(13.50 hodin)

 

Poslanec Stanislav Juránek: D4. Tento bod je zaměřen na to, že se především budou sestavovat programy pro koncové příjemce a jenom výjimečně nějakým jiným způsobem. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 106. Návrh byl zamítnut, prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: D7, to znamená, nemusí, ale jenom může být zřízena Národní rada pro sport. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 192. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 38, proti 108. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: D8. Bude-li schválen, tak agentura podléhá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 193. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 193. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 104. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je hlasování o D5. D5 mluví o střetu zájmů, to znamená, poslanec a senátor nemůže být předsedou agentury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko? (Zpravodaj: Garanční výbor nedoporučuje.) Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 194. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 194. Je přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 90, návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh D6, který mluví o tom, že předseda může mít praxi i v jiném než sportovním prostředí. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 195. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 94. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh E6. Tady upozorňuji, že v načtené legislativní změně mluví o povinnosti předkládat výroční zprávy kromě vlády i Poslanecké sněmovně a Senátu. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 196. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 87. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další návrh je F2, který vymezuje priority sportu. A tam podtrhnu dvě věci: zdraví a podporu sportu dětí a mládeže. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 197. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Hlasujeme nyní o E4, část b), která ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj rozvíjet sportovní infrastrukturu v rámci cestovního ruchu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko? (Zpravodaj: Moment, E4... E4 garanční výbor nedoporučuje.) Pan předseda Stanjura se hlásí, nebo ne? Ne. Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 198. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 82. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh E5, který mluví o povinnosti udržení deseti let udržitelnosti v původním znění pro osoby, které nejsou sportovní organizací. Návrh mluví o trvalé udržitelnosti. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň. Pro 38, proti 102. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh F1, který vymezuje postavení sportu ve společnosti. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 200. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další návrh je F3, který vypouští původní definici Národní sportovní organizace v komplexním pozměňovacím návrhu. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování 201. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 201. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 110, proti 24. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Teď budeme společně hlasovat F5, F6 a F7. Týká se to použití rodného čísla v rejstříku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučuje.) Navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 202. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: F8. Jde o spolupráci s ministerstvy. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování 203. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 203. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, jaký máme čas, tak tohle bude pro jistotu poslední hlasování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP