(17.00 hodin)
(pokračuje Benda)

A druhá poznámka k tomu, co říkal pak kolega Profant. Tady ani evropským nařízením, ani naším provedením tohoto nařízení nevznikají občanům žádná nová práva. Právo na ochranu soukromí tady máme od přijetí Listiny a zákon o ochraně osobních údajů tady máme od roku 2001. Stejně tak tady máme Úřad na ochranu osobních údajů. A poměrně dobře to v našich poměrech fungovalo, v řadě případů se zasahovalo, v řadě případů pokuty vydány byly, v řadě případů... A můžete jít po rozhodování, a zase by nám nepochybně řekla víc paní senátorka, protože jsou to senátoři, kteří projednávají závěrečné zprávy Úřadu na ochranu osobních údajů. Ale netvařme se, že tady teď vzniká nějaké nové právo tím, že přišlo GDPR na ochranu osobních údajů. To právo tady bylo, a dokonce všichni experti říkali, de facto se v České republice nemění téměř nic, jenom přibude byrokracie, jenom se podařilo občany, firmy, obce a všechny vystrašit, takže si zaplatili za velké peníze poradenské služby nejrůznějších chytráků, kteří ukazovali, jakým způsobem zpracovávat osobní údaje. Myslím, že je to dáno i opominutím minulých vlád, které ne dostatečně včas přinesly tento návrh zákona, ale to je asi zbytečné tady teď plakat nad vládami, které už tady nevládnou. To je bohužel ta zkrácená zodpovědnost v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom fakticky k tomu, co říkal můj předřečník, pan předseda Benda. Když jsme se bavili o tom, že nedojde k žádné změně, tak připomínám, že jsem mluvil hypoteticky o případu, kdy by byla schválena senátní verze sněmovního tisku 139. Tím by se vypustila ta možnost poskytovat informace o veřejně činných osobách. Připomínám, že tu máme už dneska zakotvenu v paragrafu 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, který ovšem má být zrušen. Takže je potřeba tohle ustanovení někam posunout.

Já jsem tady kritizoval to, že Senát to vzal jaké hurá akci, všechny změny 106 vymazal. Přitom tohle, co tam vnitro mělo správně napsané, tam Senát měl ponechat. Takže už z tohoto principiálního důvodu u 139 - já chápu, že se to bude řešit až v dalším bodě, ale prostě velmi úzce to spolu souvisí - už z tohoto důvodu není možné schválit u té 139 tu senátní verzi. To jenom k tomu, abychom si rozuměli fakticky.

Teď samozřejmě je tady nějaká politická diskuse o tom, že se tady schválilo nařízení, které sice posiluje ochranu práva na ochranu osobních údajů a soukromí, na druhou stranu je celkem buzerační pro podnikatele. A samozřejmě všichni se ptají, proč se schválila povinnost pro podnikatele a teď si z toho kraje schválí výjimku? Tak logicky: Proč by se úřadu měla dávat nějaká výjimka, když každý podnikatel tohleto musí splňovat? Takže to je asi předmětem toho, co si vyřešíme v hlasování.

Já jsem pracoval na Magistrátu hlavního města Prahy. Můžu vás ujistit, že když schválíte imperfektní právní normu, čili nedáte tam žádnou sankci, tak k tomu úředníci přistupují úplně jinak. A Praha nakládala s obrovským množstvím osobních údajů, s údaji k Opencard. Kmen měl přes milion lidí. (Upozornění na čas.) Takže může to být velký problém.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Pávek bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátce. Byl bych rád, kdybychom se, a nejenom my tady v legislativním procesu, ale i exekutiva, poučili z toho, co jsme na GDPR museli všechno zažít. Domnívám se, že tahleta diskuse míchá hrušky s jablky. Na jedné straně je to ochrana osobních údajů, na druhé straně je to právo na informace. To se domnívám, že je důležité rozdělit i v debatě u těch tisků.

Ale víte co? GDPR počesku znamená, že jsme se všichni vlastně našich práv na ochranu údajů vzdali. Určitě nejsem jediný v této sněmovně, který už stokrát za poslední rok podepsal někde nějaký papír, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a tím pádem jsem se toho práva svým podpisem vzdal. A to je důsledek hysterie, to je důsledek zneužití toho vakua, ke kterému tady došlo, a je to důsledek špatné přípravné práce v oblasti exekutivy. To, že my jsme tady tu diskusi potom jenom rozšířili, je další smutný příběh, který na to navazuje.

Byl bych rád, kdybychom se z tohoto nešťastného implementačního procesu poučili na všech stranách a neopakovali ho u dalších. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další přihlášku do rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Takže s přednostním právem, než přistoupíme k hlasování, pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já bych poprosil o přestávku na poradu klubu v délce 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře. Vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu Pirátů v délce 15 minut. Jednání bude pokračovat v 17.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.06 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP