(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 93. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 170 pro 57, proti 108. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Druhý návrh je modifikovaný návrh pana poslance Ferance, ale předložený panem poslancem Bartoněm. Ten rozdíl je v té hranici jedno promile. A týká se to de facto všech toků, na kterých neprobíhá nebo není významná dopravní cesta, když to zjednoduším.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Pardon, stanoviska. Prohlašuji hlasování číslo 94 za zmatečné. A nejdříve požádám o stanoviska zpravodaje a navrhovatele. Pane zpravodaji? (Výbor nedoporučuje.) Pan navrhovatel? (Jednoznačně souhlasím.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 95 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 174 pro 57, proti 103. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Další návrh pod označením D1 je vlastně totožný, akorát se liší, že je tam hranice 0,8 promile. Stanovisko výboru: (Nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Souhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 96 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 176 pro 60, proti 105. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Další návrh pod označením B je návrh pana poslance Ferance, že se to zase liší hodnotou tolerance 0,5. Výbor Doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Souhlasí.)

Zahájil jsem hlasování číslo 97 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 179 pro 116, proti 52. Návrh byl přijat.

 

(V sále je silný hluk.) Prosím o klid! Máme napevno zařazený bod ve 12 hodin. Rád bych dokončil hlasování tohoto bodu.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Tak hlasování - pozměňující návrh chce, to je vyřazení Berounky z těch významných dopravních cest, jak jsem tady avizoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Výbor nedoporučuje.) Navrhovatel? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 179 pro 127, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano. Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Všichni souhlasí. Můžeme tedy přikročit k dalšímu kroku, a to je hlasování o návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 157, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 99 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 180 poslanců pro 123, proti 42. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 106 a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám projednávání napevno zařazeného bodu, kterým je

155.
Připomenutí významu a zásluh Aloise Rašína

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Jan Skopeček, který se, pokud bude souhlasit, stane posléze i zpravodajem. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Jan Skopeček: Ano, děkuji pěkně za slovo. Já bych na úvod chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří souhlasili se zařazením tohoto bodu na probíhající schůzi. Myslím si, že z něj -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, já se omlouvám, ale není tady dostatečně slyšet. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžete vyslechnout návrh pana poslance Skopečka. Děkuji.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji ještě jednou za zjednání klidu.

Ještě jednou děkuji všem poslancům a poslankyním, že souhlasili a v drtivé většině schválili zařazení tohoto bodu na stávající schůzi. Stejně tak bych chtěl poděkovat za to, že byl dneska bod pevně zařazen.

Vážení kolegové, v těchto týdnech a měsících slavíme sto let od vzniku české měny, díky které máme i dnes v peněženkách českou korunu. Otcem československé měny je bezesporu Alois Rašín. A já bych nerad zúžoval roli Aloise Rašína pouze na vznik československé měny. Jeho historický význam je mnohem širší.

Byl to jeden z významných mužů 28. října, měl velký podíl na vzniku Československa. Jeho role dalece přesahovala to, s čím si ho dneska spojujeme jako prvního ministra financí, který ve velmi složité poválečné době a rozpadu Rakouska-Uherska dokázal českou ekonomiku nasměrovat dobrým směrem, a československá tehdy ekonomika se stala stabilním ostrůvkem v jinak poměrně složitém a turbulentním světě. Proto si myslím, že v době, kdy ubíhá sto let od 25. února 1919, kdy tehdejší zákonodárný sbor schválil zákon č. 84, který přinášel nebo ukotvoval českou korunu jako národní měnu, následně od 3. března začalo kolkování rakousko-uherské měny a de facto měnová odluka, v průběhu dubna byla vydána první československá stokoruna s první i grafickou podobou, tak si myslím, že bychom mohli vyjádřit úctu a připomenout význam Aloise Rašína, který je otcem československé koruny.

Proto navrhuji usnesení, že v době stého výročí české národní měny a zároveň v době nedávného výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína, se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, vědoma si důležitosti národní měny, usnáší na tomto slavnostním prohlášení: Doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu.

Děkuji pěkně za pozornost a budu rád, když v co největším počtu takové usnesení podpoříme a vyjádříme tak úctu k Aloisi Rašínovi a české koruně. Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Prosím ho tedy, aby se stal zpravodajem tohoto bodu. Otevírám všeobecnou rozpravu, do ní se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem hlasoval pro zařazení tohoto bodu i pro zařazení na tento čas. Doktor Rašín samozřejmě patří mezi historické postavy, na které je dobře si po sto letech vzpomenout. Koneckonců v okamžiku, kdy byl zvolen Miloš Zeman prezidentem republiky, tak v pracovně ministra financí Miroslava Kalouska nevisela hlava státu, ale visel tam obraz Aloise Rašína po celou dobu, co jsem administroval tuhle pozici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP