(14.40 hodin)
(pokračuje Oborná)

Posledními jsou výjimky z povinnosti přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. To v praxi znamená, že výjimku z přednostního zpracování nahodilých těžeb je třeba udělit tak, aby byly zpracovány přednostně v rámci těžby nahodile jen stromy představující nebezpečí z hlediska šíření škodlivých organismů, tedy ne takzvané sterilní souše, které již nebezpečí nepředstavují, jsou to místa, kde se již kůrovec nevyskytuje. Jejich těžba proto může být dočasně odložena, opět s cílem soustředit veškeré zpracovatelské a jiné kapacity na území, kde je zásah ještě smysluplný.

Navrhovanou právní úpravu je žádoucí přijmout co nejdříve, aby mohla být využita ideálně již v průběhu dubna letošního roku, kdy lze očekávat další gradaci kůrovce. Návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a má také podporu vlády. Dovoluji si proto Sněmovně navrhnout, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

Dámy a pánové, mimořádnost stávající kalamity si vyžaduje opravdu i mimořádná opatření. Musím však zdůraznit, že žádné z těch, která zde navrhujeme, nesměřuje k omezování práv vlastníků lesa. Právě naopak, majitelům chceme ulehčit, dát jim možnost odchýlit se od povinností tak, aby při zásahu proti kůrovci mohli využít dostupné kapacity s nejvyšší možnou efektivitou.

Tímto bych vás, kolegyně a kolegové, chtěla požádat o podporu této novely a děkuji vám velmi za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Než požádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Karel Tureček, tak přečtu omluvy. Paní poslankyně Eva Matyášová se omlouvá dnes mezi 16. a 19. hodinou z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Lucie Šafránková se omlouvá od 14.30 do 15.10 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Jáč se na dnešním jednání omlouvá od 16 hodin do konce jednání.

Prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Karla Turečka, aby nám sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, já se domnívám, že paní poslankyně Oborná představila účel zákona, účel novely komplexně. V tuto chvíli podtrhuji, že se skutečně jedná o mimořádný nástroj pro Ministerstvo zemědělství, který bude využíván pouze za mimořádných okolností. Jako zpravodaj doporučuji přijetí této novely zákona a zároveň vyslovení souhlasu již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem jako prvního pana poslance Miroslava Kalouska. Následně se připraví paní poslankyně Vrecionová. Pan poslanec Holík se hlásí s faktickou, ale až poté, co někdo vystoupí v obecné rozpravě, protože byste měl na něco reagovat. Nyní tedy pan poslanec Kalousek a poté faktické.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, řada opozičních poslanců teď není v úplně jednoduché situaci. Ač poslanecký návrh, je zřejmé, že se jedná o vládní iniciativu a vláda, která nemá naši důvěru, konkrétně tedy Ministerstvo zemědělství, chce nebo potřebuje v dané situaci bianko šek na realizaci rajonizace lesů z hlediska zápasu s kůrovcem.

My si uvědomujeme, že skutečně mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky, rychlé a operativní jednání. Proto jsme se po dlouhém zvažování nechtěli přiklonit k vetu proti § 90. Jsme připraveni ten zákon podpořit v prvním čtení, ale přece jenom jsme v diskusi chtěli položit několik otázek panu ministru zemědělství, který tady není, což vidím poněkud nekomfortně, a proto tedy prosím, zda by mohl alespoň na některé otázky odpovědět pan ministr životního prostředí, kterého se to samozřejmě týká, sice ne z hlediska přímé odpovědnosti v hospodaření... (Řečníkovi upadla hůl a poslanec Faltýnek mu ji podává.) Děkuji.

My máme určitou obavu, říkám to zcela upřímně a otevřeně jako někdo, kdo to chce podpořit, ale máme určitou obavu ze slovenské cesty, kde došlo k tomu, že došlo k rajonizaci, veškeré kapacity, které byly k dispozici, se soustředily do některých nejvíce ohrožených rajonů, kde došlo k vytěžování, a tam, kde nebyly kapacity k vytěžování, tam se to kompletně všechno v porostech postříkalo pesticidy. Ono to možná přineslo nějaký okamžitý efekt, ale podle našich ekologických expertů došlo k dlouhodobým a často naprosto nevratným ekologickým škodám.

Já jsem chtěl proto poprosit, zda by - byť ještě nejsou hotova - zda bychom mohli aspoň vyslechnout některá zásadní opatření obecné povahy, jejich filozofii. Nikdo to zatím neviděl. My vás k tomu zmocníme, abyste je vydali, ale moc zatím netušíme, co vydáte. Rádi bychom slyšeli, zda vlastníci lesů v těch nejohroženějších oblastech budou nebo nebudou zbaveni úplné povinnosti okamžitě zasáhnout proti kůrovci, protože když té povinnosti zbaveni nebudou a nebudou mít kapacitu na vytěžení, tak jim nic jiného než postříkání těmi pesticidy nezbude. Z těch důsledků prostě máme obavy.

Já bych vás velmi chtěl poprosit, pane ministře životního prostředí, jestli byste nám neřekl něco přece jenom trochu blíže o té strategii, rajonizaci, mimořádných opatřeních a opatřeních obecné povahy, abychom mohli hlasovat klidněji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Připraví se paní poslankyně Vrecionová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já jako rodilý Třebíčák se musím také přihlásit k té novele. Ostatně jsem pod ní také podepsán. Myslím si, že je to jedno z účinných opatření, jak právě vlastníkům lesa umožnit ve zcela mimořádné situaci, kde se lesy nejen na našem okrese, ale ve značné části republiky díky souběhu oněch okolností, které vyvolaly kůrovcovou kalamitu, aby v souběhu těch mimořádných událostí se mohli vytáhnout z toho rigidního slova zákona, který upravuje všem vlastníkům, velkým, středním, malým, státním, nestátním, způsob hospodaření v lese a způsob vyhledávání a řešení ohnisek vzniku kůrovce nebo kůrovcových lokalit.

Teď už je to tak, že kalamita je, alespoň na okrese Třebíč, natolik plošná, že je to jedno velké ohnisko. To, co bylo dříve zeleným královstvím, je teď rezavou pouští. Přijeďte se tam podívat, nemusíte ani příliš odbočovat z hlavních cest, uvidíte to tam ale úplně všude. A kde nezasáhl kůrovec smrkové porosty, tam zasáhlo sucho porosty borové a vypadají v podstatě úplně stejně.

Proto jsme přišli s touto novelou, proto vás prosíme o to, abyste tentokrát umožnili její přijetí v prvním čtení, aby vlastníci lesa mohli okamžitě to, co je již zničeno a kde brouk už není, nechat stát a věnovat se tomu, co se dá za prvé ještě zachránit pro ekonomiku, protože kůrovcové dřevo není až tak úplně snadno prodejné, a za druhé, kde se dá ještě teď účinně zasáhnout proti kůrovci. Čili tam se jde mimo jiné v té novele i po tomto směru.

Jen na okraj, pan ministr zemědělství byl připraven na tu debatu, my jsme se o tom ještě včera spolu poměrně podrobně bavili, jenomže teď momentálně je na cestě, nebo možná už dosedl, do Bruselu na letiště, kde se s příslušným komisařem bude řešit právě další průšvih, který je, a to je ona otázka kontrolních opatření při dovozu polského masa, zejména hovězího, ale ukazuje se, že jsou i jiné druhy, které si zaslouží pozornost. Já jsem přesvědčen o tom, že jsme spolu s předkladatelkou, se zpravodajem a dalšími členy zemědělského výboru dostatečně kvalifikovaní na to, abychom případné otázky i spolu s panem ministrem životního prostředí mohli tady vysvětlit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP