pasovat před nimi do příznivějšího světla a ty návrhy na snížení DPH pak v takovém případě slouží jenom jako taková clona, která má zakrýt rozšiřování restriktivního nástroje, jako je online sledování drobných živnostníků, aby právě vláda mohla říkat, že chce přijmout EET, aby mohla snížit DPH. Ale to je nesmysl. To je jen marketingové spojení hrušek s jablky.

Já osobně bych si také představoval, jak řekl jeden z mých předřečníků, pan předseda Stanjura, že by se DPH změnilo systémově, snížilo by se plošně, změnily by se dvě sazby, které máme dneska 15 a 10 %, ty dvě snížené sazby, že by byla jedna snížená sazba na úrovni 10 %. Ale dobře. Nemáme většinu, naše politická strana ve Sněmovně, nejsme ve vládě, takže tento návrh, který přinesl Senát, senátní verzi beru jako reflexi původního návrhu vlády. A teď se právě ukáže, jak vládní strany a vláda to myslí se snížením daní, jestli to opravdu myslí vážně.

Paní ministryně se tady zmínila o změně DPH na teplo a chlad na 10 %. Řekla tady, že ten 1. leden 2020 byl zvolen kvůli tomu, že se očekávají dopady změny směrnice o emisním obchodování až v roce 2020. Já byl jedním z předkladatelů původního návrhu, který byl dán zástupci šesti stran. A datum 1. leden 2020 nebylo zvoleno kvůli tomu, že bychom čekali, že dopadne změna cen emisí povolenek na ceny tepla až v roce 2020. My jsme zvolili ten termín kvůli předběžné opatrnosti, kvůli stanovisku Ministerstva financí, a i podpoře vládních stran. Já jsem rád, že Sněmovna drtivě souhlasila s tímto snížením DPH na teplo z 15 na 10, která (?) si kladla za cíl určitou kompenzaci umělého navyšování cen tepla z důvodu růstu cen emisních povolenek, a to kompenzaci pro konečné spotřebitele, kteří nijak nemohou tento administrativní nárůst způsobený změnou směrnice ze začátku minulého roku, tak to nemohou ovlivnit. Mimochodem ty ceny emisních povolenek narostly až pětinásobně za ten jeden rok.

Senát zvolil dřívější datum, což má svou vnitřní logiku proto, aby se celá topná sezona rok 2019 a rok 2020, tak již v celé sezoně byl kompenzován umělý růst cen vyvolaný právě změnou směrnice o emisním obchodování. Proto jsem potřeboval vystoupit, abych vám to tady vysvětlil, že nebyl zvolen termín 1. leden 2020 kvůli tomu, že bychom čekali dopady až v roce 2020, ale kvůli předběžné opatrnosti, kvůli stanovisku Ministerstva financí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako poslední v obecné rozpravě má zájem vystoupit pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já děkuji za slovo. Jenom krátce. Já se vrátím k cestě pana premiéra do Spojených států v uplynulých dnech, kde jsme mohli zaznamenat při setkání s prezidentem Trumpem, jak pan premiér říká, jak moc se mu líbí plán pana prezidenta Trumpa, jak udělat znovu Ameriku velkou. Říkal mu zároveň, že má podobný plán připravený pro Českou republiku.

Všichni, kdo četli předvolební program a plán Donalda Trumpa, tak vědí, že hlavní jeho součástí a smyslem je razantnější snížení daní ve Spojených státech. Já se chci zeptat, poté co pan premiér Babiš v Oválné pracovně vychvaloval tento plán a říkal, že má podobný plán připravený pro Českou republiku, proč hnutí ANO v realitě není schopno schválit ani velmi dílčí a drobná snížení daní, když ten Trumpův plán znamenal opravdu razantní snížení daňového zatížení ve Spojených státech.

Jak už tady zaznělo, ODS mohla využít situaci v Senátu a přinést sem celou řadu našich návrhů, které tu opakovaně předkládáme a které by vedly ke skutečně výraznému, razantnímu snížení daní. Mohli jsme znovu usilovat o zrušení superhrubé mzdy, mohli jsme usilovat o zrušení silniční daně, daně z nemovitosti nebo z nabytí nemovitosti. To nemělo smysl, protože to hnutí ANO zablokovalo už minulý týden. Na tom všem je jednoduše vidět, že hnutí ANO, pan premiér a paní ministryně velmi rádi mluví o nízkých a jednoduchých daních, ale když přijde na lámání chleba, když přijde na jakékoliv hlasování, které má v Poslanecké sněmovně snížit i velmi dílčí daň, která není pro státní rozpočet nějak důležitá, tak hnutí ANO se zdrží, řekne, že to udělá lépe někdy v budoucnu, anebo hlasuje proti, aby na svých stranických fórech mohlo znovu mluvit a povídat o tom, jak si přeje jednoduché a nízké daně.

Sem přichází balíček, který se věnuje DPH, spotřební dani na pivu, zjednodušenému podávání daňového přiznání, věci, které zkrátka mají svou racionalitu a které ti, kteří to myslí s Českou republikou dobře, mohou velmi jednoduše podpořit, protože nebudou znamenat zjednodušení daní. Ale jak jsem viděl pana premiéra u pana prezidenta Trumpa, tak mám pocit - a teď použiji slova, která nepoužívám, která používá pan premiér. Prostě když hnutí ANO mluví o jednoduchých a nízkých daních, tak kecá a žvaní. A myslím, že to další hlasování ukáže.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Skopeček. Byl zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zdali má ještě někdo zájem. Zájem nevidím, takže rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Máte zájem, paní ministryně? Pan senátor Vilímec taky bude mít zájem? Taky. Dobře. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za diskusi, která byla bohatá. Já se to pokusím shrnout. Nejdřív vezmu věcná fakta a pak se vyjádřím k tomu, co tady rezonovalo nejvíce.

Měla jsem pocit, jako by někteří z poslanců diskutujících z pravé strany spektra diskutovali o balíčku, který je v prvním čtení, a ne který má za sebou celý legislativní proces a je naopak v závěrečné fázi svého schvalování.

Já nebudu opakovat to, co jsem řekla ve svém úvodním slově. Prostě spotřební daň, snížení spotřební daně na pivovary nepomůže těm nejmenším. Pomůže naopak těm středním a velkým. Naruší v podstatě jakousi proporcionalitu, která je mezi jednotlivými skupinami, a sníží nám cenu už tak dostupného a levného lahvového piva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP