(18.30 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Takže k žádnému prodloužení nedochází. Naopak ta základní výhoda pro poplatníka je v tom, že lidé, kteří nestíhají ten termín shromáždit všechny podklady pro daňové přiznání do konce března, jsou nuceni si najmout daňové poradce. Ten termín konec března, který máme v České republice, je ve srovnání s evropskými zeměmi poměrně krátký, a právě proto nám přijde vhodné, aby lidé měli možnost shromáždit ty podklady až do dubna a podat to daňové přiznání v průběhu dubna. Díky tomu nebudou muset platit za služby daňových poradců, pokud to zvládají sami to daňové přiznání podat, pouze nestíhají splnit tu časovou lhůtu. To je základní motivace na straně poplatníků, proč je tento instrument vhodný. A na straně státu je vhodný jednoduše z toho důvodu, že je jednodušší zpracovat přiznání, které už přišlo elektronicky v nějaké strukturované formě, než přiznání, které přichází poštou. Takže ten náš návrh je výhodný jak pro daňové poplatníky, tak pro státní aparát.

Takže tady skutečně nevidíme žádný věcný argument proti. Ostatně žádný nepadl, ani když se to projednávalo na Sněmovně. Jediný argument je, že hnutí ANO to navrhne samo a lépe. Tak ve chvíli, kdy to zpracovalo Ministerstvo financí, nebo pomohlo nám zpracovat, tak skutečně nevím, v čem to bude lépe. Nicméně nechám se překvapit.

Dále, my podporujeme, aby se ty změny DPH z tisku k EET vyčlenily a schválily v rámci daňového balíčku, což je daleko logičtější. Ke změnám daní má sloužit daňový balíček, tisk EET má sloužit k projednání třetí, čtvrté vlny EET. To tvrzení, že to věcně souvisí, podle mě není namístě. Naopak, jedině pokud to schválíme odděleně, bude možné zjistit, nakolik má vliv na přiznávání tržeb to, že se sníží daně, a půjde to posoudit odděleně od toho, jaký vliv má EET. Dneska je motivace nepřiznávat některé příjmy velmi výrazně daná tím, že se podnikatel bojí, že spadne do DPH a že bude muset výrazně zdražit. To je velmi výrazná obava dnešních podnikatelů. Když se ta obava výrazně sníží tím, že to DPH bude nižší, tak logicky budou víc přiznávat ty tržby. A pokud neoddělíme ten efekt snížení DPH - pozitivní motivace podnikatelů přiznávat příjmy, protože ty daně jsou přiměřeně nízké - od toho zavedení třetí a čtvrté vlny, tak nikdy nebudeme schopni relevantně posoudit, který vliv převažuje. Takže to je další argument pro to schvalovat obě ta opatření samostatně.

Kolega Stanjura už zmínil, že těch argumentů, které bude opozice přednášet proti třetí, čtvrté vlně EET, bude celá řada. Určitě jich bude minimálně stejně, jako přednášel pan poslanec Bláha proti revizi práce ve svátcích. Můžeme očekávat velmi bouřlivou sněmovní debatu, zatímco lidé by určitě uvítali to snížení daní dříve.

Poslední poznámka především tady ke kolegům z KSČM. Vy si skutečně dokážete u svých voličů obhájit, že jste nehlasovali pro snížení DPH na vodné a stočné? Myslím si, že byste si měli uvědomit, že vy jste sami také na hranici vstupu do této ctěné Sněmovny. A rozhodně nepodpořit snížení DPH na vodné a stočné je podle mě naprostá ostuda komunistické strany.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já jménem klubu Starostů a nezávislých vyjádřila k daňovému balíčku, který, respektive tento zákon, nám byl vrácen Senátem.

Původní zákon jsme očekávali trochu jiný. Očekávali jsme, že součástí tohoto zákona bude zrušení superhrubé mzdy, případně mírné snížení daní příjmu fyzických osob. Jak víme, zrušení superhrubé mzdy z návrhu zákona vypadlo a mírné snížení příjmů fyzických osob se také nekoná. Domnívali jsme se, že pokud toto bude ve vládním prohlášení, objeví se to i v daňovém balíčku.

Na druhou stranu jsme rádi, že vypadla z původního návrhu úprava definice pojmu dotace k ceně, která měla postihnout řadu subjektů, jejichž dotace od státu by byly daněny. A očekáváme, že Ministerstvo financí dle slibu paní ministryně připraví metodiku, vymezí subjekty, kterých by se toto týkalo, a také že dojde k vyhodnocení, jaké fiskální dopady toto opatření bude mít. Protože jsme jedinou zemí, která novou definici dotace k ceně, která je zahrnuta pod úplatu, a tudíž zatížena DPH, zatím ve svém právním řádu nemáme.

Nicméně ve sněmovní verzi prošly dva zajímavé návrhy, a to zvýšení daňových paušálů na 2 miliony korun a také pozměňovací návrh, který snižuje DPH na teplo a chlad z 15 na 10 % s účinností od 1. 1. 2020. Senátní návrh a senátoři šli ještě dále a navrhují, aby účinnost byla změněna, a to již od 1. 7. 2019, a důvody jsou zřejmé. Právě ony vysoké ceny emisních povolenek, které se promítly do cen tepláren a hlavně mohou dopadnout na spotřebitele, vedly senátory k tomu, aby účinnost dali na 1. 7. 2019.

Také zajímavý návrh, se kterým nelze než souhlasit, je právě ono podávání daňového přiznání. Pokud poplatník podá elektronicky, odsouvá se lhůta pro podání o jeden měsíc, a to do konce dubna. Myslíme si, že každá motivace poplatníka, aby podával daňové přiznání elektronicky, je správná, a to i z toho důvodu, že v České republice daňoví poplatníci elektronické daňové přiznání podávají ve 20 %, kdežto v Evropě je obvyklých 50 až 60%.

Dále senátoři vyjmuli - o tom zde již byla řeč - snížení sazeb DPH dle sněmovního tisku 205. Argument, že se jedná o daňové záležitosti, tak s tím musíme také souhlasit.

Co se týče sazeb na pivo, domnívám se, že jedna varianta je snížení sazeb DPH. Důvodem bylo pomoci, tedy v rámci zmírnění opatření EET, malým hospůdkám. Je to argument. Dalším argumentem je snížení spotřební daně jako pomoc malým pivovarům. Já se osobně domnívám, že v tomto případě snížení sazeb na pivo je otázkou skutečně politickou. Myslím, že tak jak jsme si zde vyjasňovali při interpelacích s panem ministrem zdravotnictví, zda se zdržel, či nezdržel při hlasování na vládě ohledně snížení DPH či spotřební daně, tak konstatoval, že se zdržel, a měl pro to své důvody. Protože jsme zemí, kde se ve velké míře požívá alkoholických nápojů, a myslím, že snižovat jakoukoliv sazbu není úplně správné.

Nicméně celkově lze říci, že sněmovní verze přináší řadu pozitivních změn a z tohoto důvodu klub Starostů a nezávislých podpoří právě senátní verzi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP