(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Zdá se, že jsme už dosáhli bodu, že není záznam kontrolovaný, tak snad jsme se vypořádali s tímto bodem. Výborně.

 

Budeme tedy pokračovat návrhem paní poslankyně Pekarové Adamové, která navrhuje zařadit bod 66, sněmovní tisk 296, za tisk 330, bod 74, protože souvisí věcně s tímto návrhem, a aby byl zařazen po tomto bodu na pátek za bod 74. Víme všichni, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21. Přihlášeno je 179, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Skopečka na zařazení nového bodu, v rámci něhož by došlo k přijetí usnesení o tom, že Alois Rašín se zasloužil o českou měnu, o národní měnu československou korunu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 22. Přihlášeno je 179, pro 151, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec dále navrhl, aby se tento bod pevně zařadil jako úplně první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23. Přihlášeno je 179, pro 78, proti 30. Tento návrh na pevné zařazení přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Jiřího Kobzy, abychom předřadili bod 155, sankce proti království Saúdské Arábie, na středu 13. 3. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24. Je nás přihlášeno 179, pro 71, proti 4. Tento návrh na nové zařazení přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Radka Holomčíka, který navrhuje zařazení nového bodu, kterým by bylo přijetí usnesení k tisku 382.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 25. Přihlášeno je 179, pro 164, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

A teď se omlouvám, ale neměl jsem poznačené pevné zařazení k tomuto bodu. Nevím, jestli ten návrh zazněl, ale... nezazněl. Nový bod byl zařazen.

 

Dostáváme se k návrhu pana poslance Klause, který navrhuje zařadit nový bod, a zda jsem si správně poznamenal, podpora trenérů sportu mládeže, může to takto znít. Budeme tedy hlasovat o zařazení nového bodu tohoto názvu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26. Přihlášeno 179, pro 75, proti 58. Návrh na zařazení nového bodu přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Kupky, který navrhuje zařazení nového bodu na pořad schůze s názvem řešení problému NEN - Národní elektronický nástroj.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27. Přihlášeno je 179, pro 82, proti 54. Návrh na zařazení tohoto bodu přijat nebyl.

 

A dále je zde návrh pana poslance Kalouska, který chce zařadit nový bod, v rámci něhož by bylo přijato usnesení, že se v roce 1842 bavorský sládek Groll zasloužil o věhlas českého piva.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 28. Přihlášeno je 178, pro 35, proti 43. Tento návrh přijat nebyl.

 

Podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi návrhy a zbývá nám už jenom hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 29. Přihlášeno je 179, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme schválili pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny, budeme tedy pokračovat tak, jak jsme si před chviličkou odhlasovali.

 

Jako první budeme projednávat bod

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 367/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Pro jistotu ještě jednou upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj, paní poslankyně Klára Dostálová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi uvést stručně novelizaci zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který mimo jiné upravuje čerpání evropských fondů a koordinaci politiky soudržnosti na národní úrovni.

Součástí nastavení implementační struktury čerpání evropských fondů v § 18 zákona je také existence a fungování poradního orgánu vlády, tzv. Rady pro evropské strukturální a investiční fondy. Jejím hlavním přínosem je předjednávání vybraných otázek spojených s evropskými fondy, tak aby pak během oficiálního jednání vlády a schvalování usnesení již nebylo nutné se v této agendě pouštět do detailní diskuse nebo technických aspektů. Dále jsou samozřejmě přítomni jednání Rady pro evropské strukturální a investiční fondy další partneři, tak aby ta diskuse skutečně byla bohatá. Platný zákon zmocňuje vládu, aby schválila statut rady, a stanoví, že členy rady jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, ministři a zástupci poradních a pracovních orgánů vlády. Statut schválený vládou proto obsahuje ve své příloze seznam členů rady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP