(16.00 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj před časem podpořil pozměňovací návrh zákona, který přinášel také významnou úlevu subjektům veřejné správy, rozšířil tu skupinu významněji proti tomu, jak to ve výsledku schválila Poslanecká sněmovna. Rozšířil totiž tu skupinu, která by měla velmi omezenou sankci na 5 000 korun, na všechny samosprávné územní celky a jejich příspěvkové organizace. V tomto směru je možné říct, že senátní návrh má blíž právě k tomu pozměňovacímu návrhu, který podpořil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Chtěl jsem jenom na tuto blízkost upozornit, protože může ovlivnit i váš názor při hlasování o senátní podobě upraveného návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Martinu Kupkovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa. Pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení kolegové, vážená veřejnosti, přeji příjemné odpoledne. Myslím si, že senátní verze je úplně nesmyslná. Přece nemůžeme tady dávat pokuty podle výše obratu soukromým subjektům a pak tu veřejnou správu ignorovat. Opět se vracíme k těm samým případům, které tu zazněly při třech čteních, když to procházelo Sněmovnou. To jakoby nebudeme pokutovat například hlavní město Prahu, až zveřejní databáze milionu svých obyvatel, nebo podobně? Máme samosprávy i veřejné úřady, které vedou ohromné databáze, kde je ohromné množství osobních údajů. A tohle nařízení je přesně k tomu, aby takovéto údaje chránilo, aby jasně vymezovalo, jak se s nimi pracuje, od základních metodik, jak je máte uložené v kanceláři, až po správní řízení a podobně. Senát tady navrhuje, abychom tady zase dělali nějaký vrchnostenský pohled na to, že veřejná správa smí dělat cokoli, zatímco každý podnikatel, živnostník a podobně bude dostávat pokuty za každé drobné pochybení? Vždyť to je úplně nesmyslné.

Vůbec nechápu, jak pro tuhle disproporci někdo může hlasovat. To absolutně porušuje princip rovnosti před zákonem. A myslím si, že pokud se to schválí v tomto znění, tak s tím bude ještě problém, protože už Legislativní rada vlády, jak jsem tady citoval ve svém minulém projevu při třetím čtení, zcela jasně řekla, že i byť je to jenom snížení pokut, je to na hraně ústavnosti, protože tam prostě není dodržen princip rovnosti před zákonem. Takže bych opravdu nedoporučoval, abychom hlasovali pro takovouto verzi. A pokud kolegové v Senátu chtěli, aby bylo ulehčeno veřejné správě, měli vymyslet kvalitní mechanismus, popřípadě to nějak zastropovat, omezit, jako jsme to udělali my ve Sněmovně, což si myslím, že byl rozumný kompromis, proto jsme pro něj jako Piráti hlasovali, a ne plošné vyjmutí. To je opravdu princip buldozeru. A zcela zbytečný - a myslím si, že protiústavní a že to bude nakonec napadáno případně u Ústavního soudu, protože tam není dodržena rovnost před zákonem. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vystoupení kolegy Profanta vyvolalo dvě faktické poznámky. První poznámka poslance Václava Klause, potom Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Zareagoval bych, k čemuž jsou faktické poznámky určeny, to je reakce na své předřečníky.

K panu kolegovi Profantovi vaším prostřednictvím. Představte si, že jsou lidé, kteří nějaké GDPR nechtějí vůbec. Vůbec. Považujeme to za naprosto nesmyslný, špatný krok, který reguluje další věci, které dosud regulovány nebyly, buzeruje školy, nemocnice, soukromé podnikatele, každého. Takže z toho důvodu podpoříme aspoň to, kde se co nejvíce komukoli uleví, aby to na něj nedopadalo. Takže tady neříkejte, co je nesmysl, anebo není. My to prostě vidíme jinak. Vy chcete další kraviny typu GDPR. My je nechceme, tak to chceme aspoň zmírnit. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také k faktické poznámce. Připraví se kolega Petr Pávek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych taky zareagovat na předchozí vystoupení pana kolegy z pirátské strany. Říká: porušíme rovnost před zákonem. Tak se podívejte na to nařízení. Tak bojujte s nařízením. Nařízení neumožňuje snížit pokuty privátním subjektům. To nás rozčiluje, ale s tím nic neuděláme. Není to naše rozhodnutí. My jenom v rámci možností, v rámci velmi omezeného prostoru, který máme, ten prostor využíváme. Ta debata by byla legitimní, kdybychom ten prostor měli pro všechny subjekty a rozhodli jsme si, že ulevíme veřejné správě a privátnímu sektoru ne. Tomu já rozumím. Ale tak to prostě není. Tak prosím neargumentujte nerovností před zákonem a protiústavností, protože to nařízení nepřijal český parlament.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Pávek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vy jste zažili několikrát mé vystoupení jako kritika předloženého návrhu, jak potom prošel ve sněmovní verzi. Já se domnívám, že senátní verze je lepší, že skutečně ulehčuje tam, kde ulehčit může. A také bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího krátkou repliku na kolegu Profanta. Víte, ten zákon není pouze o ochraně osobních údajů. On je o ochraně před obchodováním s osobními údaji. A to je zásadní rozdíl v tom chápání, jak tady k němu dochází. Je velmi nepravděpodobné, a to i pro případ krize, že z nějaké samosprávy ta data utečou, tak je to sice špatně, je to nešťastné a určitě to povede k nějakým důsledkům, ale je velmi nepravděpodobné, že by samosprávy měly ambici s našimi daty obchodovat, což je to, proti čemuž vlastně vzniklo to nařízení Evropské unie. To znamená, to nařízení směřuje k tomu, aby se s našimi osobními daty neobchodovalo. Takže to směřovalo proti velkým korporacím, které si z toho udělaly miliardový byznys. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Výborného, potom Leo Luzara a Mariana Jurečky. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuju za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážená paní senátorko, kolegyně, kolegové. Jenom vaším prostřednictvím k tomu, co tady zaznělo od kolegy Profanta. Směrnice nám samozřejmě umožňuje jít touto cestou, kterou zvolil Senát, čili v tomto smyslu bych Senát nepodezíral z nějakých protiústavních kroků, notabene, když víme, že to v některých zemích Evropské unie funguje. Rakousko je klasickým příkladem. Šli touto cestou. Čili ta cesta, kterou zvolil Senát, je cesta, která je vstřícná právě vůči městům a samosprávám.

A ještě jedna věc. Pokud, pane kolego, Praha zveřejní vaše data, tak ji zažalujte. To je velmi jednoduché. Myslím, že tam se potom můžete domoci nápravy, na to nepotřebujete mít sankce v rámci tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Leo Luzar, také s faktickou poznámkou. Připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, navážu na kolegu Pávka, který tady jasně deklaroval, o čem vlastně původní myšlenka GDPR v rámci Evropského parlamentu byla. Ano, bylo to zabránit obchodování, masivnímu obchodování s daty občanů. A teď je úplně jedno, jestli obrazovými daty, nebo databázemi a podobně. Proč se ale vyjadřujeme k tomuto návrhu - a vyjádřili jsme se negativně už k poslanecké verzi, tak teď i k té senátní - je, že v celém návrhu českého aplikačního zákona GDPR zůstala jedna obrovská výjimka. A ta výjimka zůstala pro média. Zůstala pro autory a média, kteří mají absolutní výjimku z tohoto zákona, jako by se nestávalo, že unikají data, jako by se nestávalo, že osobní údaje občanů z těchto médií, které jsou posbírané, a my ani nevíme, že jsou posbírané, my ani nebudeme vědět, že jsou posbírané. A dokonce bylo odmítnuto i přijmout etický kodex, který by tato média zavazoval, aspoň informovat, nebo vědět, že nakládají s těmito osobními údaji občanů, které masivně sbírají dennodenně, aby o nich věděli a evidovali je, jak by tento zákon ukládal, že se má s těmito citlivými daty občanů nakládat. I to bylo odmítnuto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP